04 sep 2018

Congres 'van Hippocrates naar datadriven dokter; voorop in vernieuwing'

PARC BROEKHUIZEN, LEERSUM

Arts en patiënt wisselen al eeuwen informatie uit. Informatie-uitwisseling in de 21e eeuw krijgt een nieuwe betekenis dankzij de komst van technologie: data zijn overal en van iedereen. Wat voor ontwikkelingen komen eraan en wat is uw rol daarin? Hoe kunt u grip krijgen op informatiesystemen en ICT-ontwikkelingen zodat ze u ontzorgen en helpen om de beste zorg te leveren aan uw patiënten? Hoe legt u zo slim mogelijk vast om informatie te kunnen delen met uw patiënt en anderen? Deze dag bieden we u handvatten die u als medisch specialist kunt toepassen in uw dagelijks werk. Er is ruimte voor discussie en uw vragen.

Wanneer

Dinsdag 4 september 2018, 15.30 - 21.00 uur.

Waar

Het congres vindt plaats in Parc Broekhuizen, Broekhuizerlaan 2 in Leersum.

Voor wie

Het congres is bedoeld voor medisch specialisten en medisch specialisten in opleiding. Toegang is gratis.

Programma

15.30 uur:   Inloop
16.00 uur:   Plenair programma 

  • Opening door dagvoorzitter Emma Bruns
  • ICT-innovatie in de zorg; verkenning van de thematiek met bestuurders
  • ICT in de zorg: een zorg of een abc-tje?
  • Artificial Intelligence (AI) in de medische praktijk 

17.15 uur:   ICT in de zorg, een verdiepingsslag

18.00 uur:   Diner

19.00 uur:   Vervolg programma

  • Datadriven zorg in de praktijk 
  • Anders kijken; een komisch filosofische blik op het beïnvloeden van menselijk gedrag
  • Voorop in vernieuwing, what's in it for me? Dokters aan het woord

21.00 uur:   Einde

* U wordt in beide rondes ingedeeld in één van breakout sessies. De sessies uit ronde I worden herhaald in ronde II.

Aanmelding en organisatie

Het maximaal aantal deelnemers is inmiddels bereikt, maar u kunt zich nog steeds inschrijven. U komt dan op de reservelijst. Mochten er plekken vrijkomen dan hoort u dan van ons twee weken voor de start van het congres. 
U kunt zich hier aanmelden.

Het congres wordt georganiseerd door de Federatie Medisch Specialisten, de NVZ en NFU, in samenwerking met de programma’s Registratie aan de Bron en VIPP.
Bij vragen kunt u een e-mail sturen naar de congresorganisatie, congres@demedischspecialist.nl.

Accreditatie

ABAN (cluster 1 en 2) en de NVZA hebben het congres beiden geaccrediteerd met 4 punten. Accreditatie is aangevraagd bij NVKF.