Nieuws overzicht

Pathologen lanceren Kennisagenda

15 juli 2021

Binnen de pathologie zijn de tien belangrijkste kennishiaten geïdentificeerd en gebundeld in de Kennisagenda Pathologie die deze maand is gepubliceerd.

Forse uitbreiding medisch-specialistische informatie op Thuisarts.nl

13 juli 2021

In 2021 zijn op Thuisarts.nl ruim 100 nieuwe medisch-specialistische situaties gepubliceerd. Daarmee komt het totaal nu op 300.

Ct-scan

Thuisarts uitgebreid met nieuwe patiënteninformatie over radiologie

13 juli 2021

De teksten zijn gebaseerd op medisch-specialistische richtlijnen. De nieuwe teksten voorzien in de behoefte van patiënten aan meer informatie over radiologische onderzoeken.

Richtlijn Brief Resolved Unexplained Event (BRUE) geactualiseerd

16 juni 2021

BRUE is een kortdurende onverklaard incident bij kinderen in de leeftijd tot 1 jaar waarbij het kind nadien weer als vanouds is.

Herziening richtlijn Hoorzorg voor slechthorende kinderen

9 juni 2021

In deze vernieuwde richtlijn is de laatste wetenschappelijke evidence verwerkt. Daarnaast is de richtlijn nu multidisciplinair opgesteld: de hoorzorg is breder gedefinieerd dan alleen de audiologisch technische hoorzorg.

Nieuwe Richtlijn Sepsis bij kinderen

9 juni 2021

Sepsis is een ontstekingsreactie van het lichaam op een infectie die zo ernstig verloopt dat weefsels beschadigd raken en orgaanfuncties uitvallen. Vooralsnog was er in Nederland geen kinderrichtlijn over dit onderwerp beschikbaar.

Richtlijn NAH en arbeidsparticipatie herzien

4 juni 2021

Deze richtlijn gaat over personen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) met een niet-progressief verloop, waarbij de nadruk ligt op herstel van functioneren. Naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen is de richtlijn aangepast en aangevuld met nieuwe modules.

Herziening richtlijn Aneurysma van de abdominale aorta

16 april 2021

Verscheidene nieuwe onderwerpen zijn toegevoegd: het juxtarenale AAA, het geïsoleerde iliacale aneurysma, het mycotische en inflammatoire AAA. Ook nieuwe behandelconcepten komen aan bod.

arts behandelt patiënt met knieklachten

Richtlijn Duchenne spierdystrofie gepubliceerd

9 april 2021

In Nederland was er behoefte aan een verdere verdieping van een aantal onderwerpen in de internationale richtlijn rond Duchenne spierdystrofie en aan toespitsing op de Nederlandse situatie. Deze nieuwe richtlijn voorziet daarin.

Richtlijn ACNES (buikwandpijn) gepubliceerd

26 maart 2021

Deze richtlijn beschrijft hoe Anterior Cutaneous Nerve Entrapment Syndrome (ACNES) gediagnosticeerd en behandeld kan worden.

Pagina's