Nieuws overzicht

De dokter onder vuur

Voorzitters FMS en ZonMw reageren op discussie RVS-rapport ‘Zonder context geen bewijs’

21 juli 2017

​Evidencebased practice is een illusie; meer oog voor de ­context van de arts-patiëntrelatie is dringend noodzakelijk. ­Aldus een recent advies van de Raad voor de Volksgezondheid en ­Samenleving waarover de meningen verdeeld blijken zo valt te lezen in Medisch Contact.

Zorginstituut_400x300.jpg

Invoering kwaliteitsstandaard ‘Acuut Herseninfarct’

20 juli 2017

De kwaliteitsstandaard ‘Acuut Herseninfarct’ is opgenomen in het register van het Zorginstituut.

instituut_briljante_mislukkingen_400x350.jpg

Briljante mislukkingen award

18 juli 2017

Nog te vaak lopen we kansrijke innovaties in de zorg mis omdat we onvoldoende leren van mislukkingen. Dat stellen Paul Iske en Bas Ruyssenaars, initiatiefnemers van het Instituut voor Briljante Mislukkingen.

VMSD

“Medisch specialisten zijn aan zet”

11 juli 2017

“Onderhandelen zit niet in onze genen, maar onderschat u zelf niet: medisch specialisten in dienstverband in algemene ziekenhuizen zijn een belangrijke partij voor de raad van bestuur en dus moeten we als volwaardig gesprekspartner aan tafel komen te zitten.” Met die woorden opende Federatie-bestuur

Veldraadpleging Zorgagenda door RVS

7 juli 2017

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) vraagt zorgverleners, hulpverleners, bestuurders, patiënten, cliënten en mantelzorgers in Nederland, om mee te denken over hoe verder te gaan met de thema’s die in de Zorgagenda voor een gezonde samenleving (21 april 2017) zijn vastgesteld.

Radio_isotopen

Beschikbaarheid medische isotopen van levensbelang voor Nederlandse patiënten

6 juli 2017

Een aantal direct betrokken wetenschappelijke verenigingen binnen de Federatie Medisch Specialisten en het bestuur van de FMS roepen de Nederlandse overheid op om er alles aan te doen zodat medische isotopen beschikbaar blijven.

Functioneren

Federatie introduceert Modelreglement Functioneringsvraag

4 juli 2017

Elke medisch specialist moet - als dit nodig is - de kans krijgen om zijn of haar functioneren te verbeteren. Het vroeg signaleren van mogelijk verminderd functioneren én het bespreken daarvan is essentieel.

Jaaroverzicht kennisinstituut 2016

Kennisinstituut publiceert Jaaroverzicht 2016

30 juni 2017

Het Jaaroverzicht 2016 van het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten is online beschikbaar. In vogelvlucht krijgt u een indruk van de projecten en activiteiten die het afgelopen jaar zijn uitgevoerd.

Intensive_Care

​Ruimte voor substitutie

30 juni 2017

​Eerstelijnszorgverleners en organisaties, medisch specialisten, ziekenhuizen, patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars, de NZa en het ministerie van VWS hebben voor 2018 een nieuwe, gezamenlijke aanpak ontwikkeld. Voor 2018 worden vooraf middelen beschikbaar gesteld voor substitutie.

Column Marianne Ten Kate-Booij in Medisch Contact: Aantrekkelijk

29 juni 2017

Zoals velen van u zit ik wekelijks heel wat uren in de auto. Ik pendel tussen mijn woonplaats Breda, het Erasmus MC Rotterdam, de Federatie Medisch Specialisten in Utrecht en allerlei bijeenkomsten in het land. Uiteraard zou ik deze tijd liever aan patiënten en aios besteden.

Pagina's