26 nov 2021

Symposium Zorgevaluatie in de volgende versnelling

Bijeenkomst wordt verplaatst

Gezien de huidige situatie rondom het coronavirus heeft de Federatie Medisch Specialisten na zorgvuldig beraad besloten om het Symposium Zorgevaluatie in de volgende versnelling van 26 november a.s. te verplaatsen naar een nader te bepalen datum in 2022.

 
Zodra de datum bekend is, lees je dit op onze website en via onze andere communicatiekanalen. Wij hopen je te mogen begroeten op het symposium in 2022.