Expertiseteams COVID-19

In deze tijd waarin veel aandacht uitgaat naar de zorg voor patiënten die geïnfecteerd zijn met het nieuwe virus SARS-CoV-2, worden er veel protocollen, handreikingen en richtlijnen opgesteld. Daarnaast komen er dagelijks vragen binnen via het COVID-19 e-mailadres (covid19@demedischspecialist.nl) van de Federatie Medisch Specialisten, de webinars en de wetenschappelijke verenigingen. Bovendien verschijnen ook dagelijks wetenschappelijke artikelen op basis van epidemiologische bevindingen en onderzoek. 

Alle binnenkomende vragen, documenten en de verschenen wetenschappelijke onderzoeken worden in verschillende onderwerpen verdeeld en voor de verdere beoordeling zijn verschillende expertiseteams in het leven geroepen. 

Overkoepelende coördinatie
Selma Tromp (bestuurslid Federatie Medisch Specialisten)
Teus van Barneveld (directeur; Kennisinstituut)
Stefanie Hofstede (senior adviseur; Kennisinstituut)
Margriet Moret-Hartman (senior adviseur; Kennisinstituut)

Expertiseteam Infectiepreventie COVID-19
Andreas Voss (arts-microbioloog; NVMM) – voorzitter 
Alex Friedrich (arts-microbioloog; NVMM)
Joost Hopman (arts-microbioloog; NVMM)
Heiman Wertheim (arts-microbioloog; NVMM)
Karin Ellen Veldkamp (arts-microbioloog; NVMM)
Rosa Mansfeld (arts-microbioloog; NVMM)
Margreet Vos (arts-microbioloog; NVMM)
Astrid Oude Lashof (internist-infectioloog; NIV/NVII)
Emile Schippers (internist infectioloog; NIV/NVII)
Selma Bons (anesthesioloog; NVA)
Mike Liem (gastro-intestinaal en oncologisch chirurg; NVVH)
Joost van Tongeren (kno-arts; NVKNO)
Haitske Graveland (adviseur; Kennisinstituut)

Expertiseteam Diagnostiek COVID-19
Vanessa Harris (internist-infectioloog; NIV/NVII) – voorzitter 
Roel Bakx (chirurg; NVVH)
Leon van den Toorn (longarts; NVALT)
Jet Quarles van Ufford (radioloog; NVVR) 
Chantal Bleeker - Rovers (internist-infectioloog; NIV/NVII)
Jean-Luc Murk (arts-microbioloog; NVMM)
Annelies Riezebos (arts-microbioloog; NVMM)
Frank Wille (anesthesioloog; NVA)
Margriet Moret-Hartman (senior adviseur; Kennisinstituut)

Expertiseteam Behandeling COVID-19
Leon van den Toorn (longarts; NVALT) – voorzitter 
Menno van der Eerden (longarts; NVALT)
Mark de Boer (internist-infectioloog; SWAB)
Arend-Jan Meinders (internist-intensivist; NVIC)
Dylan de Lange (intensivist-toxicoloog; NVIC)
Charlotte van den Berg (infectioloog-intensivist; NVIC)
Sanjay Sankatsing (internist-infectioloog; NIV/NVII)
Edgar Peters (internist-infectioloog; NIV/NVII)
Manon Boddaert (arts palliatieve geneeskunde; IKNL)
Frank Wille (anesthesioloog; NVA)
Sanne van Haren Noman (klinisch geriater; NVKG)
Wilma Knol (klinisch geriater; NVKG)
Bart Hendriks (ziekenhuisapotheker; NVZA)
Pieter Fraaij (kinderarts-infectioloog; NVK)
Liesbeth van Leeuwen (gynaecoloog; NVOG) 
Jeroen van Kampen (arts-microbioloog; NVMM)
Maja Bulatović-Ćalasan (internist allergoloog-immunoloog en klinisch farmacoloog; NIV)
Stefanie Hofstede (senior adviseur; Kennisinstituut)

Expertiseteam Nazorg COVID-19
Herman Holtslag (revalidatiearts; VRA) – voorzitter 
Henk Stam (revalidatiearts; VRA)
Diederik van Dijk (anesthesioloog-intensivist; NVIC)
Marijke van der Steen (internist-intensivist; NVIC)
Mark van den Boogaard (IC-verpleegkundige; V&VN)
Meta van der Woude (anesthesioloog-intensivist; NVA)
Marike van der Schaaf (lector Revalidatie in de Acute Zorg/ Senior onderzoeker; KNGF)
Huib van Dis (medisch psycholoog; NIP)
Monique Reijers (Longarts; NVALT)
Martijn Groenendijk (longarts-intensivist; NVALT)
Jeroen Kloover (longarts; NVALT)
Martijn Spruit (hoogleraar ‘Revalidatie bij chronisch orgaanfalen’; NVALT)
Laurens Bisschops (internist-intensivist; NIV)
Annemieke Rijkeboer (internist met registratie Infectiologie en Intensive Care; NIV)
Eefje Meulenberg (klinisch geriater; NVKG)
Goof Schep (sportarts, VSG)
Jan Willem Dijkstra (sportarts, VSG)
Indira Tendolkar (psychiater; NVvP)
Jisca Vrancken (Specialist Ouderengeneeskunde, kaderarts geriatrische revalidatie, Verenso)
Roland van Kimmenade (cardioloog, NVvC)
Saskia Persoon (adviseur; Kennisinstituut)