02 nov 2018

Symposium Zorgevaluatie Implementatie: van onderzoek naar praktijk

Buitenplaats Amerongen

Zorgevaluatie onderzoek helpt de zorg steeds verder te verbeteren. Vrijwel alle wetenschappelijke verenigingen zijn bezig met kennisagenda’s en er zijn tientallen onderzoeken gestart. Op het vorige symposium zorgevaluatie wisselden we ervaringen uit over het opzetten van onderzoeksnetwerken. Dit jaar staat de implementatie van de onderzoeksresulta­ten centraal. Vanaf de start van een studie moet er worden nagedacht over goede implementatie en hoe de patiënt zo snel mogelijk van de onderzoeksresultaten profiteert. Hoe pak je dat aan? En wie heeft daarin welke rol? Daarover wisselen we van gedachten tijdens het derde symposium zorgevaluatie.

Programma

Inspirerende sprekers vanuit de zorg, patiëntenorganisaties en het onderzoeksveld geven elk vanuit hun eigen perspectief hun visie op alles wat komt kijken bij een effectieve implementatie van onderzoeksresultaten. Daarbij is er volop de gelegenheid om mee te denken en met elkaar in discussie te gaan tijdens workshops, waarbij specifiek wordt ingegaan op de implementatieaspecten die spelen bij de verschillende typen studies (dit is bij bijvoorbeeld geneesmiddelenstudies
anders dan bij organisatie van zorgvraagstukken). Uw actieve inbreng is zeer welkom!

Voor wie?

Het symposium is relevant voor medisch specialisten, onderzoekers, wetenschappelijke verenigingen, patiëntenverenigingen, beleidsmedewerkers, zorgverzekeraars, en andere partijen die betrokken zijn bij het onderwerp zorgevaluatie. Het symposium is zowel interessant voor specialisten en onderzoekers die bezig zijn met een subsidieaanvraag, die net gestart zijn met onderzoek, als ook voor diegene die bijna klaar zijn. 

Dagvoorzitter

Hanna Willems, klinisch geriater en voorzitter adviescommissie Zorgevaluatie

Inschrijven

U kunt zich inschrijven via het online inschrijfformulier