Samen beslissen

Samen beslissen is het proces waarin de arts en de patiënt gezamenlijk bespreken welk medisch beleid het beste bij de patiënt past, waarbij alle opties, voor- en nadelen, patiëntvoorkeuren en omstandigheden worden meegenomen. De Federatie heeft veel hulpmiddelen ontwikkeld zodat Samen beslissen in de spreekkamer vanzelfsprekend wordt.


Hulpmiddelen

Om artsen en patiënten te ondersteunen bij het voeren van een goed gesprek over de behandelmogelijkheden zijn er diverse hulpmiddelen beschikbaar. Hier vindt u een compleet overzicht.

Als patiënten goed geïnformeerd worden door artsen en actief betrokken worden bij de besluitvorming rond hun behandeling, komen ze samen tot de best passende behandeloptie. Artsen en patiënten hebben verschillende, maar even belangrijke, expertise in te brengen bij het maken van medische beslissingen. Samen beslissen betekent voor artsen dat ze beter kunnen inspelen op de behoeften en voorkeuren van de patiënt. Voor de patiënt betekent samen beslissen dat er een keuze wordt gemaakt die het beste aansluit bij de eigen situatie en diens persoonlijke voorkeuren. Samen beslissen is geen eenmalige actie, maar een proces dat goed moet worden ingericht. Om artsen en andere zorgprofessionals daarbij te helpen zijn deze stappen uitgelegd in deze infographic.

Samen beslissen is het proces waarin de arts en de patiënt gezamenlijk bespreken welk medisch beleid het beste bij de patiënt past, waarbij alle opties, voor- en nadelen, patiëntvoorkeuren en omstandigheden worden meegenomen. De Federatie heeft veel hulpmiddelen ontwikkeld zodat Samen beslissen in de spreekkamer vanzelfsprekend wordt.

Hulpmiddelen

Om artsen en patiënten te ondersteunen bij het voeren van een goed gesprek over de behandelmogelijkheden zijn er diverse hulpmiddelen beschikbaar. Hier vindt u een compleet overzicht

Als patiënten goed geïnformeerd worden door artsen en actief betrokken worden bij de besluitvorming rond hun behandeling, komen ze samen tot de best passende behandeloptie. Artsen en patiënten hebben verschillende, maar even belangrijke, expertise in te brengen bij het maken van medische beslissingen. Samen beslissen betekent voor artsen dat ze beter kunnen inspelen op de behoeften en voorkeuren van de patiënt. Voor de patiënt betekent samen beslissen dat er een keuze wordt gemaakt die het beste aansluit bij de eigen situatie en diens persoonlijke voorkeuren. Samen beslissen is geen eenmalige actie, maar een proces dat goed moet worden ingericht. Om artsen en andere zorgprofessionals daarbij te helpen zijn deze stappen uitgelegd in deze infographic.

Drie stappen

Samen beslissen is een proces dat bestaat uit drie stappen: 

  1. De arts geeft aan dat de patiënt meer dan één optie heeft en dat de patiënt daarin een stem heeft. 
  2. Bij het bespreken van de opties worden de voor- en nadelen en de verwachte uitkomsten besproken. 
  3. Daarbij worden de voorkeuren, behoeften en omstandigheden van de patiënt en de mogelijke invloed van de opties op de persoonlijke situatie meegenomen.