Thema's & onderwerpen

Onderstaand treft u een grote hoeveelheid aan informatie over onderwerpen in de zorggsector, die voor u van belang zouden kunnen zijn. 

Thema Opleiding

Thema Opleiding

Het opleidingsdossier is voor de Federatie Medisch Specialisten een essentieel deel van haar beleid. Om kwalitatief goede medisch specialistische zorg te blijven leveren, moet de inhoud van de opleiding en het aantal op te leiden specialisten aansluiten bij de behoefte aan zorg.

Onderwerpen