Workshops ronde 2

Workshop 5

Prof. dr. Karin Kaasjager, internist en medisch afdelingshoofd UMC Utrecht

Cardiometabool Netwerk


Meer dan 1,6 miljoen patiënten in Nederland hebben te maken met cardiometabole aandoeningen, zoals (hoog risico op) hart- en vaatziekten, diabetes, hypertensie, chronische nierschade, obesitas en dyslipidemie. Cardiometabole aandoeningen komen vaak gezamenlijk voor, slechts zelden heeft een patiënt maar één diagnose. Toch worden deze aandoeningen veelal niet in samenhang behandeld. Hoe kun je dan toch mét elkaar kwalitatief hoogstaande, geïntegreerde en geïndividualiseerde cardiometabole zorg leveren? Internist Karin Kaasjager legt uit hoe het netwerk op deze vraag antwoord geeft.
Lees meer over Karin en het cardiometabool netwerk


Workshop 6

 

Dr. Michel Wouters, oncologisch chirurg Antoni van Leeuwenhoek NKI, voorzitter van Stichting Oncologische Samenwerking (SONCOS)

Netwerkvorming in de oncologie


Patiënten met kanker leggen een ingrijpend pad af, zowel bij de diagnostiek en behandeling als in hun leven en werk. In deze patient journey werken verschillende professionals en zorgaanbieders samen in een zorgnetwerk. Daarbij staat voorop dat iedere patiënt de best passende behandeling krijgt, in een goed proces van 'samen beslissen'. De komende jaren gaan alle partijen die de Agenda Oncologische Netwerkzorg steunen, met betrokkenheid en draagvlak van hun achterbannen uitwerking geven aan netwerkgeneeskunde in de oncologie. Maar hoe ziet die uitwerking er precies uit? 

Lees meer over Michel en over oncologienetwerken


Workshop 7 

 

Dr. Hein Bernelot Moens, reumatoloog, voorzitter reumatologenvereniging en Stichting ARCH 

ARCH: toegang tot kennis en expertise van alle experts 


Expertise over systemische auto-immuunziekten is schaars. En versnipperde zorg is een beperkende factor voor het ontwikkelen van kennis. ARCH is het landelijke medisch expertiseplatform voor deze ziekten voor patiënten en zorgverleners: een netwerk met ARCH-hubs waar de expertise toegankelijk is. Via het netwerk krijgen patiënten en hun lokale behandelaars advies van experts: dichtbij huis als het kan, en in een expertisecentrum als dat nodig is. Reumatoloog Hein Bernelot Moens legt uit waarom ARCH een inspirerend voorbeeld kan zijn van netwerkgeneeskunde voor medisch specialisten en andere zorgverleners. 

Lees meer over Hein en over ARCH


Workshop 8

Deze workshop is helaas vol. Alle informatie van de workshop wordt na het congres op deze website gepubliceerd.

Richard Heijink en Ivola Hoornweg, beleidsmedewerkers tweedelijns somatische zorg, en Hanneke Starmans, beleidsadviseur, NZa
Bekostiging van netwerkgeneeskunde: hoe faciliteren we samenwerking en goede kwaliteit  


De huidige bekostiging stimuleert samenwerken en goede kwaliteit nog onvoldoende. Hoe zorgen we ervoor dat de prikkels in het bekostigingssysteem worden verlegd van belonen van volume naar belonen van waarde voor de patiënt? Welke rol kunnen contractafspraken tussen verzekeraar en zorgaanbieder hierin spelen? De NZa gaat hierover in deze workshop met u in gesprek.