Nieuws overzicht

Nieuw platform voor sterkere positie medische staf in ggz

10 december 2020

Om de positie van medische staven in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) verder te verstevigen, richten de Federatie Medisch Specialisten en de LAD het Platform ggz op.

Veel aandacht voor zorg op afstand in nieuwe Registratiewijzer

8 december 2020

Per 1 januari 2021 krijgen medisch specialisten te maken met een aantal gewijzigde registratieregels. Zo zijn er volgend jaar onder andere meer mogelijkheden om zorg op afstand te registreren.

Wetenschaps- en Innovatieprijs 2021: stuur voor 15 december uw onderzoek in

8 december 2020

Stuur uw onderzoek nog voor 15 december in voor de Wetenschaps- en Innovatieprijs 2021. De prijs wordt toegekend aan een medisch specialist die zich onderscheidt met een onderzoek waarin bestaande behandelingen of diagnostiek worden geëvalueerd.

LCPS: Aantal COVID-patiënten gestegen

4 december 2020

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding publiceert dagelijks actuele cijfers met betrekking tot COVID-19, waaronder het aantal ziekenhuis- en ic-opnames en het aantal bovenregionale verplaatsingen van COVID-patiënten.

Collega’s in de media

4 december 2020

Afgelopen week kwamen verschillende collega’s in de media aan het woord over onder andere de achterstand bij het stellen van diagnoses, de gevolgen van het uitstellen van reguliere zorg, en de lange nasleep van klachten bij ex-COVID-19 patiënten. We maakten een selectie.

Peter Paul van Benthem, voorzitter Federatie Medisch Specialisten

'De toekomst van de medisch-specialistische zorg is in goede handen'

4 december 2020

In aanloop naar het jaarlijkse MMV-congres op 9 december schrijft Federatievoorzitter Peter Paul van Benthem in zijn blog over de energie, inspiratie en vernieuwing die jonge dokters met zich meebrengen. ‘Aios zijn onmisbaar geweest bij de bestrijding van de COVID-crisis.’

Platform Innovatie: COVID-19 en innovatie

3 december 2020

‘Never waste a good crisis’. Met deze woorden opende Federatiebestuurslid Iris Verberk op 1 december samen met mede-bestuurslid Jelle Ruurda het Innovatie Platform van de Federatie Medisch Specialisten.

Kamerbrief over bevorderen van gelijkgerichtheid

3 december 2020

Minister Van Ark voor Medische Zorg constateert dat er goede voorbeelden zijn van ziekenhuizen die zich gelijkgerichter organiseren. Medisch specialisten en ziekenhuizen ervaren sinds 2015 vooruitgang als het gaat om betere samenwerking op het gebied van kwaliteit en doelmatigheid.

Gepaste zorg krijgt plek in zorginkoop

27 november 2020

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars geven gepaste zorg een plek in de zorginkoop.

LCPS: situatie beheersbaar maar zorgelijk

27 november 2020

Het LCPS publiceert dagelijks actuele cijfers met betrekking tot COVID-19, waaronder het aantal ziekenhuis- en ic-opnames en het aantal bovenregionale verplaatsingen van COVID-patiënten.

Pagina's