Workshops ronde 1

Workshop 1

Erwin Bomers, directeur zorgbeleid Santiz bij het Slingeland Ziekenhuis en
drs. Daniël Winkeler, programmamanager innovatie a.i. Santiz 
Waarom e-health werkt: InBeeld  

Hoe draagt netwerkgeneeskunde bij aan het beperken van het aantal ziekenhuisbezoeken, en het vergroten van zelfregie van patiënten? Erwin Bomers geeft samen met zijn collega en programmamanager Innovatie Daniël Winkeler het antwoord tijdens een workshop over het project InBeeld. COPD-patiënten worden intensief gemonitord door middel van een app. Hoe werkt dit in de praktijk, en wat kunnen we van deze vorm van netwerkgeneeskunde leren? 
Lees meerWorkshop 2
 

Prof. dr. Joep Teijink, vaatchirurg in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven en voorzitter en initiatiefnemer ClaudicatioNet en ChronischZorgNet
Voorop lopen met paramedici en patiëntenverenigingen
 

ClaudicatioNet is een geïntegreerd zorgnetwerk dat patiënten met perifeer arterieel vaatlijden, oefen- en fysiotherapeuten, huisartsen en vaatchirurgen met elkaar in contact brengt. Het netwerk is in 2011 opgericht en mede-oprichter Joep Teijink laat ons in deze workshop zien wat de belangrijkste resultaten zijn voor patiënt én zorgverlener.  

Lees meer over Joep en ClaudicatioNet


Workshop 3 

Deze workshop is helaas vol. Alle informatie van de workshop wordt na het congres op deze website gepubliceerd.

 

Prof. dr. Joris Knoben, hoogleraar Bedrijfseconomie, prof. dr. Mark van Houdenhoven, CEO Sint Maartenskliniek en hoogleraar Economische bedrijfsvoering in de gezondheidszorg, en Galina Léoné-van der Weert, MSc, PhD-onderzoeker Governance and structure in multilevel networks in healthcare, Radboud Universiteit

Van niet-werken naar netwerken  


Prof. dr. Joris Knoben geeft samen met zijn collega’s Léoné van der Weert en Mark van Houdenhoven een workshop over de uitdagingen die netwerkgeneeskunde met zich meebrengen. Netwerken zijn immers geen ‘magic pill’ voor alle uitdagingen in de zorg en kennen zo hun eigen problemen. Diverse typen netwerken nemen zij onder de loep, en het effect ervan in verschillende situaties.


Workshop 4

Martin Wijnen, 1e zorginkoper Regie in de regio, sector huisartsenzorg, versterking 1e lijn en Ketenzorg bij CZ Zorgverzekeraar
Dr. Marcel van der Linde, cardioloog Ziekenhuis Nij Smellinghe, voorzitter MSB Drachten, voorzitter Beroepsbelangencommissie NVVC, voorzitter van de werkgroep Verdeelmodel en de werkgroep Substitutie van de Federatie Medisch Specialisten
Netwerkgeneeskunde: en wie betaalt dat?  

Martin Wijnen richt zich dagelijks op de samenwerking van partijen in 1e en 2e-lijnszorg en de (meerjaren-)contractering van samenwerkingsverbanden. Aan de hand van een succesvol project op het gebied van palliatieve zorg in Limburg licht hij toe hoe verplaatsing van zorg succesvol geïntegreerd kan worden en welke modellen je hierbij kunt gebruiken. Hij geeft antwoord op de vraag: waar let je als zorgverzekeraar bij netwerkgeneeskunde op? Dr. Marcel van der Linde licht een format projectplan en business case toe dat in de praktijk gebruikt kan worden.
Lees meer over het zorginkoopbeleid