Nieuws van onze leden

Seniorenorganisaties KBO-PCOB en ZonMw presenteerden op 18 juni het signalement ‘Meer aandacht voor ouderen in het ziekenhuis’. 

NVvP en NVK pleiten voor aanpassingen in de jeugdhulp ten bate van het kind met complexe psychische problematiek. 

De zaak Thijs H. grijpt ook ons als zorgverleners aan. In deze zaak bestond onder de betrokken artsen het vermoeden dat deze patiënt mogelijk betrokken was bij moord. De zorgverleners deden...

Marcel daniëls

Blog Marcel Daniëls

Kwaliteitsregistraties vormen de basis van uitkomstgerichte zorg, samen beslissen, zorgevaluatie én zinnige zorg. Maar ook van veilige zorg, gegevensuitwisseling en transparantie.