Nieuws van onze leden

Uit een inventarisatie van de NIV blijkt dat patiënten die besmet zij met COVID-19 een minder ernstig ziektebeloop doorlopen dan patiënten bij de eerste golf.  

De KNO-vereniging heeft een bijdrage geleverd aan de campagne van de patiëntenvereniging Reuksmaakstoornis.nl, die is gericht op coronapatiënten die kampen met reuk- of smaakverlies.

Vijftien (wetenschappelijke) verenigingen hebben gezamenlijk de Green Deal zorg ondertekend. Zij gaan initiatieven steunen en initiëren die leiden tot verduurzaming van zorgprocessen op de OK...

Peter Paul van Benthem, voorzitter Federatie Medisch Specialisten

Toespraak Peter Paul van Benthem

Op woensdag 16 september gaf Peter Paul van Benthem een toespraak tijdens het jaarlijkse ontbijt met de minister: 'Blijf vertrouwen houden in de medisch specialist, geef ruimte aan de professionals in de zorg en maak die grote intrinsieke motivatie van de zorgprofessionals uitgangspunt van uw beleid.'