Nieuws overzicht

Tweedelijns-info-Thuisarts

Thuisarts.nl: nu ook informatie over medisch-specialistische zorg

20 maart 2018

Thuisarts.nl is uitgebreid met negenentwintig medisch-specialistische aandoeningen die in het ziekenhuis worden behandeld. En dat is pas het begin.

Kennisagenda's

Drie nieuwe kennisagenda’s gepubliceerd

27 november 2017

Afgelopen maand publiceerden de revalidatieartsen, de internisten en de sportartsen hun kennisagenda.

Richtlijn-darmafsluiting

Richtlijn Invaginaties op de kinderleeftijd

23 november 2017

Deze richtlijn geeft handreikingen ten aanzien van de diagnostiek en behandeling van patiënten met een ileocolische invaginatie.

Rolstoelen

Richtlijn Preventie van valincidenten bij ouderen gepubliceerd

21 november 2017

Deze maand is de herziening van de richtlijn Preventie van valincidenten bij ouderen gepubliceerd in de Richtlijnendatabase. Een belangrijke richtlijn, want valincidenten komen zeer frequent voor, zeker op oudere leeftijd.

Symposium-Zorgevaluatie 2017

Behandelkeuzes steeds beter onderbouwen

6 november 2017

Tijdens het Symposium Zorgevaluatie op 3 november 2017 kwamen medisch specialisten en andere betrokkenen bij zorgevaluatieonderzoek bijeen om van elkaar te leren hoe zij bestaande behandelingen efficiënt kunnen evalueren en zo in de dagelijkse praktijk de patiënt uiteindelijk de beste zorg kunnen bi

Consultkaart_Logo.jpg

Keuzen behandeling epilepsie vereenvoudigd

6 november 2017

Om het proces van samen beslissen tussen patiënt en neuroloog te ondersteunen, hebben de Nederlandse Vereniging voor Neurologie en Epilepsie Vereniging Nederland drie consultkaarten ontwikkeld.

Oudere patiënt

Richtlijnen ouderenproof maken

5 oktober 2017

Richtlijnen zijn niet altijd van toepassing op oudere patiënten. En dat stelt medisch specialisten regelmatig voor dilemma’s. De internisten en klinisch geriaters werkten daarom de afgelopen tijd aan een methode om richtlijnen beter geschikt te maken voor ouderen.

Vijf jaar ‘verstandig kiezen’

15 september 2017

Op 11 september vond het internationale congres Choosing Wisely plaats in Amsterdam. Inspirerende gastsprekers gaven hun visie op het laatste ontwikkelingen rondom ‘verstandig kiezen. Wat kunnen we doen om het maken van goede behandelkeuzes in de zorg te bevorderen?

Jaaroverzicht kennisinstituut 2016

Kennisinstituut publiceert Jaaroverzicht 2016

30 juni 2017

Het Jaaroverzicht 2016 van het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten is online beschikbaar. In vogelvlucht krijgt u een indruk van de projecten en activiteiten die het afgelopen jaar zijn uitgevoerd.

kennisagenda-radiologie

NVRO presenteert kennisagenda

21 juni 2017

Op 16 juni presenteerde de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO) haar kennisagenda. Deze kennisagenda bestaat uit een top tien van onderwerpen binnen de radiotherapie waarvoor onderzoek dringend nodig is.

Pagina's