25 sep 2018

Platform Europa

Domus Medica, Utrecht

Europese ontwikkelingen zijn van groot belang voor de manier waarop in Nederland medisch specialisten hun beroep uit kunnen oefenen. Daarom nemen vanuit de Federatie Medisch Specialisten en diverse wetenschappelijke verenigingen mensen deel aan overleggen op Europees niveau. Om deze vertegenwoordiging nog effectiever te maken, heeft de Federatie in 2016 het Platform Europa opgericht. Dit platform heeft tot doel om informatie uit te wisselen, ervaringen te delen, discipline overstijgende kwesties te bespreken en biedt de mogelijkheid om te netwerken. 

De bijeenkomst van het Platform Europa vindt plaats op dinsdag 25 september 2018 van 18.30 tot 20.30 uur in de Domus Medica te Utrecht.

Doelgroep

De bijeenkomst is bedoeld voor alle leden van wetenschappelijke verenigingen die namens hun organisatie actief zijn op Europees gebied.

Programma

Op het programma staan onder andere twee interessante sprekers:

  • Vicky Soomers (aios interne geneeskunde Radboudumc en bestuurslid De Jonge Specialist) zal het met u hebben over haar rol binnen de European Junior Doctors en thema’s die daar op de agenda staan.
  • Prof. dr. Paul Fockens (MDL arts AMC) zal spreken over zijn activiteiten als president van de United European Gastroenterology (UEG).

Daarnaast zullen de highlights van de agenda van de UEMS Council in oktober voorbijkomen en worden prikkelende stellingen voorgelegd op basis van onderwerpen die u voorafgaand kunt aanleveren.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst via het aanmeldformulier.

Wanneer u meer informatie wilt over het Platform Europa, kunt u contact opnemen met Maud Oomen, Coördinator Europa vanuit de Federatie, via europa@demedischspecialist.nl.