Agenda overzicht

21 sep 2018

Invitational conference voor de richtlijnontwikkeling Preconceptie Dragerschapsscreening voor hoog-risico groepen

DOMUS MEDICA UTRECHT

De Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN) organiseert een invitational conference om stakeholders te horen omtrent knelpunten en aandachtspunten voor de richtlijnontwikkeling Preconceptie Dragerschapsscreening voor hoog-risico groepen.

26 sep 2018

Invitational conference Borstprothese Chirurgie

DOMUS MEDICA, UTRECHT

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) wordt op korte termijn gestart met de ontwikkeling van de richtlijn Borstprothese Chirurgie.

27 sep 2018

EBRO-training (VOL)

DOMUS MEDICA UTRECHT

Goede richtlijnen zijn onmisbaar in de medisch-specialistische zorg. Een goede richtlijn opstellen is echter niet eenvoudig. Het Kennisinstituut biedt daarom een training evidence based richtlijnontwikkeling (EBRO-training) aan.

08 okt 2018

Invitational conference Delier bij volwassenen

DOMUS MEDICA, UTRECHT

Op initiatief van de Nederlandse Internisten Vereniging wordt op korte termijn gestart met het modulair onderhoud van de richtlijn Delier bij volwassenen. Het doel van de richtlijn is om verschillende modules van de richtlijn Delier bij volwassenen te herzien.

12 okt 2018

Kwaliteitsvisitatietraining

UTRECHT

Na het volgen van de visitatietraining is uw kennis rondom de meest recente ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitsvisitaties op peil, bent u getraind in het voeren van bijvoorbeeld vraag- en feedbackgesprekken en kunt u visiteren met een normenrapport.

29 okt 2018

Invitational conference Meerjaren Onderhoudsplan Richtlijnen NVU

DOMUS MEDICA, UTRECHT

Het Meerjaren Onderhoudsplan Richtlijnen wordt in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Urologie ontwikkeld binnen het overkoepelend project Modulair Onderhoud.

02 nov 2018

Symposium Zorgevaluatie Implementatie: van onderzoek naar praktijk

Buitenplaats Amerongen

Zorgevaluatie onderzoek helpt de zorg steeds verder te verbeteren. Vanaf de start van een studie moet er worden nagedacht over goede implementatie en hoe de patiënt zo snel mogelijk van de onderzoeksresultaten profiteert. Hoe pak je dat aan? En wie heeft daarin welke rol?

06 nov 2018

Invitational conference Algemene Chirurgie

DOMUS MEDICA, UTRECHT

Op initiatief van de NVVH wordt op korte termijn gestart met het richtlijnproject Algemene Chirurgie, bestaande uit 10 richtlijnen. Het doel van deze richtlijnen is om de kwaliteit van chirurgische diagnostiek en behandeling te borgen waar nog geen richtlijn voor bestaat.

12 nov 2018

Invitational Conference Minimaal Invasieve Chirurgie/laparoscopie

DOMUS MEDICA, UTRECHT

De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) organiseert een invitational conference om stakeholders te horen omtrent knelpunten en aandachtspunten voor de te ontwikkelen richtlijn Minimaal Invasieve Chirurgie/laparoscopie.

20 nov 2018

EBRO training

DOMUS MEDICA UTRECHT

Goede richtlijnen zijn onmisbaar in de medisch-specialistische zorg. Een goede richtlijn opstellen is echter niet eenvoudig. Deze training geeft u inzicht in de werkwijze en methodiek van moderne richtlijnontwikkeling.

Pagina's