11 feb 2021

Federatie webinar ontwikkelingen COVID-19: 'Riemen vast'

ONLINE BIJEENKOMST

De Federatie Medisch Specialisten organiseert op 11 februari opnieuw een COVID-webinar voor alle medisch specialisten, aios, bestuurders en medisch managers van ziekenhuizen. Ook dit webinar staat volledig in het teken van de actuele ontwikkelingen bij de bestrijding van de COVID-19 pandemie.

Aanmelden

De derde golf lijkt onvermijdelijk op ons af te komen. Wat zijn de actuele feiten en hoe bereiden we ons voor op die derde golf? Uiteraard ook aandacht voor de ontwikkelingen rondom de vaccinatie en persoonlijke beschermingsmiddelen.

De online bijeenkomst staat onder leiding van Peter Paul van Benthem, voorzitter Federatie Medisch Specialisten.