23 apr 2019

Invitational conference voor de richtlijnontwikkeling 'niet-aangeboren hersenletsel en arbeidsparticipatie'

Domus Medica, Utrecht

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) wordt binnenkort gestart met de herziening van de richtlijn Niet-aangeboren hersenletsel en arbeidsparticipatie. 

Het doel van de herziening van deze richtlijn is het tot stand brengen van een modulair opgebouwde en geactualiseerde versie van de evidence-based richtlijn niet-aangeboren hersenletsel en arbeidsparticipatie.

Invitational conference

De VRA organiseert een invitational conference om stakeholders te horen omtrent knelpunten en aandachtspunten voor de te ontwikkelen richtlijn. Deze knelpuntenanalyse richt zich zowel op de inhoud (zoals ‘wat wordt onder hoog-risico groepen verstaan’) als op de organisatie van zorg en is bedoeld om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de problematiek in de praktijk.

Wanneer en waar

Dinsdag 23 april 2018
15.00 - 17.00 uur
Domus Medica, Mercatorlaan 1200 te Utrecht

Het bijwonen van de conference geschiedt op uitnodiging. Bij belangstelling kunt u contact opnemen met Josefien Buddeke, j.buddeke@kennisinstituut.nl of 06-53804418