Nieuws overzicht

Reactie op Miljoenennota

18 september 2018

“We zijn niet verrast door de kabinetsplannen in de Rijksbegroting 2019, maar kijken wel met bezorgdheid naar de uitwerking ervan,” aldus Marcel Daniëls, algemeen voorzitter Federatie Medisch Specialisten. “Dokters ervaren toenemende werk-, regel- en veranderdruk.

Meerdere cliëntenraden in ziekenhuizen onwenselijk

13 september 2018

Tijdens het Tweede Kamerdebat op 12 september over het wetsvoorstel Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2018 hebben VVD, D66 en ChristenUnie laten weten meerdere cliëntenraden in ziekenhuizen onwenselijk te vinden.

“Wees zuinig op de specialisten van morgen”

12 september 2018

Eén op de vijf jonge artsen (19%) heeft een verhoogde kans op een burn-out. Dit blijkt uit de enquête ‘Gezond en veilig werken’ van De Jonge Specialist (DJS). De burn-outklachten worden veelal veroorzaakt door een hoge werkdruk en verstoring van de werk-privébalans.

Vanaf 2020 moet alle wetenschappelijke literatuur gratis beschikbaar zijn

12 september 2018

“Het is niets minder dan een revolutie”, kopte de Volkskrant vorige week. Vanaf 2020 mogen wetenschappers met belastinggeld betaald onderzoek alleen nog publiceren in wetenschappelijke tijdschriften die hun artikelen vrij beschikbaar stellen.

Ziekenhuisgang leeg

Infobijeenkomsten acties Cao UMC

10 september 2018

Op 6 september bleek na een tweede informeel verkennend gesprek tussen de werkgeversorganisaties en de NFU geen perspectief op een goede nieuwe cao. Dit betekent dat er verdergaande acties worden voorbereid.

Hippocrates ICT congres

Dokters nemen leiding in ICT-vraagstukken

7 september 2018

Op dinsdag 4 september lieten 200 dokters zien dat zij zich actief met ICT in het ziekenhuis (willen) bemoeien. Niet langer willen zij het aan anderen over laten hoe de digitale inrichting en ondersteuning van hun werk eruit ziet.

Verlaag drempel tot anticonceptie en verbreed denken over levenseinde

6 september 2018

De KNMG wil drempels tot anticonceptie verlagen om de keuzevrijheid van met name kwetsbare vrouwen te garanderen. Met deze boodschap reageert de KNMG op de Nota medische ethiek van minister Hugo de Jonge.

Zorgkaart Nederland

Waarderingen op ZorgkaartNederland actueler

30 augustus 2018

Vanaf 28 augustus 2018 tellen alleen waarderingen van de afgelopen vier jaar mee in het cijfer dat zorgverleners of zorginstellingen krijgen op ZorgkaartNederland. De Federatie is blij dat er mede op haar verzoek kritisch is gekeken naar de manier waarop de scores tot stand komen.

Extra waarborgen voor medische gegevens in WIV

20 augustus 2018

Het voorstel tot wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv, ook wel ‘Sleepwet’ genoemd) neemt alsnog twee beleidsregels in de wet op, waarmee de bescherming van medische gegevens ook is gediend.

registratie

Wijziging registratie multidisciplinair overleg

20 augustus 2018

In een multidisciplinair overleg mag iedere beroepsbeoefenaar registreren. In de gewijzigde versie van de Registratiewijzer van de Federatie staat beschreven op welke manier deze registratie correct verloopt.

Pagina's