Onderwerp:

Campagne Verstandig kiezen

Verstandig Kiezen is een samenhangend geheel van activiteiten dat systematisch leidt tot kwaliteitsverbetering en, in het verlengde daarvan, tot kostenbesparing. De campagne bestaat uit meerdere elementen die raakvlakken hebben met elkaar:

  • Vanuit de wetenschappelijke verenigingen worden zogeheten ‘Verstandige Keuzes’ geformuleerd. Dit zijn evidence based aanbevelingen waarmee artsen en patiënten samen beslissingen kunnen nemen over de best passende behandeling voor deze individuele patiënt. 
  • Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar Praktijkvariatie, met als doel inzicht te krijgen in de oorzaken hiervan en waar nodig verbeteringen in gang te zetten. 
  • Een belangrijk ander onderdeel van Verstandig Kiezen is Zorgevaluatie, het vaststellen en onderzoeken van vragen over de effectiviteit van behandelingen (kennislacunes) in zogenaamd klinisch evaluatieonderzoek. 
  • Het onderdeel Samen Beslissen, richt zich op het verbeteren van de gezamenlijke besluitvorming door patiënten en artsen.