Nieuws van onze leden

Het Zorginstituut adviseert om het MS-middel Fampyra voor een specifieke groep patiënten te vergoeden. De Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) heeft een 'proefbehandelstrategie'...

Plastisch chirurgen en Nederlandse Brandwonden Stichting waarschuwen ouders voor verhoogd risico op brandwonden bij kinderen tijdens zomervakantie. 

De NVvP is geschokt over de prijsstijging van het middel Priadel, een essentieel middel in de behandeling van bipolaire stoorsnissen. De prijsstijging per 1 juli betekent dat de gebruikers...

Marcel daniëls

Blog Marcel Daniëls

Kwaliteitsregistraties vormen de basis van uitkomstgerichte zorg, samen beslissen, zorgevaluatie én zinnige zorg. Maar ook van veilige zorg, gegevensuitwisseling en transparantie.