Nieuws overzicht

Actuele cijfers COVID-19

12 mei 2021

Het LCPS publiceert actuele cijfers met betrekking tot COVID-19, waaronder het aantal ziekenhuis- en ic-opnames en het aantal bovenregionale verplaatsingen van patiënten.

Platform Innovatie: Leren met innovatieve toepassingen

10 mei 2021

Augmented reality, operatierobots met een virtuele simulator en een laagdrempelig kennisspel over kennisdocumenten. Tijdens het Platform Innovatie van de Federatie op 10 mei kwamen verschillende innovatieve manieren aan bod om kennis en vaardigheden op te doen.

Collega's in de media

6 mei 2021

Afgelopen week kwamen collega's in de media aan het woord over onder andere de gevolgen van de coronacrisis, zoals de druk op de planbare zorg in de ziekenhuizen en de personele consequenties. We maakten een selectie.

Peter Paul van Benthem, voorzitter Federatie Medisch Specialisten

Brief aan de Kamer over verplicht dienstverband

6 mei 2021

De Federatie Medisch Specialisten heeft in een brief aan de Vaste Kamercommissie voor VWS gepleit voor uitgebreider onderzoek naar de effecten van een maatregel die medisch specialisten verplicht te werken in dienstverband.

Factsheet Voorbeelden en effecten zorgevaluatie

5 mei 2021

De Federatie heeft een factsheet gemaakt met voorbeelden en effecten van zorgevaluatie. Met zorgevaluatie (klinisch evaluatieonderzoek naar de effectiviteit van bestaande zorg en diagnostiek) verzamelen medisch specialisten continu nieuwe kennis over welke zorg voor welke patiënt effectief is.

Publicatie Leidraad Vervroegd ontslag COVID-19 patiënten met zuurstofbehoefte

3 mei 2021

Op de Federatiewebsite is een nieuwe leidraad gepubliceerd: 'Vervroegd ontslag van COVID-19 patiënten met zuurstofbehoefte naar huis of naar een andere zorglocatie met monitoring'.

Website Landelijk Netwerk Groene OK

30 april 2021

Hoe ga je aan de slag met het verduurzamen van de OK in jouw ziekenhuis? De nieuwe website www.degroeneok.nl van het Landelijk Netwerk Groene OK geeft hiervoor concrete handvatten.

Terugkijken MDR-webinars

29 april 2021

Binnenkort wordt nieuwe Europese wetgeving van kracht op het gebied van medische technologie (MDR). Wat betekent dit voor zorginstellingen en welke veranderingen zijn relevant voor het werk van artsen, zorgmedewerkers en medewerkers van ondersteunende afdelingen?

Drie nominaties Wetenschaps- en Innovatieprijs 2021

29 april 2021

Wie wordt de winnaar van de Wetenschaps- en Innovatieprijs 2021? Dat blijft nog even spannend. Uit de 24 voordrachten van de wetenschappelijke verenigingen zijn deze week door de vakjury onder leiding van ZonMw voorzitter Jeroen Geurts 3 nominaties gekozen.

Terugkijken COVID-webinar 26 april

29 april 2021

Met ruim 1.200 deelnemers vond op maandag 26 april het 18e COVID-webinar van de Federatie plaats.

Pagina's