03 jul 2018

Inspiratiesessie Platform Innovatie

Domus Medica, Utrecht

Succesvolle innovaties maken het werk vaak makkelijker, leuker, beter en meestal ook goedkoper. Ze zorgen ervoor dat u meer tijd overhoudt voor dat waar u dokter voor bent geworden: de zorg voor uw patiënt. Hoe dan ook hebben innovaties grote impact op uw werk. Daarom organiseerden we in het najaar van 2017 de eerste inspiratiesessie van ons Platform Innovatie. Gezien de enthousiaste reacties geven wij hieraan binnenkort een vervolg. Noteer de volgende sessie vast in uw agenda: 3 juli 2018. Kom luisteren, kennis uitwisselen, discussiëren, of…. pitch uw eigen innovatie!

Wanneer

dinsdag 3 juli 2018, 16.00 – 20.00 uur (incl. buffet)

Pitch uw innovatie!

Wat kunnen we leren van de praktijk? Verschillende medisch specialisten krijgen de gelegenheid om een korte pitch te geven over een innovatie waar zij zelf bij betrokken zijn geweest. Hoe heeft deze innovatie ervoor gezorgd dat de zorg is verbeterd of het werk leuker is geworden? Wilt u uw eigen ervaringen delen of kent u iemand die interesse kan hebben om een initiatief te pitchen? Neemt u dan contact met ons op via raadw&i@demedischspecialist.nl.

Gastsprekers

Onder leiding van Peter Paul van Benthem, bestuurslid Wetenschap & Innovatie van de Federatie zullen twee gastsprekers hun visie op innovatie delen:

  • Niels Chavannes is hoogleraar Huisartsgeneeskunde bij de afdeling Public health en Eerstelijnsgeneeskunde van het LUMC. Hij is initiatiefnemer van NeLL, het National e-health Living Lab. Een platform waar ontwikkelingen en initiatieven rondom eHealth samenkomen en samen met ontwikkelaars en gebruikers de kwaliteit van toepassingen wordt getest. Chavannes werkt aan een methode om de meerwaarde van e-health toepassingen op een effectieve manier te beoordelen.
  • Erik Jan van Lieshout, internist in het AMC, is initiatiefnemer van het Platform Innovatie van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV). Hij gaat in op de vraag hoe binnen de NIV innovaties worden gestimiuleerd om daarmee te komen tot optimale gezondheidswinst.

Bent u erbij?

Bent u geïnteresseerd in of betrokken bij innovatie in de zorg? En wilt u ook graag kennis en ervaringen uitwisselen met vakgenoten? Dan mag u deze inspiratiesessie niet missen! De bijeenkomst is bedoeld voor medisch specialisten. Brengt u deze uitnodiging vooral ook onder de aandacht van collega’s collega-medisch specialisten die interesse zouden kunnen hebben in deze bijeenkomst, zij zijn van harte welkom. Aanmelden kan via raadw&i@demedischspecialist.nl.

Over het Platform Innovatie

Hoe onderscheiden we innovaties die werken van innovaties die niet werken? Hoe kunnen we innovaties die werken sneller opschalen zodat ze breder kunnen worden toegepast? Binnen het Platform Innovatie kunnen medisch specialisten kennis uitwisselen, elkaar inspireren en gezamenlijk initiatieven opstarten. Uiteindelijk wil de Federatie hiermee de innovatiecultuur versterken bij medisch specialisten en zorgen dat innovaties sneller en beter landen in de praktijk.