07 sep 2015

Management voor Medici (Training)

Midden Nederland

In deze uitgebreide, gerenommeerde leergang passeren alle aspecten van het management van ziekenhuizen en overige zorginstellingen de revue.

Aan de orde komen landelijke ontwikkelingen, beleid en strategie, leiderschap, bedrijfseconomie, marketing, kwaliteitszorg, management van professionals, organisatievormen e.d. Een team van deskundige docenten verzorgt de verschillende onderdelen van de cursus. Het programma bestaat uit een combinatie van colleges, zelfstandig werken in kleine groepen, intervisie, vaardigheidstraining en een aantal huiswerkopdrachten. In de opdrachten staat het toepassen van de theorie op, en het toetsen aan de eigen praktijk centraal.

Duur: 40 dagdelen in 8 modules van 2 dagen (met avond en overnachting)

Prijs: Leden Federatie/LAD én VvAA: € 9.750,- Niet-leden: € 10.150,- (exclusief hotelkosten)

Meer informatie en aanmelden