10 apr 2018

Symposium ‘Zorg op de juiste plek: substitutie’

NBC Congrescentrum, Nieuwegein

Substitutie van zorg van de tweede lijn (medisch specialist) naar de eerste lijn (huisartsenpraktijk) is een beweging binnen de gezondheidszorg om te komen tot basiszorg dicht bij huis en gespecialiseerdere zorg verder weg. Het kan in vele verschijningsvormen worden georganiseerd: van een teleconsult tussen huisarts en medisch specialist, medisch-specialistisch ondersteunde zorg in een anderhalvelijnscentrum, tot volledige substitutie van specifieke zorgactiviteiten van de medisch specialist naar de huisarts. 

Het delen van de kennis over lopende projecten en de resultaten ervan kan ook bijdragen aan het realiseren van bredere verspreiding van de best practices. Dit proberen we te realiseren met de website www.zorgopdejuisteplek.nl waar de Federatie Medisch Specialisten samen met de LHV en de andere veldpartijen informatie en voorbeelden voor alle bewegingen van ‘zorg op de juiste plek’ verzamelt.

Op 10 april organiseert de Federatie een middag- & avondprogramma over ‘zorg op de juiste plek'. In het programma wordt aandacht besteed aan de landelijke afspraken over 'zorg op de juiste plek' en substitutie, best practices, inbreng vanuit de eerste lijn, ziekenhuizen en de verwachtingen van zorgverzekeraars. 

Wanneer

Dinsdag 10 april van 15.00 tot 20.30 uur

Locatie

NBC Congrescentrum, Blokhoeve 1,  3438 LC Nieuwegein

Doelgroep

De bijeenkomst is bedoeld voor medisch specialisten, huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, beleidsadviseurs, managers en bestuurders in instellingen, zorgverzekeraars, wetenschappelijke verenigingen/koepelorganisaties.

Accreditatie

4 accreditatiepunten zijn toegekend door ABAN (ook cluster huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde), NVZA, NVKF en NVKC.

Programma

15.00 – 15.10 uur          Opening door dagvoorzitter & introductie
                                      Robert Sie, anesthesioloog, bestuurder FMS  
15.10 – 15.40 uur          Landelijk traject zorg op de juiste plek
                                      Selma Tromp, neuroloog St. Antonius Ziekenhuis, raad van toezicht
                                      Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis, lid van de Taskforce Zorg op de
                                      juiste plek bij het ministerie van VWS
15.40 – 15.55 uur          Totstandkoming handreiking substitutie
                                      Karel Rosmalen, huisarts en manager afdeling Beleid en
                                      Belangenbehartiging
                                      Marcel van der Linde, cardioloog ziekenhuis Nij Smellinghe,
                                      voorzitter werkgroep Substitutie
15.55 – 16.25 uur          Transmurale samenwerking in regio Gorinchem door ‘Kwaliteit als
                                      Medicijn (KAM)’
                                      Robert Chabot, neuroloog, voorzitter VMS/MSB Beatrixziekenhuis
                                      Vincent Coenen, medisch directeur HenZ
16.25 – 17.00 uur          NVVC Connect
                                      Petra van Pol, cardioloog Alrijne ziekenhuis, programmavoorzitter
                                      NVVC Connect                         
17.00 – 17.15 uur          Pauze
17.15 – 17.45 uur          Krachtige basiszorg in Overvecht
                                      Jacqueline van Riet, huisarts en directeur Huisartsenkliniek
                                      Overvecht
                                      Jorrit Hoff, neuroloog, St. Antonius Ziekenhuis
17.45 – 18.45 uur          Buffet
18.45 – 19.15 uur          Over de rol van zorgverzekeraars bij samenwerking tussen
                                      eerste en tweede lijn, met de patiënt als uitgangspunt: zorg
                                      dichtbij als het kan en verder weg als het moet
                                      Marjo Vissers, divisievoorzitter Zorg, Coöperatie VGZ
19.15  19.45 uur          Raad van bestuur over substitutie van zorg
                                      Arno Timmermans, voorzitter raad van bestuur Stichting
                                      Ziekenhuizen West-Friesland en Waterland
19.45 – 20.15 uur          Praktische handvatten starten samenwerking
                                      Lucas Fraza, huisarts 'Aan tafel!'
20.15 – 20.30 uur          Afsluiting door de dagvoorzitter
Vanaf 20.30 uur             Borrel

Bekijk het volledige programma (pdf)

Inschrijven

Deelname kost € 150,- (geen BTW verschuldigd). Online inschrijving is niet meer mogelijk. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar, voor meer informatie kunt u contact opnemen met de congresorganisatie, tel. 06-51 24 94 86.