Nieuws overzicht

antistollingconferentie

Conferentie: naar betere ketenzorg rondom antistolling

22 mei 2017

Op 17 mei vond de landelijke conferentie Transmurale Antistolling plaats. Ruim 150 zorgprofessionals vanuit verschillende disciplines wisselden van gedachten over betere samenwerking in de keten rondom het gebruik van antistollingsmiddelen en daarmee een veiliger gebruik van deze geneesmiddelen.

akkoord

Wv-en stemmen in met tussenakkoord

18 mei 2017

Eind 2017 loopt het huidige zogenaamde ‘hoofdlijnenakkoord’ voor de medisch specialistische zorg af. Na meerdere malen overleg bij VWS, is er op 21 april j.l. een onderhandelaarsakkoord bereikt over afspraken voor 2018.

Calamiteiten animatie

Is het een calamiteit, complicatie of incident?

18 mei 2017

Elke medisch specialist is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de door hem of haar geleverde zorg. Bij een onbedoelde gebeurtenis of uitkomst van zorg is het niet altijd meteen duidelijk of het een calamiteit, complicatie of incident is. Zijn de verschillen wel zo duidelijk?

Samen_beslissen

Inspirerende voorbeelden van samen beslissen

18 mei 2017

Samen beslissen in de spreekkamer. Het gebeurt steeds meer. Medisch specialisten, andere zorgverleners, ziekenhuisinstellingen en patiënten zetten zich daarvoor in. Hoe zij dat doen, is overal anders.

marcel daniels

Kostendiscussie hoort niet in de spreekkamer thuis

8 mei 2017

Artsen moeten met patiënten de volledige vrijheid hebben om een behandeling of dure medicijnen te kiezen. “Over die dure medicijnen zijn nu geen goede keuzes gemaakt over wat we bereid zijn eraan uit te geven, zodat kosten hard oplopen.

Laboratorium

Innovatieplatform Federatie voor kennisuitwisseling

24 april 2017

Drukbezochte en inspirerende themaraad vormde kick-off van een op te zetten platform innovatie, één van de pijlers van de visie 2025.

Chirurg2.jpg

Nieuw tussenakkoord medisch-specialistische zorg 2018

24 april 2017

De totale zorguitgaven in de medisch-specialistische zorg mogen in 2018 met 1,6% groeien. Na aftrek van een openstaande taakstelling uit het verleden komt dit neer op 1,4% groeiruimte.

Leon Winter

Column Léon Winkel in Medisch Contact: Dagelijks werk

20 april 2017

8 uur: Mail lezen, ochtendoverdracht, zingen voor jarige collega, naar de dagstart (LEAN), langs de poli met nieuwe collega, visite met de assistent, mails en telefoontjes tussendoor, snel een hap krentenbol tegen flauwheid.

Medisch specialisten moeten meepraten in Europa

13 april 2017

Op donderdag 6 april jl. vond de tweede bijeenkomst van het Federatie Platform Europa plaats, bedoeld voor alle medisch specialisten die namens hun wetenschappelijke vereniging actief zijn op Europees gebied.

Borstimplantaat

Koppel patiëntengegevens aan Landelijk Implantatenregister

12 april 2017

De Federatie Medisch Specialisten steunt de wens van het ministerie van Volksgezondheid voor een landelijk implantatenregister in belang van het beschermen van de veiligheid van patiënten bij wie implantaten zijn ingebracht. Het is nu nog niet wettelijk verplicht implantaten te registeren.

Pagina's