Nieuws overzicht

DNA

Nieuwe richtlijn informeren van familieleden bij erfelijke aandoeningen

7 oktober 2019

Op 5 oktober 2019 is de landelijke richtlijn ‘Informeren van familieleden na het vaststellen van een erfelijke aandoening’ gepubliceerd.

Presentatie NVALT

Drie nieuwe kennisagenda’s verschenen

25 juni 2019

De wetenschappelijke verenigingen timmeren aan de weg! Inmiddels zijn er 19 kennisagenda’s gepubliceerd en daar kwamen er dit voorjaar nog drie bij. De medisch microbiologen, de longartsen en de dermatologen brachten hun belangrijkste kennishiaten in beeld die dringend onderzocht moeten worden.

Evaluatie van zorg

Zorgevaluatie: correctie neustussenschot zinvol

19 juni 2019

Het uitvoeren van een correctie van het neustussenschot is zinvol, zo blijkt uit onderzoek door het Radboudumc. Patiënten met een scheef neustussenschot ademen na de operatie beter en hun kwaliteit van leven neemt toe.

Richtlijn Cardiovasculair Risicomanagement

Richtlijn: meer zorg op maat bij preventie hart- en vaatziekten

3 april 2019

De richtlijn Cardiovasculair Risicomanagement is geactualiseerd. Dankzij deze herziening kunnen huisartsen en medisch specialisten een betere inschatting maken van het risico op hart- en vaatziekten en meer gepersonaliseerde zorg bieden.

Cardiologen aan de slag met Kennisagenda NVVC

18 maart 2019

Wat is de meerwaarde van telemonitoring en eHealth bij boezemfibrilleren, hartfalen en cardiovasculaire (na)zorg? In welk ziekenhuis moeten patiënten met pijn op de borst het eerst worden opgenomen als ze een hartinfarct hebben dat niet meteen gedotterd hoeft te worden?

Visiedocument 2025 - cover

Nieuwe kennisagenda’s reumatologie en orthopedie

29 januari 2019

Kan e-health inderdaad bijdragen aan betere zorg voor reumapatiënten en meer zorg op de juiste plek en lagere zorgkosten realiseren? Is een spreidbroekje eigenlijk wel de beste optie bij baby’s met een milde vorm van heupdysplasie?

Wetenschappelijke verenigingen timmeren aan de weg

21 december 2018

​Afgelopen jaar hebben de wetenschappelijke verenigingen weer veel geïnvesteerd in kwaliteitsbeleid: zo zijn er onder andere 12 nieuwe consultkaarten en 6 kennisagenda’s opgeleverd.

hulpmiddelen.jpg

Thuisarts.nl populairste website van het jaar

1 december 2018

Thuisarts.nl is ook dit jaar door het publiek verkozen tot de populairste Website van het jaar in de categorie Gezondheid.

Overhandiging NVZA Kennisagenda 2018

Ziekenhuisapothekers brengen kennishiaten in kaart

26 november 2018

​Deze maand heeft de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers haar kennisagenda gepubliceerd. Met de resultaten van de onderzoeken die hieruit voortvloeien kunnen zij de zorg aan de patiënt steeds verder verbeteren.

Richtlijn levensbeëindiging op verzoek

13 november 2018

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) heeft deze maand de richtlijn ‘Levensbeëindiging op verzoek bij patiënten met een psychische stoornis’ uitgebracht. Psychiaters worden dagelijks geconfronteerd met patiënten met een doodswens. Het omgaan daarmee vereist grote behoedzaamheid.

Pagina's