Nieuws overzicht

ontregeldezorg

“Ook kritisch kijken naar de regels die we zelf bedenken”

18 november 2017

​Tijdens de conferentie ‘(Ont)Regel de Zorg’ presenteerde Marcel Daniels, algemeen voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten de uitkomsten van het onderzoek naar de administratieve lasten bij medisch specialisten.

administratielast

Artsen dragen 5000 oplossingen aan voor vermindering administratieve lasten

18 november 2017

Medisch specialisten en artsen in opleiding zijn gemiddeld 40 procent van hun totale werktijd kwijt aan administratieve handelingen. Meer dan de helft van deze handelingen ervaren zij als niet zinnig. Tijd die ten koste gaat van de patiëntenzorg.

CBS over omzet zorgpraktijken medisch specialisten 2010-2014

15 november 2017

Deze week berichtte het CBS over omzetstijgingen in de periode 2005-2015 bij diverse ‘Zorgpraktijken’ zoals huisartsen, tandartsen en fysiotherapeuten. Ook medisch specialisten worden als groep benoemd in de berichtgeving.

Pensioenaftopping

Afspraken uit pensioenaftoppingsakkoord uitgewerkt in nieuwe AMS

8 november 2017

​De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) hebben de afspraken over het pensioenaftoppingsakkoord nader uitgewerkt in de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS).

Symposium Zorgevaluatie 2017

Behandelkeuzes steeds beter onderbouwen

6 november 2017

Hoe kun je zorgevaluatieonderzoek efficiënt organiseren? Wat kunnen we leren van de ervaringen van voorlopers in de zorgevaluatie? Dat stond centraal tijdens het tweede Symposium Zorgevaluatie.

Consultkaart_Logo.jpg

Keuzen behandeling epilepsie vereenvoudigd

6 november 2017

Om het proces van samen beslissen tussen patiënt en neuroloog te ondersteunen, hebben de Nederlandse Vereniging voor Neurologie en Epilepsie Vereniging Nederland drie consultkaarten ontwikkeld.

substitutie

Deadline substitutieplannen 2018 nadert

3 november 2017

Op 19 november gaat de NZA bij alle zorgverzekeraars inventariseren welke afspraken er voor 2018 zijn gemaakt voor substitutie en tegen welk budget. Er is een bedrag van 75 miljoen euro in het budget van medisch-specialistische zorg gereserveerd voor substitutie.

Pareltjes zoeken tijdens Platform Innovatie

2 november 2017

Innovatie leeft. Maar hoe pikken we de pareltjes uit de enorme en soms onoverzichtelijke diversiteit aan innovaties die zich aandienen? En hoe kunnen we innovaties succesvol ontwikkelen en implementeren?

Opleidingsprijs2017

Uroloog Van Balken wint Opleidingsprijs

27 oktober 2017

​Michael van Balken, uroloog in het Rijnstate Ziekenhuis, heeft vandaag tijdens de AIOS Upgrade de Opleidingsprijs 2017 gewonnen. Hij liet daarmee klinisch geneticus Eva Brilstra (UMC Utrecht) en orthopeed Gino Kerkhoffs (AMC) achter zich.

opname_gesprekken

Goed omgaan met het opnemen van gesprekken door patiënten

25 oktober 2017

Medisch specialisten die zich afvragen hoe om te gaan met het opnemen van gesprekken door patiënten, kunnen gebruikmaken van de nieuwe KNMG-handreiking ‘ Opnemen van gesprekken door patiënten’ .

Pagina's