Nieuws overzicht

Arbeidsmarktpositie startende medisch specialisten moet hoog op de agenda

5 juli 2021

Een groeiende groep medisch specialisten heeft problemen om een vaste aanstelling binnen het eigen specialisme te vinden. Dit wordt bevestigd door een peiling van de Federatie Medisch Specialisten en de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD).

Collega’s in de media

5 juli 2021

Afgelopen week kwamen collega's in de media onder andere aan het woord over zaken die misgaan met het versoepelen van de coronamaatregelen, de arbeidsmarktsituatie van startende medisch specialisten en de ruggenprik. We maakten een selectie.

De zaal tijdens het Rode Hoed symposium De Medisch Specialist

Rode Hoed Symposium 6 oktober: ‘De medisch specialist in andere tijden’

5 juli 2021

Op woensdag 6 oktober is het Rode Hoed Symposium met als thema ‘De medisch specialist in andere tijden'. In de Felix Meritus in Amsterdam gaan beleidsmakers, medisch specialisten en experts met elkaar in gesprek over actuele ontwikkelingen in de medisch-specialistische zorg.

Matrix biedt handvat voor afschaling COVID-19 infectiepreventiemaatregelen in ziekenhuizen

5 juli 2021

Het Expertiseteam Infectiepreventie van de Federatie Medisch Specialisten heeft naar aanleiding van vele verzoeken en vragen uit het werkveld een matrix opgesteld: ‘Aanpassingen COVID-19 maatregelen bij dalende incidentie en toegenomen bescherming door vaccinatie/doorgemaakte infectie.’ Deze matrix

Tweede Kamer ontvangt honderd persoonlijke boodschappen van medisch specialisten

29 juni 2021

Federatievoorzitter Peter Paul van Benthem heeft vandaag de petitie ‘Stem van de dokter’ aan de Tweede Kamer aangeboden. De petitie bevat meer dan 100 persoonlijke boodschappen van medisch specialisten aan de politiek.

Terugkijken MDR-webinars

29 juni 2021

Binnenkort wordt nieuwe Europese wetgeving van kracht op het gebied van medische technologie (MDR). Wat betekent dit voor zorginstellingen en welke veranderingen zijn relevant voor het werk van artsen, zorgmedewerkers en medewerkers van ondersteunende afdelingen?

Implementatiekaart Telebegeleiding COPD gepubliceerd

29 juni 2021

Samen met de longartsen, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en patiëntenorganisaties ontwikkelde de Federatie Medisch Specialisten een Implementatiekaart Telebegeleiding COPD.

Nieuwe Cao UMC ver weg

29 juni 2021

Onder leiding van een bemiddelaar zijn de werknemersorganisaties en de NFU op 24 juni opnieuw in gesprek gegaan over een nieuwe Cao UMC. Helaas zonder resultaat. De NFU is niet bereid te investeren in umc-medewerkers en blijft vasthouden aan nul procent salarisverhoging.

Onderzoek borstkankerscreening wint Wetenschaps- en Innovatieprijs 2021

24 juni 2021

Het DENSE trial onderzoek heeft de Wetenschaps- en Innovatieprijs 2021 van de Federatie Medisch Specialisten gewonnen. Uit het onderzoek blijkt dat borstkanker bij vrouwen met dicht borstklierweefsel veel beter te detecteren is met een MRI als aanvulling op het bevolkingsonderzoek borstkanker.

Collega's in de media

24 juni 2021

Afgelopen week kwamen collega's in de media aan het woord over onder meer het afschaffen van de mondkapjesplicht, het rs-virus bij kleine kinderen, het rapport van de Samenwerkende Kwaliteitsregistraties (SKR) over de impact van COVID-19 op de reguliere zorg, het vaccineren van gezonde kinderen

Pagina's