26 okt 2017

Leergang Ziekenhuisfinanciën

HOTEL RESTAURANT OUD LONDON, ZEIST

De Leergang Ziekenhuisfinanciën geeft inzicht in de bedrijfseconomie van het ziekenhuis en de medische staf, gerelateerd aan de meest actuele ontwikkelingen.

  • Hoe wordt het ziekenhuis gefinancierd en welke aspecten daarvan zijn op dit moment aan verandering onderhevig?
  • Hoe zorgt de Raad van Bestuur dat het ziekenhuis financieel ‘in control’ is en hoe kunnen wij dat controleren?
  • Hoeveel ruimte is er eigenlijk nog voor een RVE om zelf te ondernemen en hoe pak je dat dan aan?
  • Wat komt er allemaal bij kijken als je een eigen kliniek wil opzetten, al dan niet samen met het ziekenhuis?

De cursus is interactief van karakter en sterk praktijkgericht. De actualiteit in de wet- en regelgeving komt zeer uitvoerig aan bod, mede aan de hand van praktische casussen die ook door de deelnemers zelf kunnen worden ingebracht. Het programma is geschikt voor elke medisch specialist, maar in het bijzonder voor bestuursleden van (staf)maatschappen, afdelingshoofden of voorzitters van Resultaat Verantwoordelijke Eenheden.

Prijs:
Leden FMS én VvAA € 3.395,- (beide lidmaatschappen vereist)
Niet-leden € 3.695,-

Duur:
6 x 2 dagdelen (van 13.30 - 20.30 uur)

Meer informatie vindt u op de website van de Academie Medisch Specialisten