26 nov 2021

Symposium Zorgevaluatie in de volgende versnelling

DeFabrique, Utrecht

Na een drukbezochte online editie in 2020 organiseert de Federatie dit najaar weer een live Symposium Zorgevaluatie op vrijdag 26 november van 14.00-17.00 uur. De prangende vraag die deze middag centraal staat is: ‘Hoe brengen we resultaten van zorgevaluatie sneller naar de praktijk?’ Dat willen we allemaal, maar het gaat nog te langzaam. Wat is er nodig om te versnellen? Wat is de rol van dokters, wetenschappelijke verenigingen en andere stakeholders daarbij? En wat kunnen we leren van goede voorbeelden uit de praktijk?

Schrijf je in

Kennis delen en ervaringen uitwisselen

Het Symposium Zorgevaluatie is al ruim vijf jaar hét platform om kennis en ervaringen uit te wisselen over alles wat komt kijken bij zorgevaluatie. Wees welkom, discussieer mee, laat je bijpraten en kom inspiratie opdoen. Het belooft een mooie editie te worden.

Praktische informatie

 • Vrijdag 26 november 2021 van 14.00-17.00 uur (lunch vanaf 13.00 uur)
 • Locatie DeFabrique (Westkanaaldijk 7, 3542 DA Utrecht) met inachtneming van 1,5 meter afstand
 • Voor medisch specialisten, klinisch onderzoekers, wetenschappelijke verenigingen, ziekenhuizen, patiëntenverenigingen, beleidsmedewerkers, overheid, zorgverzekeraars en andere betrokken partijen
 • Accreditatie is aangevraagd

Programma

 
13.00 uur - Inloop met lunch 
 
14.00 uur - Start programma
Welkom door dagvoorzitter Raphael Hemler, kno-arts en voorzitter adviescommissie zorgevaluatie.
 
BLOK 1   Verandering: hoe moeilijk is het en waar liggen de mogelijkheden?  
 
14.10 uur - Gedragsverandering begrijpen en beïnvloeden 
Spreker: Ben Tiggelaar, bestseller auteur en gedragswetenschapper, expert en inspirator op het gebied van leiderschap, gedrag en verandering. 
Implementatie van zorgevaluatie onderzoek vraagt om verandering van processen, handelingen en gedrag. Welke inspiratie kunnen we als dokters opdoen met inzichten vanuit een heel ander perspectief: de gedragswetenschap?  
 
14.40 uur - Leidt spiegelen tot verandering?
Spreker vanuit de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie  
Wat zijn de ervaringen vanuit de reumatologie met gebruik van spiegelinformatie bij verstandige keuzes volgens de methodiek van Zorgevaluatie & Gepast Gebruik?  
 
14.50 uur - Experiment: leren implementeren  
Spreker: Rudolf Poolman, orthopedisch chirurg en lid Adviescommissie Zorgevaluatie
Rudolf Poolman vertelt over een experiment met het stapsgewijs implementeren van richtlijnmodules, met als doel aanvullende onderbouwing voor deze behandeling te verzamelen vanuit de praktijk. Wat kunnen we daarbij leren van farmaceutische implementatiestudies?   
 
Pauze  
 
BLOK 2   Succesvolle en moeizame implementatie: vier voorbeelden 
 
15.05 uur - Twee voorbeelden van moeizame implementatie 
Hoe is de implementatie van deze onderzoeken verlopen en wat zijn leerpunten en succesfactoren? 
 
 • DENSE-trial: 
  Wouter Veldhuis, radioloog in het UMCU en winnaar Wetenschaps- en Innovatieprijs 2021, licht samen met een patiënt de implementatie van de DENSE trial toe: een onderzoek naar het nut van het toevoegen van MRI aan het bevolkingsonderzoek borstkanker bij vrouwen met zeer dicht klierweefsel. De evidence was zeer overtuigend. Maar hoe zit het met de implementatie?
   
 • Studie naar overbodige laboratoriumdiagnostiek
  Nadere info en spreker volgt.

15.35 uur - Twee voorbeelden van succesvolle implementatie 

Hoe is de implementatie van deze onderzoeken verlopen en wat zijn leerpunten en succesfactoren? 
 
 • Goedkoop geneesmiddel bij maculadegeneratie
  Manon van Hecke, oogarts in het ETZ, vertelt over de implementatie van dit onderzoek en op welke manier zij beperkingen op het gebied van regelgeving hebben opgelost.
   
 • MijnIBD-coach
  MijnIBD-coach biedt een systeem voor telemonitoring bij patiënten met de chronische darmaandoening IBD. Dit leverde zowel betere zorg als kostenbesparing op. In 2019 won MijnIBD-coach de Wetenschaps- en Innovatieprijs van de Federatie Medisch Specialisten. Hoe staat het nu inmiddels met de implementatie van dit onderzoek? Marin de Jong, aios MDL in het LUMC geeft een toelichting.
 
Pauze  
 
BLOK 3   Hoe kunnen andere veldpartijen bijdragen aan effectieve implementatie? 
 
16.00 uur - Zorgaanbieders/ziekenhuizen 
Spreker binnenkort bekend.
 
Zorgverzekeraars
Spreker binnenkort bekend.
 
Overheid 
Spreker: Ronnie van Diemen, directeur-generaal Curatieve Zorg bij ministerie van VWS 
 
16.45 uur - Wrap-up en afsluiting 
 
17.00 uur - Borrel