Nieuws overzicht

Nieuwe richtlijn ‘Follow-up na cholesteatoom chirurgie’

20 januari 2021

De nieuwe richtlijn ‘Follow-up na Cholesteatom chirurgie’ biedt handvatten voor een goede follow-up na de operatie.

Samen beslissen

Herziening modules richtlijn delier bij volwassenen

8 december 2020

Deze herziene richtlijn gaat over de preventie, herkenning en behandeling van het delier en beschrijft de zorg voor deze patiënten in het ziekenhuis, buiten de ic setting. Ook nazorg komt aan bod.

Richtlijn Polyfarmacie bij ouderen: nieuwe module Minderen en stoppen van medicatie

3 december 2020

De nieuwe module Minderen van stoppen van medicatie van de richtlijn Polyfarmacie bij ouderen biedt handvatten aan voorschrijvers, apothekers en patiënten om het minderen en stoppen van geneesmiddelen bij oudere patiënten (≥70 jaar) in de dagelijkse praktijk vorm te geven.

Herziening richtlijn Amputatie onderste extremiteit

27 november 2020

De richtlijn uit 2012 is herzien omdat er nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied waren en er behoefte was aan meer informatie over de invulling van de revalidatie- en paramedische zorg na de eerste prothesevoorziening.

Cardio-thoracaal chirurgen lanceren top 9 kennishiaten

25 november 2020

Tijdens de najaarsvergadering van 13 november 2020 is de eerste Kennisagenda van de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT) gepresenteerd.

operatie

Herziene richtlijn Chirurgische behandeling van obesitas

25 november 2020

In deze geactualiseerde richtlijn is beschreven hoe de zorg rondom een maagverkleining eruit moet zien.

Overzichtsmodule Chronische buikpijn – een integrale benadering

24 november 2020

Chronische buikpijn is een veelvoorkomende klacht. Patiënten met deze klachten lopen hier vaak lang mee rond voordat de juiste diagnose wordt gesteld. De overzichtsmodule geeft zorgverleners een handvat met een overzicht van alle mogelijke diagnoses die te maken hebben met chronische buikpijn.

Minder buisjes geplaatst en minder amandelen verwijderd

20 november 2020

Als gevolg van inzichten uit zorgevaluatie-onderzoek plaatsen kno-artsen nu minder buisjes en verwijderen ze minder keel- en neusamandelen dan voorheen. Dit blijkt uit vervolgonderzoek naar praktijkvariatie bij deze behandelingen in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde.

arts behandelt patiënt met knieklachten

Onderzoeksresultaten sneller toepassen in de praktijk

10 november 2020

Door lopend onderzoek zoveel mogelijk te koppelen aan de bijbehorende medisch-specialistische richtlijnen, kan nieuwe kennis sneller in een richtlijn worden opgenomen en eerder worden toegepast in de praktijk.

Nieuwe richtlijn Intracranieel aneurysma

27 oktober 2020

Deze richtlijn beschrijft de zorg voor patiënten met een ongeruptureerd intracranieel aneurysma, een aandoening die bij ongeveer 3 op de honderd personen voorkomt. Doordat steeds meer radiologisch onderzoek wordt uitgevoerd, worden steeds meer intracraniële aneurysma’s gevonden.

Pagina's