Sprekers

Zij leveren een bijdrage aan het congres ‘Medisch Specialist 2025’:

Richard van Hooijdonk
Trendwatcher en futuroloog

Internationaal topspreker Richard van Hooijdonk neemt u mee naar een inspirerende toekomst die leven, werken en ondernemen drastisch gaat veranderen. Nieuwe technologie zal impact hebben op alles wat we doen. Met zijn internationale research team onderzoekt hij ‘megatrends’ als robots, drones, internet-of-things, 3D/4D printing, big data, biomimcry en de effecten van nieuwe technologie op vele sectoren.  Lees verder

Kiki Lombarts
Professor Professional Performance AMC

Sinds 1992 is prof. dr. Kiki Lombarts werkzaam in verschillende rollen in de intramurale, curatieve gezondheidszorg. Toen al ging haar aandacht uit naar de kwaliteit van (het functioneren van) medisch specialisten. In het AMC leidt Lombarts sinds 2010 de Professional Performance onderzoeksgroep. Het onderzoek richt zich op het goed (kunnen) functioneren van medisch specialisten in hun rol als opleider en/of arts.  Lees verder

Frank de Grave
Voormalig voorzitter Federatie Medisch Specialisten, senator

Mr. Frank de Grave was sinds 2010 voorzitter van de Orde van Medisch Specialisten, en tussen januari 2015 tot 2017 van de Federatie Medisch Specialisten. Ook is hij sinds juni 2011 VVD-senator in de Eerste Kamer der Staten-Generaal en sinds april 2010 voorzitter van het corporatiebestuur van pensioenfonds PGGM. In 1990-1996 was hij wethouder van Financiën in Amsterdam en vervolgens staatssecretaris van Sociale Zaken in het kabinet-Kok I en minister van Defensie in het kabinet-Kok II. Tussen 2004 en 2009 kreeg hij leiding over organen in de gezondheidszorg, zoals de Zorgautoriteit.

Marcel Daniëls
Algemeen voorzitter Federatie Medisch Specialisten, cardioloog

Dr. Marcel Daniëls is opleider cardiologie binnen het Jeroen Bosch ziekenhuis in Den Bosch. Ook was hij secretaris van de landelijke begeleidingscommissie voor cardiologen-in-opleiding en is Daniëls lid van de Centrale Opleidingscommissie binnen het JBZ. Tussen 2009-2011 was Daniëls voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie en van 2011 tot en met 2016 voorzitter van de Raad Kwaliteit van de Federatie Medisch Specialisten. 1 januari 2017 heeft Marcel Daniëls Frank de Grave opgevolgd als algemeen voorzitter van de Federatie.

Huib Cense
Chirurg, voorzitter Raad Kwaliteit en vicevoorzitter Federatie Medisch Specialisten

Dr. Huib Cense is gastro-intestinaal chirurg bij het Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk en de Noordwest Ziekenhuisgroep Alkmaar en sinds 1 januari 2017 voorzitter van de Raad Kwaliteit van de Federatie Medisch Specialisten. Tevens is hij vicevoorzitter van de Federatie, en voorzitter van werkgroep Medisch Specialist 2025.

Edith Schippers
Minister Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Sinds 2010 is Edith Schippers minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In het kabinet -Rutte-Verhagen (2010-2012) hield zij zich onder andere bezig met de marktwerking in de zorg. Ook in het tweede kabinet Rutte wordt Schippers minister van VWS. Onderwerp waar Schippers zich vooral mee bezig houdt: veel vernieuwingen in de zorg om de zorg betaalbaar te houden.  Lees verder

Dianda Veldman
Directeur/bestuurder Patiëntenfederatie Nederland

Dianda Veldman begon haar loopbaan als opbouwwerker en waarna ze meer dan twintig jaar ervaring opdeed in marketing. Ze had managementfuncties bij KPN Telecom, Ogilvy & Mather en WPG Uitgevers. Sinds 2001 werkt ze in directiefuncties in de not-for-profit sector bij Vereniging Eigen Huis en bij Stichting Rutgers, kenniscentrum seksualiteit in Nederland en ontwikkelingslanden. Sinds 2015 is Veldman directeur/bestuurder van Patiëntenfederatie Nederland.

Donald M. Berwick
Founding CEO Institute for Healthcare Improvement

Oprichter van het Institute for Healthcare Improvement (IHI). Donald Berwick is een van de meest invloedrijke mensen in de wereld als het gaat om de verbetering van de zorg. President Obama stelde Berwick aan om Obamacare uit te voeren en ook de voormalig Britse premier Cameron heeft hem gevraagd de National Health Service (NHS) te hervormen. Tijdens het congres geeft Berwick een reactie vanuit de VS.  Lees verder

Carina Hilders
Directievoorzitter Reinier de Graaf ziekenhuis

Sinds 2002 is prof. dr. Carina Hilders aan Reinier de Graaf verbonden als gynaecoloog en combineerde deze functie sinds 2015 met die van directeur Medische Zaken. Daarnaast is zij 6 jaar voorzitter van de medische staf geweest en was in die rol ook nauw betrokken bij de totstandkoming van de fusie met HagaZiekenhuis tot de Reinier Haga Groep. Binnen de projectgroep Medisch Specialist 2015 van de Orde van Medisch Specialisten fungeerde Hilders als voorzitter. Evenals binnen het project Verspilling in de Zorg (ministerie van VWS) van de projectgroep Curatieve Zorg.

Jan Kimpen
Chief Medical Officer Royal Philips, voorzitter Klankbordgroep MS2025

18 jaar werkte Jan Kimpen voor het UMC Utrecht,  als hoogleraar Kindergeneeskunde in het Wilhelmina Kinderziekenhuis, en daarna als voorzitter van de raad van bestuur. Nadat hij een tijd lang de drijvende kracht was achter samenwerkingsverbanden tussen het UMC Utrecht, Philips en de TU Eindhoven, besloot hij in 2016 over te stappen naar Philips. Kimpen is ervan overtuigd dat samenwerking tussen verschillende publieke en private actoren essentieel is voor innovatie binnen de gezondheidszorg.  Lees verder

Marcia Luyten
Journaliste, schrijfster en econome

Marcia Luyten is journalist, schrijver en voor de VPRO presentator van het programma Buitenhof. Haar laatste boek ‘Het geluk van Limburg’ ontving de Brusse-prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar. Eerder schreef ze Dag Afrika, Ziende blind en Witte geef geld. Ze is econoom en cultuurhistoricus. En tijdens het congres vervult Luyten de rol van dagvoorzitter.  Lees verder

Machteld Huber
Initiatiefnemer Institute for Positive Health.

Door eigen ervaring met ziekte ontdekte Machteld Huber dat haar ervaring als patiënt veel verder strekte dan wat zij als huisarts ooit geleerd had. Ze besloot haar vermoedens dat zij zelf haar herstel actief en positief kon beïnvloeden, te toetsen door met ernstig beschadigde mensen te werken. Ook werd zij onderzoeker op het Louis Bolk Instituut in Driebergen, met als doel ‘gezondheidsbevordering’ meer op de kaart te zetten. In 2015 richtte Huber het Institute for Positive Health op.  Lees verder

Jaap Bressers
Cabaretier en patiënt

Tijdens een vakantie in Portugal, Jaap is dan 21, verandert alles. Een frisse duik in zee loopt uit op een hoge dwarslaesie. Jaap is voor de rest van zijn leven vanaf borsthoogte verlamd, kan zijn vingers niet meer bewegen en zit in een rolstoel. Een zware revalidatieperiode volgt, waarin hij er alles aan doet om zo sterk mogelijk weer uit de strijd te komen. Het is niet erg als iets niet lukt, maar hij wil er wel alles aan gedaan hebben. Humor blijkt in deze periode een geweldig middel om te relativeren.  Lees verder

Jaap Hamming
Chirurg en opleider LUMC, lid Federatie Commissie Medisch Specialist 2025

Sinds 2004 werkt prof. dr. Jaap Hamming als chirurg in het LUMC als hoofd van de Subafdeling Vaatchirurgie en is hij Opleider Heelkunde. Hij werd in 2004 ook benoemd tot hoogleraar Heelkunde met als leeropdracht ‘minimale invasieve vaatchirurgie’. Tevens is hij verantwoordelijk voor het SkillsLab Snijdende Disciplines en als bestuurslid actief betrokken bij het Concilium Chirurgicum (voorzitter), de Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie en de Europese Unie van Medische Specialisten (UEMS).  Lees verder

Stephanie Klein Nagelvoort Schuit
Internist acute geneeskunde Erasmus MC, lid Federatie Commissie Medisch Specialist 2025

Stephanie Klein Nagelvoort Schuit is afdelingshoofd van de Spoedeisende Hulp, hoofdopleider interne geneeskunde en vicevoorzitter stafconvent. Zij is betrokken bij onderwijs in de acute geneeskunde voor artsen, studenten en verpleegkundigen. Naast haar functie in het Erasmus MC is zijn lid van de Raad van Commissarissen van Zorgverzekeraar CZ. Stephanie is lid van de Federatie Commissie Medisch Specialist 2025.

Tom Borst
Schrijver van het boekje 'Onvoorzien, verhalen uit het ziekenhuis'

In 2014 kwam Tom Borst als gevolg van een verkeersongeluk in het medische circuit terecht: ziekenhuis, revalidatiecentrum. Gedurende zijn opname maakte Borst zoveel mee dat hij besloot zijn ervaringen op te schrijven en er een boekje van te maken.

Alexej Kuiper
Aios psychiatrie LUMC en Arkin, lid Federatie Commissie Medisch Specialist 2025

Alexej Kuiper is aios psychiatrie bij het LUMC en Arkin en heeft een mastergraad in business administration. Hij is een van de bedenkers van de Psycholance, een ambulance voor het vervoer van psychiatrische patiënten. Alexej (33) is daarnaast bestuurslid voor De Jonge Specialist, lid van Werkgroep Zorg 2025 en voorzitter van platform Toekomst & Innovatie. Zijn ambitie bestaat uit zorgverleners meer bewust te maken van de toenemende invloed van technologie in de gezondheidszorg. Om die beweegreden is Alexej lid geworden van de Federatie Commissie Medisch Specialist 2025.

Corine Jansen
Chief Listening Officer

Ruim 25 jaar is Corine Jansen actief in het communicatievak, inclusief jarenlange managementervaring. Sinds eind 2014 is Jansen als Chief Listening Officer/Professioneel Luisteraar werkzaam bij het REshape & Innovation Center van het Radboudumc. In 2015 ontvangt Jansen de Special Recognition Award voor het mondiaal onder de aandacht brengen van vak Luisteren in de gezondheidszorg.  Lees verder

George Kienstra
Neuroloog en stafvoorzitter Slingeland Ziekenhuis, lid Federatie Commissie Medisch Specialist 2025

George Kienstra (57) is vanaf 1 januari 2017 ook voorzitter van het overkoepelende stafbestuur van het dan gefuseerde Slingeland Ziekenhuis en Koningin Beatrix Ziekenhuis in Winterswijk. Daarnaast is Kienstra vicevoorzitter van de Nederlandse vereniging voor Neurologie na jaren portefeuillehouder kwaliteit te zijn geweest. Hij was in die hoedanigheid lid van de Raad Kwaliteit van de Federatie en is lid van de Federatie Commissie Medisch Specialist 2025.

Harma Stenveld
Dermatoloog en longpatiënt

In 1993 start Harma Stenveld als allround dermatoloog in het St. Jansdal in Harderwijk. Een dokter zijn die gemakkelijk toegankelijk is voor zowel patiënten als alle collega’s op de werkvloer, dat is altijd de uitdaging voor Stenveld geweest. Vanwege gezondheidsredenen is Stenveld geen praktiserend dermatoloog meer. Wel houdt zij zich bezig met onderwijs, communicatie en haar werk als SCEN-arts.

Jan van Wijngaarden
Opleider cardiologie in het Deventer Ziekenhuis

Jan van Wijngaarden is landelijk betrokken bij diverse commissies en werkgroepen rond de opleiding tot medisch specialist, zoals het Concilium Cardiologicum, en de projecten CanBetter (KNMG) en Patiëntveiligheid (FMS). De medisch specialist van de toekomst bepaalt de inhoud van de opleiding en de opleiding vormt de medisch specialist van de toekomst. Deze onderlinge samenhang motiveert Van Wijngaarden  om deel te nemen aan de werkgroep 'De cardioloog van de toekomst' van de NVVC en de Commissie Medisch Specialist 2025 van de Federatie.

Jeroen Geurts
Hersenonderzoeker en hoogleraar translationele neurowetenschappen, nieuwe voorzitter ZonMw en lid raad van bestuur NWO

Jeroen Geurts leidt in het VUmc de afdeling Anatomie en Neurowetenschappen, en de onderzoeksgroep Klinische Neurowetenschappen. Geurts doet zelf onderzoek naar neurodegeneratieve aandoeningen en cognitieve stoornissen, en is gespecialiseerd in MS. Hij zit ook in het bestuur van Amsterdam Neuroscience en het VUmc MS Centrum. Geurts heeft daarnaast Brein in Beeld opgericht, een stichting die wetenschap in de maatschappij wilt bevorderen. Tijdens het congres is Geurts juryvoorzitter van de Wetenschaps- en Innovatieprijs die wordt uitgereikt.  Lees verder