Nieuws overzicht

Marcel Daniëls - Algemeen voorzitter

Column Marcel Daniëls: 'Nú doorpakken en vooral volhouden!'

22 februari 2018

Hoe frustrerend de dagelijks terugkerende en als niet zinvol ervaren administratietaken zijn voor medisch specialisten, hoef ik niet nader uit te leggen.

Steeds meer opleidingen voldoen aan verkortingsopdracht

16 februari 2018

Het aantal medisch-specialistische vervolgopleidingen dat erin slaagt om de opleidingsduur te verkorten, zoals met VWS afgesproken in het Opleidingsakkoord, is het afgelopen jaar opnieuw gestegen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS).

operatie

Eerste Kamer stemt in met nieuwe donorwet

15 februari 2018

Belangrijke vooruitgang: Dijkstra heeft duidelijkheid gegeven over de positie van de nabestaanden. Zij hebben altijd het laatste woord, zoals nu ook al het geval is.

Roken: 20.000 doden per jaar

Roken: 20.000 doden per jaar

15 februari 2018

Deze dagen is er veel aandacht voor de aangifte tegen de tabaksindustrie in een strafzaak. Medisch specialisten zien dagelijks de gruwelijke gevolgen van roken terug in de ziekenhuizen.

administratielast

Administratielast: Kent u kansrijke oplossingen?

6 februari 2018

De Federatie werkt aan een actie-agenda met kansrijke en duurzame oplossingen om de administratielast te verminderen. Hiervoor nemen we drie oplossingsrichtingen als uitgangspunt: ICT/EPD, personele ondersteuning, het schrappen van overbodige regels en het verbeteren van de bestaande registraties.

oordop

Oordoppenautomaat in wachtkamer KNO-arts

5 februari 2018

KNO-artsen tonen maatschappelijke betrokkenheid door patiënten dagelijks bewust te maken van preventieve maatregelen om gehoorschade tegen te gaan.

Inspectierapport laat open meldcultuur zien

27 januari 2018

Steeds meer zorgverleners maken incidenten bespreekbaar om te kunnen leren van wat in de praktijk niet goed is gegaan. Ook worden patiënt, naasten en nabestaanden steeds vaker bij calamiteitenonderzoeken betrokken.

Medisch specialisten gaan administratielast te lijf

26 januari 2018

Samen met andere beroepsgroepen gaan medisch specialisten vanaf volgende week administratielast te lijf. Met steun van het ministerie van VWS werken medisch specialisten aan een concrete agenda die leidend wordt in het terugdringen van onzinnige administratieve handelingen.

Bram Asscher

In memoriam Bram Asscher

25 januari 2018

Bram Asscher was een begrip onder medisch specialisten, die hij een warm hart toedroeg.

“Betrek medisch specialisten en patiënten bij ontwikkeling e-health”

22 januari 2018

Het kabinet stelt 12 miljoen euro beschikbaar aan zorgstartups die werken aan innovatieve zorgtechnologie. Dit maakten de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Economische Zaken en Klimaat bekend als start van de e-healthweek, die van 20 t/m 26 januari wordt gehouden.

Pagina's