Nieuws overzicht

Maastricht UMC+ weet medicatiefouten met 97% terug te dringen

15 december 2011

Winnaar Nationale Patiëntveiligheid Award 2010 Het medicatieproject van Maastricht UMC+ heeft de meeste stemmen (51%) gekregen voor de Nationale Patiëntveiligheid Award 2010.

Aanknopingspunten voor verdere verbetering patiëntveiligheid

15 december 2011

Ziekenhuizen, artsen en verpleegkundigen nemen uitkomsten NPCF-meldactie ter harte Patiënten willen dat artsen en verpleegkundigen beter luisteren naar signalen van patiënten om zo mogelijke schade te voorkomen. Ook openheid over en adequate opvang na incidenten vinden patiënten belangrijk.

Orde: maximale inzet vereist om schade terug te brengen

15 december 2011

De Orde is duidelijk over de uitkomsten van het vandaag verschenen NIVEL /EMGO onderzoek over vermijdbare schade: elk vermijdbaar overlijden of schadegeval is er een te veel. Daarom is de Orde ook partner in het VMS Veiligheidsprogramma en dat in 2007 gestart is.

Orde: IGZ bevestigt goede borstkankerzorg in Nederland

15 december 2011

Een  mooi eindrapport. Dat is de reactie van de Orde op het vandaag verschenen rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) over borstkankerzorg. In vervolg op het IGZ-onderzoek uit 2007 concludeert dit rapport nu onomwonden dat de borstkankerzorg in Nederland verantwoord is.

Kwaliteitsnormen urologen maakt verantwoorde zorg inzichtelijk

15 december 2011

Vandaag presenteerde de Nederlandse Vereniging voor Urologie de kwaliteitsnormen voor de optimale behandeling van patiënten met de invasief groeiende vorm van blaaskanker.

Verbetering van uitkomsten van zorg heeft hoge prioriteit

15 december 2011

Reactie Orde van Medisch Specialisten op bericht IGZ over volumenormen:

OMS: verschillen in voorschrijfgedrag nader onderzoeken

15 december 2011

“Het rapport van Vektis brengt belangrijke gegevens onder de aandacht”, aldus Marcel Daniëls, voorzitter van de Raad voor Wetenschap Opleiding en Kwaliteit van de Orde van Medisch Specialisten (OMS).

Betere zorg en meer inzicht in kwaliteit

15 december 2011

Wetenschappelijke verenigingen publiceren kwaliteitsnormen “Met de Normering Chirurgische Behandelingen worden heldere kwaliteits- en veiligheidseisen gesteld. Daardoor is het voor iedereen – patiënten, ziekenhuizen en zorgverzekeraars – duidelijk waar chirurgische zorg aan moet voldoen”.

Orde stuurt brief over opleiding aios

12 december 2011

Zoals u ongetwijfeld heeft vernomen, is in de documentaire ‘Oefenen op de patiënt’ van Zembla op 22 april 2007 het beeld geschetst van aios als onmondige artsen, die onvoldoende kwaliteitszorg zouden leveren en medisch specialisten/opleiders, die aios onvoldoende zouden begeleiden tijdens hun opleid

Voorzitters NVZ, Orde en NFU ondertekenen oprichtingsakte

12 december 2011

Op donderdag 18 januari 2006 hebben mevrouw Leemhuis-Stout, voorzitter NVZ vereniging van ziekenhuizen, prof. Blijham, voorzitter Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, en prof.dr.

Pagina's