04 nov 2015

Elseviers Beste Ziekenhuizen

Groot Kievitsdal, Baarn

Elsevier presenteert op 4 november ​tussen 13.00 – 17.15 uur tijdens een symposium de resultaten van het jaarlijkse onderzoek ‘De Beste Ziekenhuizen’ met als thema: ‘Kwaliteit? Leg dat maar eens uit aan de patiënt!’

Na jaren komt er een stroom aan data openbaar beschikbaar over de kwaliteit van de ziekenhuiszorg. Daarom riep minister Edith Schippers 2015 uit tot ‘het jaar van de transparantie’. Enkel wat nieuw is dat medisch specialisten zelf het voortouw nemen met hun audit-organisaties, zoals darmkankerchirurgen, intensivisten, cardiologen en cardiochirurgen. Dat roept tal van vragen op voor artsen, verpleegkundigen, ziekenhuizen, verzekeraars en patiënten. Wat willen patiënten eigenlijk weten, welke data zijn voor hen nuttig, en hoe al die specialistische informatie begrijpelijk te maken voor leken?

Wat gaat uw bezoek aan dit symposium opleveren?

  • Verneem van medisch specialisten en wetenschappers de stand van zaken: welke informatie is nu voor handen, waar kan de patiënt iets mee en waarmee niet?
  • Tussen bedrijfsgeheim en consumentenbelang: hoe verzekeraars hun klanten aan een goede dokter helpen
  • Concrete tips & adviezen van communicatieprofessionals: wat is een goede brochure?
  • KiesBeter moet ‘de’ site voor kwaliteitsinformatie worden: de eerste lessen uit een harde internet-praktijk
  • Animatiefilms hebben de toekomst, ook in het ziekenhuis: hoe maak je informatie begrijpelijk voor laagopgeleiden?

U krijgt antwoord op deze vragen die onmisbaar zijn voor u als medisch specialiste, verpleegkundige, bestuurder, manager, vertegenwoordiger van patiëntenorganisaties. Ook vooral de communicatieprofessionals die nu aan zet zijn. En niet te vergeten: voor de belangenbehartigers van de patiënt zelf. Lees meer informatie over dit symposium.