07 feb 2018

Masterdialoog Medisch Specialist 2025

AMC

“In 2025 behoort de Nederlandse medisch-specialistische zorg aantoonbaar tot de meest innovatieve, doelmatige en kwalitatief beste zorg ter wereld. Als gevolg hiervan wordt de Nederlandse zorg, net als watermanagement, een internationaal voorbeeld. Patiënten en medisch specialisten van overal ter wereld zullen hiervan profiteren.” Zo luidt de ambitie voor 2025 van de Federatie Medisch Specialisten. In de serie Masterdialogen van het AMC zal cardioloog Marcel Daniëls, voorzitter van de FMS, deze visie nader toelichten.

In het AMC wordt een serie Masterdialogen voor zorgprofessionals rondom het thema professional performance georganiseerd. De bedoeling van deze bijeenkomsten is om met behulp van deze Masterdialogen drie pijlers van Professional Performance met elkaar te bespreken en ‘handen en voeten te geven’:

1.            Het voortdurend streven naar excellentie
2.            Het handelen vanuit medemenselijkheid
3.            Het afleggen van rekenschap over het eigen functioneren

Aanmelden
Tijdens de Masterdialoog op 7 februari deelt Marcel Daniëls de visie van de Federatie op de toekomstige rol van de medisch specialist. Aan de hand van een aantal prikkelende stellingen gaat hij de discussie aan over hoe deze visie gerealiseerd kan worden in de praktijk. Wil je erbij zijn, meld je dan aan. Meer informatie over de Masterdialogen vind je hier.