Onderwerp:

Zorgevaluatie

Internationaal onderzoek laat zien dat bij ongeveer de helft van de medische behandelingen een sluitende wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt. Zorgevaluatie is klinisch evaluatieonderzoek naar de effectiviteit van bestaande zorg. Hiermee kan het klinisch handelen onderbouwd worden en richtlijnen worden aangescherpt. Dit leidt tot gezondheidswinst voor patiënten en doelmatige zorg. Daarom is zorgevaluatie een belangrijk onderdeel van het medisch-specialistische kwaliteitsbeleid en één van de vier pijlers van de campagne ‘Verstandig Kiezen’ van de Federatie Medisch Specialisten.

Vanuit de Federatie Medisch Specialisten werkt de adviescommissie Zorgevaluatie aan een aanpak om zorgevaluatie structureel onderdeel te laten worden van het medisch-specialistisch kwaliteitsbeleid. Meer hierover leest u in het Adviesrapport Zorgevaluatie dat in 2016 is gepresenteerd tijdens het Symposium Zorgevaluatie. Ook in 2017 stond er een symposium over dit onderwerp op de planning. Meer informatie vindt u hier.  

Zorgevaluatie is meer dan alleen het uitvoeren van een vergelijkend onderzoek, het is een proces met een aantal belangrijke onderdelen (zie figuur). Het opstellen van een gedragen kennisagenda is een eerste stap in het proces van zorgevaluatie. Het Kennisinstituut van Medisch Specialisten ondersteunt wetenschappelijke verenigingen bij het opstellen van kennisagenda’s.

Zorgevaluatie - Kennisinstituut Medisch Specialisten

Onderdelen zorgevaluatie met beoogd eindproduct