Nieuwsbrieven

De Federatie verstuurt regelmatig een nieuwsbrief aan medisch specialisten met daarin het laatste politieke en wetenschappelijke nieuws over de medisch-specialistische zorg in Nederland, met opinies, nieuwe handreikingen, richtlijnen en met nieuws vanuit de 33 wetenschappelijke verenigingen. Wilt u onze nieuwsbrief ook ontvangen, dan kunt u zich daarvoor inschrijven via de link hieronder.

Aanmelden Federatienieuwsbrief

Naast de Federatienieuwsbrief versturen we ook een aantal themanieuwsbrieven, waar u zich apart voor kunt aanmelden:

  • Nieuwsbrief Juiste zorg op de juiste plek:  Toegankelijke, innovatieve en betaalbare zorg voor iedere patiënt, nu en in de toekomst. Dichtbij als het kan, ver weg als het moet. Dat maken medisch specialisten mogelijk met vele projecten onder de noemer: de juiste zorg op de juiste plek. In de nieuwsbrief laten we deze medisch specialisten aan het woord. Meld u aan.
  • Nieuwsbrief Medische vervolgopleidingen: Voor opleiders, aios en onderwijskundigen. In deze nieuwsbrief die meerdere keren per jaar verschijnt, leest u de laatste updates en ontwikkelingen over medische vervolgopleidingen. Meld u aan
  • Nieuwsbrief 'Inspiratie voor Samenbeslissers': Ieder kwartaal komt ‘Inspiratie voor samenbeslissers’ uit, een nieuwsbrief over samen beslissen. In de nieuwsbrief delen we kennis en ervaringen. Het is een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland, de Federatie Medisch Specialisten, de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen en het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg. Meld u aan

Archief Federatienieuwsbrieven