19 feb 2016

Congres 'Niet alles wat kan, hoeft'

Domus Medica, Utrecht

In de geneeskunde kan steeds meer. Diagnostiek wordt verfijnder, ingrepen minder belastend, medicijnen meer toegesneden op de persoon. Maar meer en meer dringt ook het besef door dat niet alles wat kan, altijd in het belang van de patiënt is. Soms zijn medische behandelingen niet meer zinvol. Dan ontstaat zorg die niet passend is. Waarom gaan we dan toch vaak door? En belangrijker nog: hoe kunnen we dit voorkomen? Een brede KNMG-stuurgroep publiceerde begin 2015 een rapport over de mechanismen achter niet-passende zorg en benoemde interventies die kunnen helpen om deze mechanismen te doorbreken.

Op vrijdag 19 februari 2016 worden op een afsluitend congres de resultaten van de activiteiten die het afgelopen jaar zijn ontplooid, belicht. Overlijden artsen anders dan patiënten? Hoe kijken patiënten aan tegen de beslissingen waar zijn voor staan? Hoe kom je tot gedeelde besluitvorming? Aan het woord komen onder andere artsen, patiënten, verpleegkundigen en vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties.

Praktische handvatten
Daarnaast biedt deze dag deelnemers praktische handvatten om zelf met het thema passende zorg aan de slag te gaan. In deelsessies worden best practices gedeeld en tijdens een interactief theater wordt in beeld gebracht hoe gezamenlijke besluitvorming tot stand komt.

Accreditatie
Is aangevraagd bij ABAN

Doelgroep
Iedereen die in de praktijk te maken heeft met passende zorg, hetzij als professional, bestuurder, patiënt of naaste.

Meer informatie en aanmelden.