Nieuws van onze leden

De zaak Thijs H. grijpt ook ons als zorgverleners aan. In deze zaak bestond onder de betrokken artsen het vermoeden dat deze patiënt mogelijk betrokken was bij moord. De zorgverleners deden...

Wij willen graag reageren op het artikel in de Volkskrant van 6 mei 2019, “Ziekenhuizen: eisen aan spoedzorg voor ouderen te hoog, kosten dreigen uit de hand te lopen”, over de nieuwe norm...

Naar aanleiding van de vele vragen over de Radar uitzendingen aangaande de recent gepubliceerde richtlijn over Cardio-Vasculair Risico Management (CVRM) geven we hier de gedeelde zienswijze...

Marcel daniëls

Blog Marcel Daniëls

Kwaliteitsregistraties vormen de basis van uitkomstgerichte zorg, samen beslissen, zorgevaluatie én zinnige zorg. Maar ook van veilige zorg, gegevensuitwisseling en transparantie.