03 feb 2021

SONCOS Congres Therapie op Maat 2021

Online bijeenkomst

Op woensdagavond 3 februari en donderdag 4 februari organiseert SONCOS online het tweejaarlijkse congres Therapie op Maat. Tijdens dit congres worden ontwikkelingen in de oncologische zorg in Nederland besproken.

Het wordt een congres met veel online interactie op basis van uitstekende sprekers en vragen uit de virtuele zaal, met accreditatie en een iets korter programma dan andere jaren (anderhalve dag).
Het programma van deze 9e editie  zit vol met noviteiten, vaste onderdelen en vooral een continuering en uitbouw van deelname van alle specialismen die patiënten met kanker behandelen. Het congres is inmiddels een vast punt op de oncologie-agenda. 

SONCOS is het platform voor interdisciplinair overleg en professionele samenwerking in de oncologische zorg tussen beroepsverenigingen en werkt in nauwe samenwerking met de Federatie Medisch Specialisten.

Voor wie

Het congres Therapie op Maat is bedoeld voor oncologisch werkzame medisch specialisten (in opleiding) en physician assistants.

Programma

Het programma start op woensdagavond 3 februari (19.00-22.00 uur) voor de specialisten in opleiding, fellow’s, anios en researchers die melanoomcasus zullen bespreken. En de COVID-19 burn-out bij aios krijgt aandacht.
Donderdag 4 februari start met een sessie over de impact van COVID-19 op de oncologische zorg. Wat brengt de nabije toekomst?  Daarna volgen verschillende parallelsessies over onder andere geriatrische oncologie, upper- en lower GI, pancreas, longkanker en kijkt SONCOS samen met de Nederlandse Federatie Kankerpatiënten (NFK) terug op wat de oncologische zorg ons gebracht heeft de afgelopen 10 jaar. AYA geeft een inzicht in de oncologische zorg bij jong volwassenen. Gevolgd door weer een aantal parallelsessies. Er wordt afgesloten met een internationale topspreker die zijn visie zal geven over de nieuwe ontwikkelingen in melanoombehandeling.

Bekijk het volledige programma.

Kosten

Deelname aan de woensdagavond is kostenloos. Voor deelname aan het programma op donderdag 4 februari betalen medisch specialisten € 225, a(n)ios en physician assistants betalen € 150.
Bekijk de flyer voor meer informatie over de kosten en de annuleringsvoorwaarden.

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door/aangevraagd bij:
- Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register met 6 punten
- Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) met 9 punten
- Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) met 6 punten
- Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP) met 6 punten
- Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR)
- Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO)
- Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU)
- Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)

Aanmelden en meer informatie

Bezoek de website van SONCOS en bekijk de flyer.
Of neem contact op met de congresorganisatie: Congress Care, tel. (073) 690 14 15, e-mail: info@congresscare.nl.