Nieuws overzicht

KNMG en VWS over eventuele no-deal Brexit

15 februari 2019

​Het ministerie van VWS start een campagne over de mogelijke gevolgen van een no-deal Brexit, specifiek gericht op instellingen en bedrijven in de zorgsector.

Steun van de minister voor zorgevaluatie

14 februari 2019

De Federatie Medisch Specialisten heeft zich de afgelopen jaren samen met de wetenschappelijke verenigingen en de patiëntenorganisaties hard gemaakt voor verdere doorontwikkeling van zorgevaluatie.

registratie

Zorgen over nieuw wetsvoorstel zzp’ers

14 februari 2019

In de zorg zijn zzp’ers belangrijk om de continuïteit en kwaliteit van zorg te waarborgen. Ze vervullen een smeeroliefunctie op het moment dat aanvullende of vervangende capaciteit nodig is.

MSB_400x300.jpg

Tegenstrijdige berichten over msb’s

12 februari 2019

Vandaag publiceert accountantskantoor BDO de resultaten van hun benchmark ‘Ondernemen in het hart van de zorg?’. BDO deed onderzoek naar het ondernemerschap van medisch specialistische bedrijven (msb’s).

Kwaliteitsregistraties essentieel voor verbeteren van zorg

11 februari 2019

Kwaliteitsregistraties zijn essentieel voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Dat bepleit de Federatie Medisch Specialisten in een brief aan de Tweede Kamer in aanloop naar het debat met minister Bruins over medisch-specialistische zorg en ziekenhuiszorg op 13 februari aanstaande.

Visiedocument 2025 - cover

Nieuwe kennisagenda’s reumatologie en orthopedie

29 januari 2019

Kan e-health inderdaad bijdragen aan betere zorg voor reumapatiënten en meer zorg op de juiste plek en lagere zorgkosten realiseren? Is een spreidbroekje eigenlijk wel de beste optie bij baby’s met een milde vorm van heupdysplasie?

Persoonsgegevens

Zorgpartijen sturen gezamenlijke brief gegevensuitwisseling

25 januari 2019

Volgende week wordt in de Tweede Kamer een debat gehouden over gegevensuitwisseling in de zorg. Minister Bruins van Medische Zorg en Sport heeft aangegeven regie te pakken op de epd- en ict-problematiek. Waarbij hij in een rap tempo de gegevensuitwisseling in de zorg wil digitaliseren.

"Meer uitval specialisten door toename niet-medische taken"

24 januari 2019

Medisch specialisten hebben de indruk dat het aantal medisch specialisten dat uitvalt met een burn-out toeneemt. Dit blijkt uit een peiling van de Federatie Medisch Specialisten onder haar achterban. Eén van de voornaamste oorzaken is het groeiend aantal niet-medische taken.

Implementatie

Ziekenhuizen schrappen kwaliteitskeurmerken

24 januari 2019

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) adviseren ziekenhuizen te stoppen met een aantal kwaliteitskeurmerken.

Minister Bruno Bruins op werkbezoek over medische implantaten

14 januari 2019

Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport heeft vandaag op uitnodiging van de Federatie Medisch Specialisten, en de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) in het bijzonder, een werkbezoek afgelegd aan het Reinier de Graaf ziekenhuis.

Pagina's