Nieuws van onze leden

Naar aanleiding van een aantal TV-uitzendingen in het kader van de maand Movember, waarin aandacht wordt gevraagd voor prostaatkanker, is er onrust ontstaan bij zowel artsen als patiënten. ...

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) heeft haar zorgen geuit aan de Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met het oog op de inwerkingtreding van de ‘Wet...

Op 7 november overhandigde voorzitter Gerard Hugenholtz van de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers het eerste exemplaar van het Meerjarenbeleidsplan 2020 – 2025 aan minister...

Marcel Daniëls

Blog Marcel Daniëls

De Federatie Medisch Specialisten ontving naar aanleiding van een peiling honderden voorbeelden van problemen die medisch specialisten hebben ervaren door het niet kunnen uitwisselen van patiëntgegevens.