Agenda overzicht

In verband met de actualiteit rondom COVID-19 kan een bijeenkomst via videoverbinding plaatsvinden of op korte termijn worden verplaatst of afgezegd. We vragen om uw begrip en doen ons uiterste best u hier tijdig over te informeren.

28 mei 2020

Webinar Federatie Medisch Specialisten: Nazorg COVID-19 patiënten

Webinar COVID-19

De Federatie Medisch Specialisten organiseert donderdag 28 mei om 19.30 uur een webinar over de nazorg van COVID-19 patiënten.

19 jun 2020

'Op weg naar zorgbrede digitale medicatieoverdracht'

Webinar NVZA

Op vrijdag 19 juni organiseert de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers het webinar 'Op weg naar zorgbrede digitale medicatieoverdracht’.

23 jun 2020

Webinar COVID-19 op de IC

Webinar NICE en NVIC

Op dinsdag 23 juni organiseren de Stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) en de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) het webinar COVID-19 op de IC.

29 sep 2020

Platform Europa

Ntb

Werkt u al samen op Europees niveau, is er een onderwerp wat op Europees niveau besproken moet worden of heeft u een praktijkvoorbeeld te delen? Kom dan naar het Platform Europa op 29 september 2020.

07 okt 2020

Rode Hoed Symposium

Rode Hoed, Amsterdam

Op woensdag 7 oktober 2020 vindt het jaarlijkse Rode Hoed Symposium plaats

09 nov 2020

Platform Innovatie

Anatomiegebouw Utrecht

Meer informatie volgt.

13 nov 2020

Symposium Zorgevaluatie

LOCATIE VOLGT

Meer informatie volgt.

09 dec 2020

MMV-congres 2020

NBC Nieuwegein

Op woensdag 9 december 2020 organiseert de Federatie Medisch Specialisten weer het MMV-congres.