Nieuws van onze leden

Tijdens de online Algemene Ledenvergadering van de NVKF is de NVKF Kennisagenda 2020-2025 gepresenteerd. 

De nieuwe richtlijn Preconceptie Dragerschapsonderzoek voor Hoogrisicogroepen (PDO) van de VKGN wil de toegankelijkheid van het testen van risico's op ernstige erfelijke...

De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) heeft de Kennisagenda algemene kindergeneeskunde gelanceerd. De kennisagenda beschrijft de methoden waarop de kennishiaten zijn...

Peter Paul van Benthem, voorzitter Federatie Medisch Specialisten

Blog Peter Paul van Benthem


‘In het nieuwe normaal hoeft niet alles van vroeger terug te komen. Wat we bijvoorbeeld niet terug willen hebben is de stroperigheid van institutionalisering en bureaucratisering.