Onderwerp:

Verstandige keuzes

Verstandige Keuzes zijn bewezen (evidence) aanbevelingen bij een bepaalde behandeling. Ze zijn bedoeld als stimulans voor artsen en patiënten om het gesprek aan te gaan over wat de best passende behandeling is op het juiste moment. Deze gesprekken over het nut en de noodzaak van bepaalde medische testen en behandelingen kunnen in belangrijke mate bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van zorg. Het gaat niet om het zoeken naar de goedkoopste manier van behandeling, maar om samen te beslissen over de best passende behandeling voor de individuele patiënt. Er zijn Verstandige Keuzes geformuleerd voor onder andere interne geneeskunde, neurologie, neurochirurgie, dermatologie, kindergeneeskunde, dermatologie en venereologie.

De campagne Verstandig Kiezen bestaat uit een samenhangend geheel van activiteiten dat systematisch leidt tot kwaliteitsverbetering en, in het verlengde daarvan, tot kostenbesparing. Hieronder vallen Verstandig Keuzes, praktijkvariaties, zorgevaluatie en samen beslissen.

In het kader van de programma’s Samen Beslissen en Verstandig Kiezen wordt samengewerkt met Patiëntenfederatie Nederland. Verstandige Keuzes, maken deel uit van de campagne Verstandig Kiezen.