10 feb 2017

Congres: Burn-out en bevlogenheid bij artsen

NH HOTEL, AMERSFOORT

Extreem vermoeid, cynisch en verminderd bekwaam. In een gemiddeld ziekenhuis kampen maar liefst 25 medisch specialisten en AIOS met ernstige burn-outklachten, met alle gevolgen van dien. De gezondheid van de arts holt achteruit, het risico op arbeidsongeschiktheid neemt toe en de patiëntveiligheid komt in het geding.

Maar het kan ook anders. Bevlogen artsen hebben meer energie, presteren beter en halen meer voldoening uit hun werk. En zoals u tijdens deze landelijke studiedag zult ervaren: bevlogenheid is te leren. 

Herken de signalen van burn-out en weet welke interventies u voorhanden heeft. Ontdek hoe u bevlogenheid bij uzelf en bij uw collega's kunt stimuleren. 

Aanmelden
Programma

Naast een lezing van Huib Cense, Vice-Voorzitter Federatie Medisch Specialisten en chirurg (Rode Kruis Ziekenhuis, NoordWest Ziekenhuisgroep), komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Werkstress of burn-out - waar ligt het kantelpunt?
  • Hoe patiëntveilig werkt u? De relatie tussen burn-out en kwaliteit van zorg
  • Quick Scan - hoe staat het met uw mentale gezondheid?
  • Balanceren tussen werk, opleiding, onderzoek en privé - verantwoordelijkheid van de arts of de instelling?
  • Geneesplezier vergroten - hoe creëert u een veilige cultuur binnen de medische staf of maatschap?

Dit congres is speciaal ontwikkeld voor:

  • Medisch specialisten, vakgroep- en maatschapsvoorzitters, AIOS
  • Bestuurders en afdelingshoofden
  • Kwaliteitsfunctionarissen

En overige geïnteresseerden.