Nieuws van onze leden

Er zijn vijf regiobijeenkomsten georganiseerd en de aanwezige psychiaters hebben veel interessante oplossingen aangedragen. Het NVvP-bestuur bespreekt binnenkort de resultaten van de...

Vrouwen met heel dicht borstklierweefsel lijken gebaat met aanvullend MRI-onderzoek na de landelijke borstkankerscreening. De resultaten na de eerste ronde van de DENSE-studie zijn...

In het programma werd zowel door Kamerlid mevrouw Ploumen (PvdA) alsook presentatrice mevrouw Hertsenberg gesteld, dat NVPC-voorzitter Marc Mureau tijdens het rondetafelgesprek heeft gezegd...

Marcel Daniëls

Blog Marcel Daniëls

'Ik ben er trots op dat we mogen werken in een gezondheidsstelsel dat aantoonbaar tot de beste van de wereld behoort.'