10 apr 2018

Symposium ‘Zorg op de juiste plek: substitutie’

NBC Congrescentrum, Nieuwegein

Op 10 april organiseert de Federatie Medisch Specialisten een middag- & avondprogramma over ‘Zorg Op de Juiste Plek (ZOJP): substitutie’. In het programma wordt aandacht besteed aan de landelijke afspraken over ZOJP en substitutie, enkele best practices komen aan de orde, inbreng vanuit de eerste lijn, ziekenhuizen en de verwachtingen van zorgverzekeraars. 

Substitutie van zorg van de tweede lijn (medisch specialist) naar de eerste lijn (huisartsenpraktijk) is een beweging binnen de gezondheidszorg om te komen tot basiszorg dicht bij huis en gespecialiseerdere zorg verder weg. Het kan in vele verschijningsvormen worden georganiseerd: van een teleconsult tussen huisarts en medisch specialist, medisch-specialistisch ondersteunde zorg in een anderhalvelijnscentrum, tot volledige substitutie van specifieke zorgactiviteiten van de medisch specialist naar de huisarts. Daarnaast vinden er in Nederland nog andere initiatieven plaats om zorg op de juiste plek mogelijk te maken.

Wanneer

Dinsdag 10 april van 15.00 tot 20.30 uur

Locatie

NBC Congrescentrum, Blokhoeve 1,  3438 LC Nieuwegein.

Doelgroep

De bijeenkomst is bedoeld voor medisch specialisten, huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, beleidsadviseurs, managers en bestuurders in instellingen, zorgverzekeraars, wetenschappelijke verenigingen/koepelorganisaties.

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij ABAN (ook cluster huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde), NVZA, NVKF en NVKC.

Programma

15.00 – 15.10 uur          Opening door dagvoorzitter & introductie
                                      Robert Sie, anesthesioloog, bestuurder FMS  
15.10 – 15.40 uur          Landelijk traject zorg op de juiste plek
                                      Selma Tromp, neuroloog St Antoniusziekenhuis, raad van toezicht
                                      Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis, lid van de Taskforce Zorg op de
                                      juiste plek bij het ministerie van VWS
15.40 – 15.55 uur          Totstandkoming handreiking substitutie
                                      Marcel van der Linde, cardioloog ziekenhuis Nij Smellinghe,
                                      voorzitter werkgroep Substitutie
15.55 – 16.25 uur          Kwaliteit Als Medicijn (KAM) – Rivas & HenZ
                                      Els van der Stelt, programmamanager Kwaliteit als Medicijn bij
                                      Rivas Ziekenhuis
16.25 – 17.00 uur          NVVC Connect
                                      Petra van Pol, cardioloog Alrijne ziekenhuis, programmavoorzitter
                                      NVVC Connect                         
17.00 – 17.15 uur          Pauze
17.15 – 17.45 uur          Voorbeeld substitutieproject (meer informatie volgt)
17.45 – 18.45 uur          Buffet
18.45 – 19.15 uur          Zorgverzekeraarsperspectief (meer informatie volgt)
19.15  19.45 uur          Bestuurder over substitutie van zorg
                                      Arno Timmermans, voorzitter raad van bestuur Stichting
                                      Ziekenhuizen West-Friesland en Waterland
19.45 – 20.15 uur          Succesfactoren samenwerken/praktische handvatten
                                     (meer informatie volgt)
20.15 – 20.30 uur          Afsluiting door de dagvoorzitter
Vanaf 20.30 uur             Borrel

Inschrijven

Deelname kost € 150,- (geen BTW verschuldigd). U kunt zich hier aanmelden.