Tweedelijns patiënteninformatie op Thuisarts.nl

Bij alle medisch-specialistische richtlijnen wordt ook patiënteninformatie ontwikkeld voor Thuisarts.nl. Door patiënten betrouwbare, relevante en objectieve informatie aan te bieden, kan de patiënt beter aan zelfmanagement doen en kunnen patiënten beter met hun zorgverlener(s) samen beslissen over een passende behandeling. Daarnaast komen patiënten beter geïnformeerd de spreekkamer binnen, waardoor de specialist meer tijd en aandacht kan besteden aan de specifieke situatie van de individuele patiënt.

Onze aanpak

Op het moment dat een medische-specialistische richtlijn wordt toegevoegd aan de Richtlijnendatabase, wordt gelijktijdig een tekst op Thuisarts.nl over dat onderwerp gepubliceerd. Ook met de publicatie van leidraden die in korte tijd tot stand zijn gekomen, zoals met COVID-19, worden teksten op Thuisarts.nl gerealiseerd. Alle informatie op Thuisarts.nl is op B1 taalniveau geschreven. Dat maakt de teksten leesbaar en toegankelijk voor zeker 80% van de Nederlandse bevolking.

In dit project werken de Federatie Medisch Specialisten, Patiëntenfederatie Nederland en het NHG jaar nauw samen. Adviseurs van het Kennisinstituut hebben een adviserende rol in werkgroepen en verzorgen de projectleiding. Vaste redacteurs van het Kennisinstituut coördineren het Thuisarts-proces en ontwikkelen de teksten. Zij doen dat in samenwerking met huisartsen, medisch specialisten, GGZ en patiëntvertegenwoordigers.

Resultaat

Inmiddels zijn er meer dan 300 teksten over medisch-specialistische zorg op Thuisarts.nl geplaatst. Het aantal teksten op Thuisarts.nl groeit nog steeds hard nu Thuisarts vast onderdeel is van richtlijnontwikkeling. De website wordt zeer goed bezocht - 65 miljoen bezoeken in 2020. Hierdoor heeft ook onze tweedelijns patiënteninformatie een groot bereik. 

Meer weten? 

Neem contact op met de redactie via: thuisarts@kennisinstituut.nl.

Nieuwe teksten op Thuisarts.nl
Nieuw gepubliceerde teksten op Thuisarts.nl:

Het leek of mijn kind bijna dood ging. Ze zeiden dat het een BRUE was (NVK)
Ik heb pijn onder in mijn buik en in mijn bekken (man) (NVU)
Mijn kind heeft (misschien) een sepsis (NVK)
Ik gebruik een bloedverdunner (DOAC). Waar moet ik op letten? (NIV)