19 jun 2020

'Op weg naar zorgbrede digitale medicatieoverdracht'

Webinar NVZA

Een complete en goede digitale overdracht van medicatiegegevens is belangrijk voor goede zorg. Informatie over medicatiegegevens, labwaarden, intoleranties en contra-indicaties is opgeslagen in systemen van verschillende zorgverleners. Het niet beschikbaar hebben van deze gegevens brengt risico’s met zich mee, niet in het minst voor de patiënt.

In de herziene ‘Richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten (2019) is een basisset medicatiegegevens afgesproken die beschikbaar moet zijn voor iedere zorgverlener die voorschrijft, ter hand stelt of toedient. Registratie en uitwisseling van deze basisset wordt mogelijk gemaakt door drie informatiestandaarden: Medicatieproces, Lab2zorg en ICA.

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA) werkt in het programma Medicatieoverdracht mee aan de implementatie van deze richtlijn en bijbehorende informatiestandaarden. Alle sectoren maken afspraken en passen procedures aan zodat ketensamenwerking mogelijk wordt. Tijdens het webinar ’Op weg naar zorgbrede digitale medicatieoverdracht’ wordt verteld waar we staan en waar de sector medisch-specialistische zorg (waarin de ziekenhuisapotheker op dit vlak een cruciale rol speelt) over na moet denken als het gaat om beleid, samenwerking, de inhoud en structuur van informatie en het koppelen van systemen.

Vanuit verschillende perspectieven zullen de volgende sprekers dit onderwerp belichten: Ron Rozendaal (CIO VWS), Marja Verwoerd (Nictiz), Maarten Fischer (NVZ), Fatma Karapinar/Michiel Duyvendak (NVZA), Leonora Grandia (Z-index), Bart Molenaar (VZVZ).

Het webinar wordt gehouden op vrijdag 19 juni van 13.00 tot 15.00 uur.

Programma

 • Opening en toelichting programma - Lennart Stoker, ziekenhuisapotheker HMCBronovo
 • Wet en Regelgeving: op weg naar zorgbrede digitale MO Ron Rozendaal, directeur informatiebeleid, CIO, VWS
 • Digitale MO: waar staan we nu, Marja Verwoerd, programmamanager MO, Nictiz
 • Organisatie en activiteiten sector MSZ: Maarten Fischer, beleidsadviseur NVZ
 • Zorginhoudelijke activiteiten Fatma Karapinar, zapo OLVG
 • Welke aandachtspunten op het vlak van informatie vraagt medicatieoverdracht? Leonora Grandia, Productmanager Farmacotherapie, Z-index
 • Applicatie Michiel Duyvendak, ziekenhuisapotheker Antonius Ziekenhuis Sneek
 • Infrastructuur, Bart Molenaar, productmanager medicatiedomein, VZVZ
 • Wat vraagt dit nu van jullie? En waarin kunnen wij jullie ondersteunen?
 • Live Q en A
 • Afsluiting Lennart Stoker 

Aanmelden voor het webinar kan via het aanmeldformulier.