Nieuws overzicht

Drie nominaties Wetenschaps- en Innovatieprijs 2021

18 juni 2021

Wie wordt de winnaar van de Wetenschaps- en Innovatieprijs 2021? Dat blijft nog even spannend. Uit de 24 voordrachten van de wetenschappelijke verenigingen zijn deze week door de vakjury onder leiding van ZonMw voorzitter Jeroen Geurts 3 nominaties gekozen.

arts behandelt patiënt in spreekkamer

SKR rapport over de impact van COVID-19 pandemie op de zorg

18 juni 2021

De impact van het coronavirus op de reguliere zorg over heel 2020 is groot. Ondanks dat de kwaliteit van de geleverde zorg op peil is gebleven, daalde het aantal opgenomen en behandelde patiënten met name tijdens de eerste golf. Daarnaast ontstond er een stuwmeer aan niet-behandelde patiënten.

coronavirus

Nieuwe urgente onderzoeksvragen in Kennisagenda COVID-19

18 juni 2021

De Federatie Medisch Specialisten heeft een herziene versie gepubliceerd van de Kennisagenda COVID-19 met de meest urgente onderzoeksvragen op het gebied van infectiepreventie, diagnostiek, prognose, pathogenese, behandeling en nazorg.

Collega’s in de media

18 juni 2021

Afgelopen week kwamen collega's in de media aan het woord over onder meer de arbeidsmarkt voor startende medisch specialisten, het nieuwe alzheimermedicijn Aducanumab en de hartstilstand van de Deense voetballer Eriksen. We maakten een selectie.

Resultaten peiling herstelplan voor de zorg: Veel zorgprofessionals kampen met fysieke en mentale klachten

9 juni 2021

Na vijftien intensieve coronamaanden kampen veel verpleegkundigen, verzorgenden en artsen met een opeenstapeling van fysieke en mentale klachten.

Nieuwe Richtlijn Sepsis bij kinderen

9 juni 2021

Sepsis is een ontstekingsreactie van het lichaam op een infectie die zo ernstig verloopt dat weefsels beschadigd raken en orgaanfuncties uitvallen. Vooralsnog was er in Nederland geen kinderrichtlijn over dit onderwerp beschikbaar.

Herzien: factsheet financiering juiste zorg op de juiste plek

9 juni 2021

Het overzicht met financieringsmogelijkheden voor juiste zorg op de juiste plek is geactualiseerd. Zo is de optie van een zogenoemde facultatieve prestatie toegevoegd.

Leidraad Medicamenteuze behandeling COVID-19 geactualiseerd

8 juni 2021

Op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten is de leidraad Medicamenteuze behandeling COVID-19 geactualiseerd. In deze leidraad van de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB) en de Federatie Medisch Specialisten zijn drie addenda toegevoegd.

Collega’s in de media

8 juni 2021

Afgelopen week kwamen collega's in de media aan het woord over onder meer het vaccineren van kinderen, het inhalen van de uitgestelde zorg, de situatie in de Surinaamse ziekenhuizen en de wens voor een acceptatieplicht van ggz-instellingen. We maakten een selectie.

Actuele cijfers COVID-19

4 juni 2021

De afname van het aantal ic-patiënten blijft doorzetten. Op vrijdag 4 juni liggen er 377 patiënten op de ic, 17 minder dan de dag ervoor.

Pagina's