Sprekers

Schrijf je in

De volgende sprekers leveren een bijdrage aan het Congres 1001 Voorbeelden Juiste zorg op de juiste plek:

Twan Huys
De dagvoorzitter vanmiddag is journalist en presentator Twan Huys (1964). Hij is voormalig correspondent in de Verenigde Staten en vooral bekend als voormalig presentator van actualiteitenprogramma Nieuwsuur en het spraakmakende interviewprogramma College Tour. Daarnaast is hij presentator van het programma Buitenhof. Aan congressen, seminars en andere zakelijke events neemt hij regelmatig deel als spreker, presentator of dagvoorzitter, zo ook tijdens het congres 1001 Voorbeelden Juiste zorg op de juiste plek van de Federatie Medisch Specialisten.
Robert Sie
Dr. Robert Sie is als anesthesioloog/pijnspecialist werkzaam bij Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp en het Amsterdam UMC. Hij is vicevoorzitter van de Federatie Medisch Specialisten en voorzitter van de Raad Beroepsbelangen. Bovendien is hij mede-initiatiefnemer van het zelfstandig behandelcentrum StimClinics. 
Paul Smit
Filosoof & cabaretier Paul Smit is een van de meest gevraagde sprekers van Nederland. Hij combineert humor en inhoud en gaat in op thema’s als samenwerking, innovatie, beïnvloeding & verandering. Paul studeerde af op de 'Evolutie van het menselijk bewustzijn' en schreef tien boeken over filosofie, psychologie en neurowetenschap. 
Marian Majoie
Prof. dr. Marian Majoie is neuroloog in het MUMC en in Kempenhaege, het expertisecentrum voor epileptologie, slaapgeneeskunde & neurocognitie. In haar rol als hoogleraar focust zij zich op de ontwikkeling van neurologen (in opleiding) en andere professionals op het gebied van epilepsie. In deze hoedanigheid werkt zij ook aan de ontwikkeling van een landelijk kennisnetwerk Epilepsie onder neurologie. Marian is actief lid van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie, waar zij onder andere voorzitter is van de werkgroep Epilepsie en de richtlijnenwerkgroep cluster epilepsie van de Nederlandse Vereniging van Neurologie.
Liane Tan
Dr. Liane Tan is sinds 10 jaar kno-arts, opleider in ziekenhuis Tergooi en voormalig bestuurslid van de KNO-vereniging. Zij is mede-auteur van het visiedocument KNO-zorg in een Vergrijzende Samenleving (2019). Als voormalig commissielid Capaciteitsplanning en dankzij haar huidige functies als voorzitter Speerpuntencommissie en Kerngroeplid Slaapgeneeskunde, beschikt zij binnen de KNO-vereniging over een breed netwerk. Communicatie, verbinden en toekomstgericht samenwerken staan bij haar hoog in het vaandel.

 


 
Miranda van de Stolpe
Miranda van de Stolpe is coördinator voor doktersassistenten van de polikliniek KNO in het Tergooi ziekenhuis. Zij is bereid en enthousiast om uit te leggen hoe deze nieuwe werkwijze impact heeft gehad op hun werk en de samenwerking met de medisch specialist en patiënten.

 
Paul Bresser
Paul Bresser is longarts en Chief Medical Information Officer (CMIO) in het OLVG. Hij is voorzitter van de ‘Commissie Innovatie’ van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) en lid van de stuurgroep van de Vliegwiel-coalitie digitale transformatie in de zorg. Hij houdt zich al vele jaren bezig met de digitale zorgtransformatie van chronische longzorg, e-coaching ten behoeve van patiënten met COPD en astma.

 
Ingrid Wegman
Ingrid Wegman is verpleegkundig specialist (VS) longgeneeskunde met aandachtsgebieden astma, COPD en interstitiële longziekten. Zij is sinds 2006 werkzaam in het OLVG en sinds 2017 VS. Van het begin af aan is zij betrokken geweest bij het op afstand coachen van COPD- en astmapatiënten en zij ervaart dagelijks positieve effecten van digitale zorg. 

 
Jan-Jaap Visser
Jan-Jaap Visser is als radioloog en Chief Medical Information Officer (CMIO) verbonden aan het Erasmus MC in Rotterdam. Hij is daarnaast hoofd van de IT op de afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde en heeft een aanstelling als universitair docent Value-based imaging. Hij is verbonden aan meerdere commissies binnen de Nederlandse Vereniging voor Radiologie en de European Society for Radiology. Jan-Jaap onderschrijft het grote belang van het beschikbaar zijn van de juiste (beeld)informatie op het juiste moment voor de juiste zorgverlener. 

 
Irene van Liempt
Irene is al ruim 15 jaar werkzaam als oogarts in het Amphia Ziekenhuis te Breda met aandachtsgebied kinderoogheelkunde, voorsegmentschirurgie en macula-aandoeningen. Daarnaast is zij voorzitter van de beroepsbelangenvereniging het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap. Haar bijzondere interesse gaat uit naar de zorg voor de toekomst. Zeker bij het vakgebied oogheelkunde waarin niet alleen een toename is te zien van oudere patiënten, maar ook van meer complexe aandoeningen en behandelingen.
Gert-Jan Milhous
Gert-Jan is sinds 2018 werkzaam als cardioloog in het Admiraal de Ruyterziekenhuis. Sinds 2020 is hij daar ook voorzitter van de medische staf. Hiervoor heeft hij gewerkt in het RIVAS in Gorinchem, waar hij nauw betrokken is geweest bij de implementatie van het project Kwaliteit als Medicijn. In zijn huidige rol als stafvoorzitter is hij nauw betrokken bij projecten voor juiste zorg op de juiste plek.

 
Stephanie Daleweij
Stephanie Daleweij is sinds 2,5 jaar innovatiemanager bij Coöperatie VGZ. Samen met zorgaanbieders werkt zij aan het realiseren van zinnige zorg voor de patiënt. Haar missie is vernieuwende initiatieven ophalen en breed verspreiden onder zo veel mogelijk zorgaanbieders zodat de zorg toegankelijk en betaalbaar blijft.

 
Olof Suttorp
Olof Suttorp MD MBA is sinds 1 juli 2008 voorzitter van de Raad van Bestuur van ziekenhuisorganisatie Stichting Amphia in Breda. Daarnaast is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van Merem behandelcentra. Sinds 2016 is hij ook lid Raad van Toezicht bij GGZ-Oost Brabant. Hij heeft verder nevenfuncties als lid adviesraad Master of Health Administration TIAS Business School, lid wetenschappelijke adviesraad Hartstichting. Sinds november 2017 is Suttorp vicevoorzitter Strategisch Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). Van 2009 tot 2013 was Suttorp vicevoorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. En tot 2012 was hij lid van de adviesraad Erasmus MC Zorgacademie. Eerder was hij onder meer bestuursvoorzitter van het Spaarne ziekenhuis en Directeur Medische Zaken in het Academisch Ziekenhuis Leiden (nu Leids Universitair Medisch Centrum – LUMC), bestuurslid STZ en lid van de maatschappelijke adviesraad van onderzoeksinstituut NIVEL.

 
Lukas Dekker
Prof. dr. Lukas Dekker werkt als cardioloog-elektrofysioloog in het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven. Daarnaast is hij hoogleraar op de faculteiten Electrical Engineering en Biomedical Technology bij de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Ook is hij mede-oprichter en bestuurslid van 2 grote samenwerkingsverbanden in de regio Eindhoven: het Nederlands Hart Netwerk (NHN; samenwerkingsverband tussen alle huisartsen en 4 regionale ziekenhuizen op gebied van hartzorg), en het Eindhoven MedTech Innovation Center (e/MTIC; research-samenwerking TU/e, Philips en Catharina Ziekenhuis (hartzorg), Maxima Medisch Centrum (geboortezorg) en Kempenhaeghe (slaap). Naast de behandeling van mensen met ritmestoornissen richt hij zich op de ontwikkeling en implementatie van technologische innovaties om tot betere uitkomsten en lagere kosten te komen in de hartzorg.
Angelique Schoemakers
Drs. Angelique Schoemakers is coördinerend senior inspecteur bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en team coördinator van het team netwerkzorg bij de afdeling Netwerkzorg en Preventie. Het team netwerkzorg ontwikkelt toezicht gericht op zorgnetwerken en op regionale samenwerking en afstemming van zorgaanbieders.

 
Remco Djamin
Dr. Remco Djamin is sinds 1997 werkzaam als longarts in het Amphia Ziekenhuis te Breda met als belangrijkste aandachtsgebied COPD. In 2017 is hij gepromoveerd op het voorkomen van longaanvallen. Sinds de oprichting in 2015 tot 1 april 2021 bekleedde hij het voorzitterschap van het Medisch Specialistisch Bedrijf Amphia (MSB-A). Vanuit die functie is hij tevens lid van de bestuursraad (MSB-A bestuur en Raad van Bestuur). 

 

Frederique Hafkamp
Dr. Frederique Hafkamp is binnen de medische psychologie opgeleid als science-practitioner en werkt als postdoc-onderzoeker en projectleider bij het Nederlands Hart Netwerk; een samenwerkingsverband tussen zorgverleners uit de eerste, tweede en derde lijn. Zij richt zich voornamelijk op de netwerken hartfalen en kleplijden, waarin samen met hulpverleners uit de gehele zorgketen gewerkt wordt aan een optimalisatie van het zorgproces.
Erik Zwarter
Erik Zwarter is informatiemanager Transmurale Zorg en eHealth, tevens programmamanager Digitale Uitwisseling in de regio Zuid Holland Zuid. Hij werkt ruim 15 jaar in het Erasmus MC in verschillende rollen. Als technisch bedrijfskundige werkt hij aan generieke oplossingen op het snijvlak van organisatie, processen en technologie.
Ewout Baerveldt 
Ewout Baerveldt is sinds 2014 dermatoloog en verbonden aan het IJsselland Ziekenhuis. Zijn aandachtsgebied betreft vooral inflammatoire huidziekten. Daarnaast is hij bij de NVDV als voorzitter betrokken bij de herziening van de richtlijn psoriasis, biedt hij als vast panellid advies aan huisartsen binnen het Prisma-project van Siilo, en is hij deelnemer bij het project Zinnige Zorg Eczeem en Psoriasis project van het Zorginstituut. Samen met Stichting Koel is hij betrokken bij de oprichting van het concept TrackCura.
Miranda Fredriks 
Dr. Miranda Fredriks is kinder- en jeugdpsychiater en sinds 2016 hoofd van de Medisch Psychiatrische Unit-Kind & Jeugd in Amsterdam UMC, locatie AMC. Voorheen werkte ze bij het WAKZ/LUMC en Curium als kinderarts in opleiding en vervolgens als consultatief kinder- en jeugdpsychiater. Ze studeerde geneeskunde aan de VU en specialiseerde zich in UMC Utrecht en Bascule (nu Levvel) tot resp. psychiater en kinder- en jeugdpsychiater. Ze promoveerde in 2002 op de Vierde Landelijke Groeistudie bij Kindergeneeskunde in Leiden.
Annemarie van Bellegem
Annemarie van Bellegem is kinderarts sociale pediatrie bij het Amsterdam Universitair Medisch Centrum. Tijdens haar subspecialisatie heeft zij zich met name verdiept in de zorg voor mensen met eetstoornissen. Ze is voorzitter van de NVK-werkgroep Eetstoornissen (opgericht in 2016) en actief lid van K-EET, landelijke Keten aanpak eetstoornissen bij jongeren.
Adrie Evertse
Adrie Evertse is vanaf 1984 gevestigd als huisarts in Oud-Beijerland, waar hij tot op heden nog altijd met veel plezier werkt in de praktijk. Hij was tot 2021 directeur van de Stichting KOEL: regionale ondersteuningsstructuur voor huisartsen in de regio Zuid-Holland Zuid. Hij was de oprichter van Leerpunt Koel, leverancier van geaccrediteerde nascholing voor professionals en organisaties in de eerste lijn.

 

Lucas Boersma
Prof. dr. Lucas Boersma is cardioloog in het St. Antonius ziekenhuis en hoogleraar aan het Amsterdam Universitair Medisch Centrum. Hij bekleedt de leerstoel innovatieve transkatheterbehandeling voor hartritmestoornissen. Prof. dr. Boersma leidde de projectgroep Kennisagenda Cardiologie 2019 en is voorzitter van de commissie Wetenschap en Innovatie van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie. Een belangrijk thema binnen deze commissie is zorgevaluatie.