Nieuws overzicht

Ziekenhuisgang leeg

Nieuwe Cao UMC een feit

6 november 2018

Ook werknemersorganisatie CMHF heeft besloten in te stemmen met het eindbod van de NFU voor een nieuwe cao. De andere werknemerscentrales AC/FBZ, FNV en CNV stemden vorige week al in. Dit betekent dat de nieuwe Cao UMC een feit is.

symposium zorgevaluatie 2018

Zorgevaluatie: van onderzoek naar praktijk

6 november 2018

Implementatie van onderzoeksresultaten in de praktijk blijkt vaak lastig. De knelpunten hebben met name betrekking op bekostiging, gebrek aan samenwerking en de lange tijd die er overheen gaat om veranderde zorg te laten landen op de werkvloer. Hoe zouden we die knelpunten kunnen oplossen?

Nieuwe impuls voor samen beslissen

6 november 2018

‘Help de dokter met een goed gesprek’ is de nieuwe slogan die patiënten uitnodigt tot samen beslissen in de spreekkamer. Deze boodschap versterkt de campagne ‘Betere zorg begint met een goed gesprek’ die in 2016 in de ziekenhuizen is gestart.

Faillissementen ziekenhuizen

2 november 2018

Vertegenwoordigers van de Federatie en de LAD zijn afgelopen week meerdere keren in MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen geweest voor gesprekken met de medische staven en de curatoren.

Veel vragen over situatie MC Slotervaart en IJsselmeerziekenhuizen

25 oktober 2018

Het MC Slotervaart en de MC IJsselmeerziekenhuizen zijn donderdag 25 oktober failliet verklaard. Wat betekent het voor werknemers als een ziekenhuis failliet gaat? Behouden zij hun baan en ontvangen ze nog salaris? En wat zijn de gevolgen voor de continuïteit en kwaliteit van zorg?

Oproep aan de politiek: pak nu eerst ict-infrastructuur in de zorg aan

16 oktober 2018

De Federatie heeft de Tweede Kamer nogmaals opgeroepen de ict- en epd-problematiek in de zorg aan de kaak te stellen. Zolang Minister Bruins geen voorwaarden stelt waaraan ict-leveranciers moeten voldoen om te komen tot adequate koppeling van epd’s, blijven we achter de feiten aanlopen. Anchor

wetenschapsprijs.jpg

Aanmelding voor Wetenschaps- en innovatieprijs van start

5 oktober 2018

​Dankzij wetenschappelijk onderzoek kunnen we medische behandelingen blijven verbeteren. Met de resultaten van deze onderzoeken werken medisch specialisten aan de ambitie om de beste zorg ter wereld te leveren aan hun patiënten.

Campagne voor griepvaccinatie van zorgpersoneel

4 oktober 2018

De gemiddelde, landelijke vaccinatiegraad onder medewerkers in het ziekenhuis is met 13% laag.

budget

NZa: samenwerking msb’s en ziekenhuisbesturen professioneler

4 oktober 2018

De komst van medisch specialistische bedrijven (msb’s) als gevolg van de invoering van het integraal tarief heeft geen ongewenste gevolgen gehad.

oude_man_wanhoop

Richtlijn helpt ouderenmishandeling tijdig te signaleren

4 oktober 2018

Vandaag wordt het onderwerp ouderenmishandeling besproken in de Tweede Kamer. In dit overleg staat ook de komst van de nieuwe Richtlijn Vermoeden van ouderenmishandeling in het medisch-specialistische zorgdomein op de agenda.

Pagina's