Nieuws overzicht

Acute_Zorg

Kwaliteitskader spoedzorgketen vastgesteld door Zorginstituut

21 februari 2020

Het Zorginstituut heeft het Kwaliteitskader Spoedzorgketen vastgesteld en opgenomen in het register. In het Kwaliteitskader zijn afspraken vastgelegd over de kwaliteitseisen waaraan de spoedzorg in Nederland moet voldoen.

Het Symposium Modulair onderhoud, de toekomst van richtlijnen

Richtlijnen voortaan sneller actueel

17 februari 2020

Dokters en patiënten willen sneller kunnen profiteren van nieuwe wetenschappelijke kennis, om samen gefundeerde beslissingen te nemen over de juiste zorg. Dankzij een nieuwe methode voor richtlijnonderhoud wordt het mogelijk gemaakt om richtlijnen voortaan jaarlijks te actualiseren.

Arts en patiënt in spreekkamer

Federatie Medisch Specialisten en Samenwerkende Kwaliteitsregistraties slaan handen ineen

12 februari 2020

De Federatie Medisch Specialisten en de Samenwerkende Kwaliteitsregistraties (SKR) vinden het belangrijk dat zorgprofessionals in samenwerking met patiënten afspraken blijven maken over de inhoud en uitkomsten van kwaliteitsregistraties, en dat er duidelijke kaders zijn waarbinnen dataverwerkers met

Financiering juiste zorg op de juiste plek

3 februari 2020

Er zijn verschillende mogelijkheden voor financiering voor juiste zorg op de juiste plek. Om zorgverleners, waaronder medisch specialisten, hiervan bewust te maken, heeft de Federatie samen met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen diverse opties op een rij gezet.

Minder pijnlijke prikken bij opsporing prostaatkanker

31 januari 2020

Bij mannen bij wie een verhoogd PSA is gemeten wordt aanbevolen voortaan eerst een MRI in plaats van een biopsie procedure te doen om te kijken of er sprake is van prostaatkanker.

Screenshot uit de video verduurzamen kwaliteitsregistraties

Verminderen administratielast bij 36 kwaliteitsregistraties

28 januari 2020

Kwaliteitsregistraties die primair bedoeld zijn om de kwaliteit van zorg te meten en te kunnen verbeteren, brengen vaak nog te veel administratielast met zich mee. Zo kost het een dokter gemiddeld ½ uur invultijd per patiënt per kwaliteitsregistratie. Dit kan en moet anders vindt de Federatie.

Verkorting opleidingsduur naar beneden bijgesteld

28 januari 2020

De opdracht om de opleiding tot medisch specialist te verkorten is teruggebracht van zes naar gemiddeld drie maanden. Dat schrijft het ministerie van VWS in een brief aan de Federatie Medisch Specialisten.

De infodesk van het KDC

Een 8,4 voor juridische dienstverlening

28 januari 2020

De juridische dienstverlening van de Federatie Medisch Specialisten en de LAD werd in 2019 met gemiddeld een 8,4 beoordeeld.

Politiek gaat op stoel professional zitten

22 januari 2020

De Tweede Kamer heeft voor het wetsvoorstel 'financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden' gestemd. Met dit voorstel krijgt de minister van VWS de wettelijke mogelijkheid om kwaliteitsstandaarden om financiële redenen tegen te houden.

Artsen in overleg

Minder administratielast met effectiever IFMS

21 januari 2020

De Federatie Medisch Specialisten gaat de Leidraad Individueel Functioneren Medisch Specialisten (IFMS) op verschillende punten aanpassen. De focus moet komen te liggen op de resultaten die IFMS kan opleveren in plaats van het afvinken van deelname aan IFMS.

Pagina's