Nieuws overzicht

Richtlijn High flow bij kinderen

22 juli 2020

High flow zuurstoftherapie is een relatief nieuwe zuurstoftherapie voor behandeling voor kinderen met toegenomen zuurstofbehoefte en/of ademarbeid.

Nieuwe richtlijn Bijtverwondingen

20 juli 2020

De richtlijn Bijtverwondingen is op initiatief van de Nederlandse vereniging voor Heelkunde (NVVH) ontwikkeld omdat er behoefte was aan meer inzicht in de risicofactoren die bijdragen aan een slechte uitkomst van bijtwonden.

Oogheelkunde innovaties

Oogheelkunde stelt de 14 belangrijkste onderzoeksvragen vast

14 juli 2020

De oogartsen hebben onlangs in de Kennisagenda Oogheelkunde 14 onderzoeksvragen geprioriteerd op het gebied van zorgevaluatie en zorginnovatie.

Klinisch fysici publiceren Kennisagenda

13 juli 2020

Hoe maak je optimaal gebruik van nieuwe technologie om de radiotherapiebehandeling te individualiseren? Welke (innovatieve) behandelingen voor slechthorendheid en tinnitus zijn voor welke oorzaken geschikt?

Richtlijn Varicella herzien

6 juli 2020

Waterpokken is in Nederland een frequent voorkomende, zeer besmettelijke kinderziekte waarvoor meestal geen medische interventie nodig is. Alertheid op complicaties is echter wel geboden bij pasgeborenen, patiënten met een verminderde afweer en zwangeren.

Bezoeker bekijkt Thuisarts.nl

COVID-19 leidraden op Thuisarts.nl

2 juli 2020

Het betreft de leidraad Persoonlijke bescherming in de (poli)klinische setting en de leidraad COVID-19 en zwangerschap, bevalling en kraambed.

Nieuwe richtlijn helpt bij signaleren risico’s op ernstige erfelijke aandoeningen

25 juni 2020

Doel van deze richtlijn is de toegankelijkheid van deze test te verbeteren, zodat meer van deze paren samen met hun dokter een goed geïnformeerde keuze kunnen maken.

Kinderartsen lanceren kennisagenda

23 juni 2020

In deze eerste kennisagenda van de NVK staan de tien belangrijkste kennishiaten binnen de algemene kindergeneeskunde beschreven, samen met een plan van aanpak hoe deze met wetenschappelijk onderzoek kunnen worden ingevuld.

Herziening richtlijn ‘Sterilisatie van de vrouw’

5 juni 2020

De nieuwe modules beschrijven de optimale zorg voor vrouwen die een sterilisatie overwegen of ondergaan, op basis van de meest recente wetenschappelijke literatuur en klinische overwegingen.

Kennis over COVID-19 sneller toegankelijk met kunstmatige intelligentie

20 mei 2020

De Universiteit Utrecht wil met kunstmatige intelligentie sneller antwoord kunnen geven op vragen van artsen en onderzoekers.

Pagina's