Richtlijnen, handreikingen, leidraden

Op deze pagina vindt u een overzicht van richtlijnen, handreikingen, leidraden en andere documenten voor medisch specialisten te gebruiken bij de bestrijding van de COVID-19 epidemie. Deze documenten zijn onderverdeeld in de categorieën: infectiepreventie, diagnostiek, (medicamenteuze) behandeling, richtlijnen van het RIVM en het ministerie van VWS, informatiepagina’s van wetenschappelijke verenigingen en overig.

Handvatten voor samen beslissen bij COVID-19

Artsen en andere zorgverleners hebben nu meer dan ooit handvatten nodig om bij het bestrijden van deze COVID-19 epidemie samen met de patiënt te beslissen over de meest passende zorg. Er zijn drie leidraden voor zinvolle en juiste zorg op de juiste plek bij COVID-19: in de thuissituatie, op de Spoedeisende Hulp en op de Intensive Care. 

Infectiepreventie

Diagnostiek

(Medicamenteuze) behandeling

Richtlijnen RIVM & VWS

Informatiepagina's wetenschappelijke verenigingen

Diverse wetenschappelijke verenigingen hebben een speciale, openbare COVID-19 themapagina gemaakt. Op deze pagina’s verzamelen zij relevante informatie voor hun leden:

Bekijk alle informatiepagina's

Overig