08 nov 2019

Symposium Zorgevaluatie

Zorgevaluatie is volop in ontwikkeling. Deze zomer is het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik van start gegaan, met als doel om zorgevaluatie structureel onderdeel te maken van de zorg. Vele partijen beïnvloeden dat proces en de belangen zijn groot. Belangrijk dus dat medisch specialisten hun belangrijkste onderzoeksvragen in kaart brengen, want zij weten samen met de patiënt wat er nodig is om de zorg te verbeteren. De wetenschappelijke verenigingen hebben daarom nu al 200 kennishiaten geprioriteerd. 

Programma

Tijdens het symposium gaan we in gesprek over de relevante vragen rond zorgevaluatie. Moeten we alles wat al in het buitenland wordt onderzocht ook in Nederland onderzoeken? Hoe werken we internationaal samen en wie houdt in de gaten wat er in het buitenland gebeurt? Hoe geef je ruimte aan andere betrokken partijen, zoals patiëntenverenigingen? Daarnaast moeten de barrières waar onderzoekers tegenaan lopen, worden beslecht. Het kan toch niet zo zijn dat het meer dan een jaar duurt voordat een studie gaat lopen? Wat kunnen we gezamenlijk doen om dat probleem op te lossen?

Voor wie?

Medisch specialisten, onderzoekers, wetenschappelijke verenigingen, patiëntenverenigingen, beleidsmedewerkers, zorgverzekeraars, en andere partijen die betrokken zijn bij het onderwerp zorgevaluatie. 

Wanneer

vrijdag 8 november 2019 van 13.00 – 17.00 uur 

Waar

DeFabrique, Utrecht

Meer informatie en aanmelden

Binnenkort volgt meer informatie over sprekers en programma. Wilt u zich vooraanmelden, of op de hoogte gehouden worden? Geef dat aan ons door.