Kennisinstituut

Kennisinstituut header

Agenda

10 jun 2021

EBRO-training (VOL)

Online training

11 jun 2021

Visitatietraining

Domus Medica, Utrecht

23 jun 2021

EBRO-training

ONLINE TRAINING

Kennisgebieden

Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten (Kennísinstituut) heeft expertise in huis
om u te adviseren en te ondersteunen bij de ontwikkeling en toepassing van kwaliteitsinstrumenten
en (geïntegreerd) kwaliteitsbeleid. Daarbij kunt u denken aan richtlijnen, indicatoren,
kwaliteitsvisitatie, Iiteratuurreviews en het ontwikkelen van een samenhangend kwaliteitsbeleid.
Maar u kunt ook bij ons terecht voor trainingen of coaching op het gebied van ontwikkelen en toepassen van kwaliteitsínstrumenten.

juridische-zaken.jpg

Onze ervaring

Richtlijnen
Meer dan 1 miljoen mensen in Nederland gebruiken enige vorm van antistolling voor de behandeling en/of preventie van trombose. Operaties en andere...
Project kwaliteitsvisitaties en normenrapporten
In 2012 heeft de Federatie Medisch Specialisten de Leidraad waarderingssystematiek voor de kwaliteitsvisitaties uitgebracht. Het doel van deze...
Implementatie
Een goede implementatie van medisch-specialistische richtlijnen is ontzettend belangrijk maar blijkt in de praktijk niet altijd eenvoudig. In het...