Nieuws overzicht

Sint Lucas Andreas Ziekenhuis wint Patiëntveiligheid Award

15 december 2011

Het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis is de winnaar van de Nationale Patiëntveiligheid Award 2009. Het winnende project Medication reconcilation is opgezet om medicatiefouten bij overdrachtsmomenten te voorkomen.

Openheid rondom medische incidenten

15 december 2011

Elke arts maakt wel eens een fout, krijgt een klacht of is betrokken bij een incident. Verschillende indrukwekkende, persoonlijke verhalen zijn nu gebundeld in het boek 'Dit nooit meer. Artsen vertellen over hun incident'. Prof. mr.

Directeur-generaal curatieve zorg neemt boekje in ontvangst

15 december 2011

Op woensdag 13 januari overhandigde de Nederlandsche Internisten Vereeniging (NIV) het “Acute boekje” met richtlijnen voor spoedeisende hulp aan de nieuwe directeur-generaal curatieve zorg Van Halder.

Orde tevreden over ontwikkelingen IFMS

15 december 2011

De Orde is blij met de vlucht die de evaluatiemethode 'Individueel Functioneren Medisch Specialisten (IFMS)' sinds 2007 heeft genomen. Initiatieven die bijdragen aan het verfijnen van de IFMS-methode juicht de Orde toe

Relatie ziekenhuis en medisch specialist: mosterd na de maaltijd

15 december 2011

De Orde heeft de afgelopen twee jaar een groot aantal aanbevelingen uit het RVZ advies 'De relatie medisch specialist en ziekenhuis in het licht van kwaliteit van zorg' al uitgevoerd.

Kwaliteitskader van medisch specialisten

15 december 2011

De Orde heeft een Kwaliteitskader ontwikkeld met daarin aanbevelingen om de kwaliteit van de gezondheidszorg van de medisch-specialistische zorg verder te verbeteren. Dit kader maakt duidelijk wat de samenleving op het gebied van kwaliteit van medisch specialisten mag verwachten.

Heelkunde: CZ legt ziekenhuizen verkeerde normen op

15 december 2011

Concentratie van kankerbehandelingen kan de zorg voor deze patiënten in Nederland nóg verder verbeteren. Beroepsbeoefenaren en zorgverzekeraars hebben elkaar nodig om dit ook daadwerkelijk te realiseren.

Genomineerden Patiëntveiligheid Award 2010 bekend

15 december 2011

De jury, onder voorzitterschap van Cordula Wagner, bijzonder hoogleraar Patiëntveiligheid in de gezondheidszorg, heeft de drie genomineerden voor de Nationale Patiëntveiligheid Award 2010 bekend gemaakt.

Chirurgen roepen CZ op patiënten niet onnodig ongerust te maken

15 december 2011

Aantal borstkanker ingrepen alleen zegt niets over kwaliteit borstkankerbehandeling.Zorgverzekeraar CZ maakt patiënten onnodig ongerust door de kwaliteit van de borstkankerbehandelingen van ziekenhuizen alleen te beoordelen op basis van het aantal uitgevoerde operaties.

Medisch specialisten distantiëren zich van zorgverzekeraar CZ

15 december 2011

‘CZ-ranglijst is onzorgvuldig en overbodig’ Onzorgvuldig en overbodig.

Pagina's