13 mei 2019

Platform Innovatie: De energie van innovatie

NBC CONGRESCENTRUM, NIEUWEGEIN

Innovatie maakt enthousiasme en energie los. Tegelijk komt er veel bij kijken en is implementatie vaak niet eenvoudig. We merken bij medisch specialisten een sterke behoefte om ervaringen te delen en van elkaar te leren. Daarom geven wij in 2019 graag een vervolg aan ons Platform Innovatie. De eerste inspiratiesessie is op 13 mei.

Wanneer

Maandag 13 mei 2019, 16.00 – 20.00 uur (incl. buffet), in het NBC Congrescentrum in Nieuwegein. Bekijk de uitnodiging!

Pitch uw eigen innovatie!

Wij nodigen u graag uit om zelf een actieve bijdrage leveren aan het programma. Bent u medisch specialist en heeft u een mooie innovatie ontwikkeld die bijdraagt aan betere zorg of bent u betrokken bij de ontwikkeling daarvan? En wilt u uw ervaringen, knelpunten en succesfactoren delen met vakgenoten? Of kent u een collega wiens innovatie een inspirerend voorbeeld kan zijn? Uw bijdrage is zeer welkom! U kunt ons mailen via raadw&i@demedischspecialist.nl of bellen (088 - 505 34 34) voor meer informatie. Uiteraard bent u ook van harte welkom om alleen te komen luisteren en mee te discussiëren.

Een greep uit de onderwerpen bij vorige inspiratiesessies:

  • E-health app voor betere zorg aan patiënten met chronische darmontsteking.

  • Wearables zoals de ‘slimme pleister’

  • Zorg verplaatsen naar de thuisomgeving

  • Hoe kom je tot een slimme digitale workflow

  • Voorbeelden van innovatieve patiënteninformatie

  • Maar ook: hoe ga je om met de hobbels op de weg als je een innovatie implementeert?

Hebt u het laatste Platform gemist? Lees dan hier een impressie van die avond.

Bent u erbij?

Bent u geïnteresseerd in of betrokken bij innovatie in de zorg? En wilt u ook graag kennis en ervaringen uitwisselen met vakgenoten? Dan mag u deze inspiratiesessie niet missen! Het Platform Innovatie is gratis toegankelijk en interessant voor iedere medisch specialist, want innovatie raakt elk specialisme. Mis het dus niet! Accreditatie wordt aangevraagd. Binnenkort volgt er meer informatie over het programma. Hou ook de agenda in de gaten op www.demedischspecialist.nl. Hebt u een vraag? Mail of bel ons dan: raadw&i@demedischspecialist.nl of (088) 505 34 34.

Aanmelden kan via raadw&i@demedischspecialist.nl.

Over het Platform Innovatie

Hoe onderscheiden we innovaties die werken van innovaties die niet werken? Hoe kunnen we innovaties die werken sneller opschalen zodat ze breder kunnen worden toegepast? Binnen het Platform Innovatie kunnen medisch specialisten kennis uitwisselen, elkaar inspireren en gezamenlijk initiatieven opstarten. Uiteindelijk wil de Federatie hiermee de innovatiecultuur versterken bij medisch specialisten en zorgen dat innovaties sneller en beter landen in de praktijk.