Nieuws van onze leden

Onder meer het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) meldt dat er een wereldwijd tekort is aan het geneesmiddel Visudyne (verteporfine) door productieproblemen.

De NVvP heeft een brief gestuurd aan de Tweede Kamer met de oproep specialistische jeugd ggz weg te halen bij gemeenten, omdat dit noodzakelijk is voor behoud van kwaliteit van zorg.

De NVK, NVT  en NVVC hebben een rapport aangeboden aan het ministerie van VWS waarin de toekomstscenario’s zijn geschetst voor de zorg voor patiënten met aangeboren hartafwijkingen.

Peter Paul van Benthem, voorzitter Federatie Medisch Specialisten

Blog

'Het vaccinatietempo gaat omhoog en de cijfers van het aantal ziekenhuisopnames laten een dalende trend zien. Nog niet zo lang geleden was het heel spannend. De ziekenhuizen, met hoge aantallen ziekenhuisopnames en een onverminderd hoge werkdruk, leken ver verwijderd van de buitenwereld waar mensen snakken naar een drankje op het terras of een vakantie naar het buitenland. Ik ben blij dat beide werelden nu weer dichterbij elkaar lijken te komen.'