Nieuws van onze leden

NVVC-Connect heeft samen met huisartsen die gespecialiseerd zijn in hart- en vaatziekten (HartVaatHAG) en expertisecentrum Harteraad de Leidraad Zorgproces Pijn op de Borst opgesteld.

Er is een nieuwe richtlijn die de zorg van patiënten met geïsoleerde mediale of laterale (unicompartimentele) artrose van de knie beschrijft. De richtlijn beschrijft het zorgproces.

Kinderafdelingen dragen daar waar zij kunnen bij aan de zorg voor (volwassen) COVID-19 patiënten in hun ziekenhuis. Deze inzet heeft volgens de NVK echter wel grenzen.

Peter Paul van Benthem, voorzitter Federatie Medisch Specialisten

Blog

Het aantal COVID-19 besmettingen blijft maar stijgen en het einde van deze golf is nog lang niet in zicht. Ondanks de maatregelen hebben we het lek nog niet boven, waardoor het onduidelijk is op welk moment de ‘piek’ in de ziekenhuizen kan worden verwacht.