Kennisagenda's

Zorgevaluatie is klinisch evaluatieonderzoek naar de effectiviteit van bestaande zorg. Het opstellen van een kennisagenda is een eerste stap in het proces van zorgevaluatie. Een kennisagenda is een beschrijving van de belangrijkste kennishiaten binnen een discipline. Daarbij hoort een plan van aanpak dat beschrijft hoe deze kennislacunes kunnen worden opgelost door middel van klinisch onderzoek. In een kennisagenda kunnen ook andere typen kennishiaten zijn opgenomen, zoals organisatie van zorg en innovatieve onderwerpen.

Het Kennisinstituut begeleidt wetenschappelijke verenigingen bij het opstellen van een breed gedragen kennisagenda. Onze adviseurs hebben ruime ervaring met het opstellen van een kennisagenda, weten welke methodiek werkt en waar mogelijke barrières liggen. Bovendien voeren wij frequent overleg met diverse stakeholders, zoals de Patiëntenfederatie Nederland en onderzoeksfinancier ZonMw.

Thijs Schwartz, MDL-arts en voorzitter Projectcommissie MDL-Kennisagenda:

”Het Kennisinstituut begeleidde de ontwikkeling van onze kennisagenda en bood een methodiek om met alle betrokken partijen te komen tot een objectieve, goed onderbouwde en breed gedragen prioritering van de kennishiaten. Daarnaast kregen we advies over praktische zaken zoals het opzetten van onderzoeksnetwerken en het regelen van financiering.”

Onze aanpak

Bij het ontwikkelen van een kennisagenda werken wij volgens een gedegen stappenplan. Deze methodiek zorgt er voor dat de kennisagenda voldoet aan de checklist voor de bruikbaarheid van kennisagenda’s voor de ZonMw-programmering. Het Kennisinstituut biedt procesbegeleiding en kan met een onafhankelijke blik wetenschappelijke verenigingen helpen bij het prioriteren van onderwerpen.

  • Allereerst adviseren wij hoe de vereniging het beste een werkgroep met breed draagvlak binnen de vakgroep kan vormen.
  • Vervolgens worden de kennishiaten in kaart gebracht: een adviseur van het Kennisinstituut haalt alle kennishiaten uit de relevante richtlijnen en vraagt alle leden om kennishiaten binnen hun eigen aandachtsgebied te formuleren. Ook andere betrokken organisaties (o.a. patiënten, huisartsen) vragen we om input.
  • Mogelijk sluit een kennishiaat aan bij de activiteiten van een bestaande onderzoeksgroep. Daarom brengen we de onderzoekslijnen van UMC’s en STZ in kaart. Daarmee identificeren we tegelijkertijd waar witte vlekken op het gebied van onderzoek zitten.
  • Het Kennisinstituut bundelt en ontdubbelt de kennishiaten en organiseert een prioriteringsbijeenkomst met medisch specialisten en andere stakeholders. Vervolgens maakt de werkgroep met de input van deze bijeenkomst een top-10 die vervolgens bekrachtigd kan worden door het bestuur.
  • Het Kennisinstituut ondersteunt bij het schrijven van een publicatie ‘Agenda zorgevaluatie’ of ‘Kennisagenda’. Een adviseur van het Kennisinstituut kan bijvoorbeeld een eerste aanzet schrijven die vervolgens door de wetenschappelijke verenigingen wordt aangevuld.
  • Desgewenst kan het Kennisinstituut advies geven over een effectieve implementatie van de onderzoeksresultaten.


Werkdocumenten


Het resultaat

Het resultaat is een breed gedragen rapport met de geprioriteerde kennishiaten in de richtlijnen en bestaande praktijkproblemen binnen een vakgroep. Het rapport voldoet aan de randvoorwaarden voor financiering door ZonMw, waardoor de kans groter is dat een onderzoeksaanvraag wordt gehonoreerd. Daarnaast leveren wij een beschrijving van hoe een onderzoeksconsortium opgezet kan worden.

Kennisagenda’s in ontwikkeling

Op dit moment zijn de volgende wetenschappelijke verenigingen bezig met de ontwikkeling van kennisagenda’s:

Vereniging Gereed
VKGN zomer 2022
NVvH (update) zomer 2022
NVKG (update) zomer 2022
NVN (update) zomer 2022
NIV (update) zomer 2022
NOV (update) najaar 2022
NVMDL (update) najaar 2022
NVvR (update) najaar 2022

 

Meer weten?

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen bij het opstellen van kennisagenda's en zorgevaluatie? Neemt u dan voor meer informatie contact op met Dieuwke Leereveld via d.leereveld@kennisinstituut.nl.