Nieuws van onze leden

Plastisch chirurgen hebben tijdens en rond de jaarwisseling veel minder slachtoffers met (ernstig) vuurwerkletsel behandeld. Het aantal slachtoffers nam met bijna tweederde af. 

In een brief van 21 december jl. van het ministerie van VWS worden psychiaters en andere zorgprofessionals in de GGZ niet genoemd in de vaccinatiestrategie van minister De Jonge. De NVvP...

Bij een uitvraag vanuit de NIV onder ruim 2.000 internisten geeft 97% aan zich direct te laten vaccineren als zij daarvoor in aanmerking komt.

Peter Paul van Benthem, voorzitter Federatie Medisch Specialisten

Blog

'Het aantal patiënten met COVID-19 loopt op in de ziekenhuizen en tot overmaat van ramp valt tegelijkertijd te veel personeel uit. In de regio’s waar veel besmettingen zijn, wordt natuurlijk ook veel personeel besmet en vervolgens ziek. Dit geeft dan weer extra druk op de ziekenhuizen en andere zorginstellingen.'