Nieuws overzicht

Politiek gaat op stoel professional zitten

22 januari 2020

De Tweede Kamer heeft voor het wetsvoorstel financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden gestemd. Met dit voorstel krijgt de minister van VWS de wettelijke mogelijkheid om kwaliteitsstandaarden om financiële redenen tegen te houden.

Artsen in overleg

Minder administratielast met effectiever IFMS

21 januari 2020

De Federatie Medisch Specialisten gaat de Leidraad Individueel Functioneren Medisch Specialisten (IFMS) op verschillende punten aanpassen. De focus moet komen te liggen op de resultaten die IFMS kan opleveren in plaats van het afvinken van deelname aan IFMS.

Samen beslissen

Mogelijkheden voor juiste zorg op de juiste plek

16 januari 2020

Hoe dragen medisch specialisten bij aan de juiste zorg op de juiste plek? Hoe zorgen zij dat de zorg in de toekomst van hoge kwaliteit, toegankelijk en doelmatig blijft? In de nieuwe factsheet ‘Mogelijkheden in de praktijk’ van de Federatie staan diverse opties uitgelegd.

KNMG: Voornemen kabinet vuurwerk is stap in goede richting

13 januari 2020

Artsenfederatie KNMG staat positief tegenover het voornemen van het kabinet om het gebruik van consumentenvuurwerk verder in te perken. 'Een stap in de goede richting', zegt René Héman, voorzitter van de KNMG.

Subsidieronde voor juiste zorg op de juiste plek

19 december 2019

Medisch specialisten en andere zorgprofessionals die financiële ondersteuning zoeken voor regionale projecten in het kader van ‘juiste zorg op de juiste plek’ kunnen gebruikmaken van een subsidie van ZonMw. De subsidieregelingen gelden voor nieuwe én bestaande projecten.

Ziekenhuisgang

Onderhandelaarsresultaat Cao Ziekenhuizen

14 december 2019

Na een lang traject is op zaterdag 14 december een onderhandelaarsresultaat bereikt voor een nieuwe Cao Ziekenhuizen. In het voorjaar startten de werknemersorganisaties (LAD/FBZ, FNV, CNV en NU’91) en de Nederlandse Verenging van Ziekenhuizen (NVZ) met de onderhandelingen.

Peter Paul van Benthem krijgt de voorzittershamer overgedragen

Peter Paul van Benthem nieuwe voorzitter Federatie Medisch Specialisten

12 december 2019

In de Algemene Vergadering van donderdag 12 december is KNO-arts Peter Paul van Benthem benoemd tot algemeen voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten. Hij volgt per 1 januari 2020 Marcel Daniëls op.

MMV-congres 2019

Welke grens doorbreek jij? MMV-congres ‘Opleiden over grenzen’

11 december 2019

Ruim 1000 deelnemers kwamen vandaag bijeen voor het MMV-congres van de Federatie Medisch Specialisten. Alweer de 9e editie met als thema Opleiden over grenzen.

Coverstory van het magazine De Medisch Specialist editie 04 jaargang 05

‘Durf de organisatie om te gooien’

11 december 2019

In de nieuwste editie van het magazine De Medisch Specialist een interview met twee topvrouwen in de zorg die het roer durfden om te gooien.

Belangrijke wijzigingen registratieregels per 1 januari 2020

10 december 2019

Medisch specialisten krijgen per 1 januari 2020 te maken met een aantal gewijzigde registratieregels. Zo wordt het bijvoorbeeld mogelijk om klinische zorg te registreren die niet in het ziekenhuis, maar bij de patiënt thuis plaatsvindt.

Pagina's