Agenda overzicht

10 jun 2021

EBRO-training (VOL)

Online training

Goede richtlijnen zijn onmisbaar in de medisch-specialistische zorg. Een goede richtlijn opstellen is echter niet eenvoudig. Het Kennisinstituut biedt daarom een training evidence based richtlijnontwikkeling (EBRO-training) aan.

11 jun 2021

Visitatietraining

Domus Medica, Utrecht

Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten traint visiteurs in het visiteren met een normenrapport. Een normenrapport zorgt voor duidelijke criteria waarmee de kwaliteit geëvalueerd wordt, voor zowel visiteurs als gevisiteerde vakgroepen/maatschappen.

16 jun 2021

Invitational conference voor de kwaliteitsstandaard Transitiezorg

ONLINE BIJEENKOMST

Tijdens deze tweede invitational conference worden de binnengekomen commentaren van onze kant verder toegelicht, worden de BIA en het implementatieplan gepresenteerd en gaan we in gesprek over disseminatie en implementatie.

23 jun 2021

EBRO-training

ONLINE TRAINING

Goede richtlijnen zijn onmisbaar in de medisch-specialistische zorg. Een goede richtlijn opstellen is echter niet eenvoudig. Het Kennisinstituut biedt daarom een training evidence based richtlijnontwikkeling (EBRO-training) aan.

10 sep 2021

Invitational conference voor de richtlijn Astma-aanval

ONLINE BIJEENKOMST

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) zal op korte termijn worden gestart met de Richtlijn Astma-aanval. De richtlijnontwikkeling wordt gefinancierd uit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).

08 okt 2021

Visitatietraining

Domus Medica, Utrecht

Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten traint visiteurs in het visiteren met een normenrapport. Een normenrapport zorgt voor duidelijke criteria waarmee de kwaliteit geëvalueerd wordt, voor zowel visiteurs als gevisiteerde vakgroepen/maatschappen.

26 nov 2021

Symposium Zorgevaluatie

Jaarlijks geaccrediteerd symposium over zorgevaluatie georganiseerd door de Federatie Medisch Specialisten en het Kennisinstituut.

10 dec 2021

Visitatietraining

Domus Medica, Utrecht

Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten traint visiteurs in het visiteren met een normenrapport. Een normenrapport zorgt voor duidelijke criteria waarmee de kwaliteit geëvalueerd wordt, voor zowel visiteurs als gevisiteerde vakgroepen/maatschappen.