Nieuws overzicht

Cover De Medisch Specialist

Nieuwe editie magazine De Medisch Specialist

20 juni 2019

In de nieuwste editie van het magazine de Medisch Specialist een interview met Elnathan Prinsen, de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie over de grote uitdagingen van zijn beroepsgroep. ‘Het is tijd voor nieuw elan’, aldus Prinsen.

Evaluatie van zorg

Zorgevaluatie: correctie neustussenschot zinvol

19 juni 2019

Het uitvoeren van een correctie van het neustussenschot is zinvol, zo blijkt uit onderzoek door het Radboudumc. Patiënten met een scheef neustussenschot ademen na de operatie beter en hun kwaliteit van leven neemt toe.

Samen beslissen

Artsen formuleren visie op samen beslissen

18 juni 2019

Een overgrote meerderheid van de medisch specialisten is het erover eens dat samen beslissen tot betere zorg leidt. Toch ervaart bijna de helft van de artsen belemmerende factoren bij het toepassen van gezamenlijke besluitvorming.

wetenschapsprijs

Drie nominaties Wetenschaps- en Innovatieprijs 2019

11 juni 2019

De knoop is doorgehakt. Na intensief en zorgvuldig beraad heeft de vakjury van de Wetenschaps- en Innovatieprijs van de Federatie Medisch Specialisten drie genomineerden geselecteerd uit de 21 inzendingen van de wetenschappelijke verenigingen.

Cartoon verminderen administratielast

Vermindering administratielast: een overzicht

4 juni 2019

Medisch specialisten zijn in hun eigen instelling, of via hun wetenschappelijke vereniging en/of de Federatie Medisch Specialisten bezig met het verminderen van de administratielast. De ene keer met meer directe voelbare impact op de werkvloer dan de andere keer.

Richtlijn Cardiovasculair Risicomanagement

Richtlijn CVRM streeft naar persoonsgericht behandelen

29 mei 2019

In de media is er aandacht voor de rol van het cholesterol bij hart- en vaatziekten, het belang van cholesterolverlagende therapie en gezonde leefstijl. Hierbij wordt de herziene multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) aangehaald.

Minister bevestigt balans vraag en aanbod medisch specialisten

28 mei 2019

Minister Bruins (MZ) heeft de Tweede Kamer op 24 mei de resultaten van het onderzoek “Regionale balans in vraag en aanbod naar medisch specialisten” gestuurd. De aanleiding voor dit Nivel-onderzoek waren signalen over tekorten aan bepaalde medisch specialismen in sommige regio’s.

Nederland verdient een veilige jaarwisseling

24 mei 2019

De Federatie Medisch Specialisten steunt de oproep van Politie Nederland aan het kabinet om te zorgen dat de jaarwisseling weer veilig en feestelijk wordt voor iedereen. De Federatie is daarom medeondertekenaar van een advertentie die vandaag in het Algemeen Dagblad staat.

KDC kantoor

600 juridische vragen

17 mei 2019

In het eerste kwartaal van 2019 namen de juristen van de Federatie Medisch Specialisten en de LAD zo’n 600 juridische dossiers in behandeling. De meeste vragen komen van medisch specialisten (60%) en hebben betrekking op arbeidsrecht.

Prikken van bloed

‘Diabeteszorg kan beter én jaarlijks miljarden goedkoper’

16 mei 2019

‘Het kabinet kan 2 miljard euro per jaar besparen op diabeteszorg.’ 30 experts waaronder veel medisch specialisten, moedigen in een opiniestuk in NRC het kabinet aan om ‘betere en goedkopere behandelvormen voor diabetes type 2 mogelijk te maken’.

Pagina's