05 okt 2016

Rode Hoed Symposium: Medisch Specialist 2017. Wie doet wat?

De Rode Hoed, Amsterdam

Heldere afspraken over verantwoordelijkheid zijn belangrijk. Maar al te vaak worden afspraken gemaakt over de vorm van de organisatie, ‘het organogram’ en bijvoorbeeld budgetverantwoordelijkheid met het idee dat het dan geregeld is. Maar zou het niet vooral moeten gaan over hoe de patiënt het beste geholpen kan worden? Over hoe het behandelproces te optimaliseren, de wachttijden te verkorten? Maar ook over de vraag hoe wij duidelijkheid kunnen geven over wat de patiënt mag verwachten van ons ziekenhuis en van onze medisch specialisten?

Het proces rondom de patiënt is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de dokters en het team van verpleegkundigen en paramedici. De bewaking van de kosten van de zorg is een verantwoordelijkheid van de medisch specialist en de organisatie. Zorg in samenhang met de eerste lijn – substitutie van zorg is immers niet alleen het verplaatsen van zorg. Het is vooral samen bedenken van nieuwe concepten. Zoals het ontwikkelen van e-health-toepassingen waardoor patiënten op afstand begeleid kunnen worden door de huisarts en medisch specialist. Maar ook het verbeteren van de logistiek rondom de patiënt, samen met de huisartsen patiënten beoordelen in de eerste lijn om met de patiënt het optimale behandeltraject te kiezen.
De medisch specialist participeert in alle facetten van de zorg. In de inhoud. Het proces. De bedrijfskundige organisatie. De strategische keuzes en de onderhandelingen met zorgverzekeraars. Daarbij is het niet van belang of de medisch specialist werkzaam is in het MSB, in loondienst in een algemeen ziekenhuis of in een academisch centrum.

Tijdens het Rode Hoed Symposium gaan beleidsbepalers in de zorg met elkaar in gesprek over de actualiteit en de toekomst, waarbij onze positie, verantwoordelijkheid en onderlinge taakverdeling vanuit verschillende invalshoeken worden belicht. Sprekers zijn onder andere:

  • Edith Schippers (Ministerie van VWS)

  • Marjolein Kremers (De Jonge Specialist)

  • Ronnie van Diemen (Inspectie voor de Gezondheidszorg)

  • Frank de Grave (Federatie Medisch Specialisten)

  • Ella Kalsbeek (Landelijke Huisartsen Vereniging)

  • André Rouvoet (Zorgverzekeraars Nederland)

  • Yvonne van Rooy (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen)

Bekijk het programma

Wanneer & waar?
Woensdag 5 oktober 2016, 8.30 – 16.40 uur
De Rode Hoed, Amsterdam

Voor wie
Medisch specialisten, directies en raden van bestuur van ziekenhuizen, wetenschappelijke verenigingen, aios en andere belangstellenden werkzaam in de ziekenhuissector.

Kosten
Het inschrijfgeld bedraagt 895 euro. Voor medisch specialisten geldt een gereduceerd tarief van 795 euro. 
Voor leden van de Federatie Medisch Specialisten en/of VvAA bedraagt het inschrijfgeld bij inschrijving vóór 1 september 2016 695 euro.

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd bij de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie en het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN).

Aanmelding
Via de website van Congress Company kunt u zich inschrijven voor dit congres.