Nieuws overzicht

Peter Paul van Benthem krijgt de voorzittershamer overgedragen

Peter Paul van Benthem nieuwe voorzitter Federatie Medisch Specialisten

12 december 2019

In de Algemene Vergadering van donderdag 12 december is KNO-arts Peter Paul van Benthem benoemd tot algemeen voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten. Hij volgt per 1 januari 2020 Marcel Daniëls op.

MMV-congres 2019

Welke grens doorbreek jij? MMV-congres ‘Opleiden over grenzen’

11 december 2019

Ruim 1000 deelnemers kwamen vandaag bijeen voor het MMV-congres van de Federatie Medisch Specialisten. Alweer de 9e editie met als thema Opleiden over grenzen.

Coverstory van het magazine De Medisch Specialist editie 04 jaargang 05

‘Durf de organisatie om te gooien’

11 december 2019

In de nieuwste editie van het magazine De Medisch Specialist een interview met twee topvrouwen in de zorg die het roer durfden om te gooien.

Belangrijke wijzigingen registratieregels per 1 januari 2020

10 december 2019

Medisch specialisten krijgen per 1 januari 2020 te maken met een aantal gewijzigde registratieregels. Zo wordt het bijvoorbeeld mogelijk om klinische zorg te registreren die niet in het ziekenhuis, maar bij de patiënt thuis plaatsvindt.

Nieuw werkformulier taakverdeling medisch specialist en verpleegkundig specialist

9 december 2019

Met een vernieuwd en gedigitaliseerd werkformulier kunnen medisch specialisten en verpleegkundig specialisten betere en duidelijkere afspraken maken over de taakverdeling.

Overhandiging visiedocument CMIO 2025 aan Erik Gerritsen

In elk ziekenhuis een CMIO

3 december 2019

Elk ziekenhuis heeft een CMIO nodig, vinden voorzitter Marcel Daniëls van de Federatie Medisch Specialisten en Iris Verberk, voorzitter van het Landelijk netwerk CMIO.

Voorzittershamer

Slapend dienstverband? Beëindig arbeidsovereenkomst in 2019

3 december 2019

Onze juristen krijgen deze dagen veel vragen over zogenaamde ‘slapende dienstverbanden’.

Neem belemmeringen voor juiste zorg op de juiste plek weg

26 november 2019

In het hele land werken medisch specialisten samen met huisartsen, verpleegkundigen, paramedici, wijkverpleging en andere zorgverleners aan nieuwe initiatieven binnen en buiten het ziekenhuis rond ‘de juiste zorg op de juiste plek’.

Medisch specialisten in gesprek met Tweede Kamer over implantaten

25 november 2019

De orthopeden, plastisch chirurgen en cardiologen nemen vandaag deel aan een rondetafelgesprek over implantaten in de Tweede Kamer. De wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten vragen daarbij aandacht voor kwaliteitsregistraties, patiëntveiligheid en adequate patiëntvoorlichting.

Verkenner aangesteld om cao-impasse te doorbreken

21 november 2019

Minister Bruins van Medische Zorg schuift verkenner Wim Kooijman naar voren om de impasse rondom de Cao Ziekenhuizen te doorbreken. Het doel is dat de cao-partijen met behulp van de verkenner snel weer met elkaar in overleg gaan en tot een nieuwe cao komen.

Pagina's