Onderwerp:

Richtlijnen

Richtlijnen zijn primair bedoeld voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg door de klinische besluitvorming te ondersteunen. Zij vormen de basis van het kwaliteitsbeleid van medisch specialisten en slaan een brug tussen wetenschap en praktijk. Richtlijnen die de beroepsgroep heeft opgesteld en geautoriseerd, zijn het uitgangspunt bij medisch handelen. Richtlijnontwikkeling levert een belangrijke bijdrage aan het onderhouden en verspreiden van medische kennis en vormt de basis voor een breed scala van kwaliteitsbewakende, -bevorderende en –borgende activiteiten, zoals onderwijs, opleiding, nascholing en kwaliteitsvisitatie.

Juridische status van een richtlijn

Richtlijnen zijn geen dwingende voorschriften. Richtlijnen bevatten expliciete, zoveel mogelijk op evidence gebaseerde aanbevelingen en inzichten waaraan zorgverleners moeten voldoen om kwalitatief optimale zorg te verlenen. Aangezien de aanbevelingen hoofdzakelijk gericht zijn op de ‘gemiddelde patiënt’ en de praktijk complexer kan zijn dan in de richtlijn is weergegeven, kunnen zorgverleners in individuele gevallen afwijken van deze aanbevelingen. Dit moet wel beargumenteerd en gedocumenteerd worden in het patiënten/cliëntendossier.

Medisch specialistische richtlijnen 2.0

Het adviesrapport Medisch specialistische richtlijnen 2.0 (oktober 2011) geeft aanbevelingen over proces en methodologie van richtlijnontwikkeling. Daarnaast behandelt het adviesrapport implementatie, organisatie en financiering van richtlijnen. 

Richtlijnendatabase

Op de Richtlijnendatabase vindt u medische richtlijnen voor de tweede lijn. Richtlijnen beschrijven evidence-based aanbevelingen voor de dagelijkse praktijk.
De Richtlijnendatabase is eigendom van de Federatie van Medisch Specialisten. De ontwikkeling wordt uitgevoerd in opdracht van de Commissie Richtlijnen van de Raad Kwaliteit en het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten.