09 okt 2019

Startevent Opleiden 2025

DEFABRIQUE, UTRECHT

Op woensdag 9 oktober 2019 organiseert de Federatie Medisch Specialisten het startevent Opleiden 2025 voor iedereen die zich bezighoudt met de medische vervolgopleidingen.

Samenwerking tussen medisch specialisten onderling en met andere zorgprofessionals is de basis om de juiste zorg op de juist plek te kunnen leveren dichtbij de patiënt. Daarnaast is nodig dat medische vervolgopleidingen worden uitgebreid met vakoverstijgende actuele thema’s als preventie, samen beslissen en technologische innovaties zoals e-health. Dit vraagt om een gezamenlijke aanpak, omdat elke medisch specialist ermee te maken krijgt. 

Hoe gaan we interprofessioneel samenwerken vormgeven en hoe beleggen we de discipline overstijgende thema’s in alle medische vervolgopleidingen? Dat is waar we het op 9 oktober 2019 samen met u over willen hebben! 

Krijg inzicht in wat er al loopt aan initiatieven op het gebied van interprofessioneel opleiden en nieuwe thema’s. Leer van collega’s hoe zij de organisatie en samenwerking met andere vakken hebben geïntegreerd in de dagelijkse praktijk. Zij laten zien wat het u kan opleveren. Praat mee over interprofessioneel samenwerken en raak geïnspireerd en gemotiveerd door gesprekken met onze sprekers en andere deelnemers. 

Accreditatie is toegekend door het Accreditatiebureau Algemene Nascholing (ABAN) voor 4 punten en door de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF) voor 3 punten. Bij de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA) en de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC) worden accreditatiepunten aangevraagd.

Ga voor meer informatie en inschrijven naar medischevervolgopleidingen.nl/opleiden2025.