Kennisinstituut

Kennisinstituut header

Agenda

22 sep 2020

EBRO-training

Domus Medica, Utrecht

2 okt 2020

Visitatietraining

Domus Medica, Utrecht

19 nov 2020

Opleidingsdag evaluatieonderzoek voor arts-onderzoekers

Digitaal of op een locatie in de randstad

Kennisgebieden

Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten (Kennísinstituut) heeft expertise in huis
om u te adviseren en te ondersteunen bij de ontwikkeling en toepassing van kwaliteitsinstrumenten
en (geïntegreerd) kwaliteitsbeleid. Daarbij kunt u denken aan richtlijnen, indicatoren,
kwaliteitsvisitatie, Iiteratuurreviews en het ontwikkelen van een samenhangend kwaliteitsbeleid.
Maar u kunt ook bij ons terecht voor trainingen of coaching op het gebied van ontwikkelen en toepassen van kwaliteitsínstrumenten.

juridische-zaken.jpg

Onze ervaring

Richtlijnen
Meer dan 1 miljoen mensen in Nederland gebruiken enige vorm van antistolling voor de behandeling en/of preventie van trombose. Operaties en andere...
Project kwaliteitsvisitaties en normenrapporten
In 2012 heeft de Federatie Medisch Specialisten de Leidraad waarderingssystematiek voor de kwaliteitsvisitaties uitgebracht. Het doel van deze...
Implementatie
Een goede implementatie van medisch-specialistische richtlijnen is ontzettend belangrijk maar blijkt in de praktijk niet altijd eenvoudig. In het...