Nieuws van onze leden

Met die boodschap heeft de NVvP samen met de NVK en een aantal andere beroepsgroepen die in de jeugdhulp actief zijn en met MIND en GGZ Nederland, een brief naar de Tweede Kamer gestuurd.

De Vereniging Klinische Genetica Nederland heeft op 5 oktober 2019 de landelijke richtlijn informeren van familieleden na het vaststellen van een erfelijke aandoening gepubliceerd, met...

Het Zorginstituut adviseert om het MS-middel Fampyra voor een specifieke groep patiënten te vergoeden. De Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) heeft een 'proefbehandelstrategie'...

Marcel Daniëls

Blog Marcel Daniëls

De Federatie Medisch Specialisten ontving naar aanleiding van een peiling honderden voorbeelden van problemen die medisch specialisten hebben ervaren door het niet kunnen uitwisselen van patiëntgegevens.