07 jun 2018

Training 'U én uw VMSD in positie' (VOL)

VvAA 't Hart

Hoe kunt u de positie van uw Vereniging Medisch Specialisten in Dienstverband (VMSD) in het bestuurlijke krachtenveld van het ziekenhuis versterken? Die vraag vormt de rode draad in de tweedaagse training 'U én uw VMSD in positie', die de LAD en Federatie Medisch Specialisten samen met de Academie voor Medisch Specialisten hebben ontwikkeld.

De training is ontwikkeld vanuit het project 'Medisch specialist in dienstverband georganiseerd aan zet', dat de LAD en Federatie zijn gestart om VMSD's te ondersteunen. Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod:

1. Interpretatie van de AMS
2. Ziekenhuisfinanciering en -bekostiging, rol en positie van de medisch specialist in dienstverband
3. Besturen op niveau
4. Onderhandelingsvaardigheden

Praktische informatie

Wanneer:   7 en 21 juni 2018, van 09.00 tot 17.15 uur
Kosten:      € 835
Waar:         VvAA 't Hart, zaal B, Orteliuslaan 750, 3528 BB Utrecht

Accreditatie

Via het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) is accreditatie geregeld voor deze training. U ontvangt na het afronden van de training 12 accreditatiepunten.
 
De groepsgrootte voor deze training is beperkt tot maximaal achttien deelnemers, zodat er voldoende ruimte is voor eigen inbreng en onderlinge interactie.

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden

Meer weten?

Kijk voor meer informatie over deze training op de website van de Academie voor Medisch Specialisten.
Wilt u meer weten over het project ‘Medisch specialist in dienstverband georganiseerd aan zet’, dat de LAD en Federatie zijn gestart? Bekijk dan de Q&A, waarin alle relevante informatie staat over de achtergrond van het project en wat we doen om u te ondersteunen.