Nieuws van onze leden

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft in samenwerking met Borstkankervereniging Nederland (BVN) en de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) een...

Vanuit de werkgroep MS en het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) is een standpunt opgesteld met betrekking tot stamceltherapie bij Multiple Sclerose (MS). Het...

De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) heeft op 1 november de eerste nationale kennisagenda gepubliceerd. Hiermee agenderen de plastisch chirurgen de tien meest urgente...

Marcel Daniëls

Blog Marcel Daniëls

De Federatie Medisch Specialisten ontving naar aanleiding van een peiling honderden voorbeelden van problemen die medisch specialisten hebben ervaren door het niet kunnen uitwisselen van patiëntgegevens.