Sprekers

De volgende sprekers leveren een bijdrage aan het Congres 1001 Voorbeelden Juiste zorg op de juiste plek:

Twan Huys
De dagvoorzitter vanmiddag is journalist en presentator Twan Huys (1964). Hij is voormalig correspondent in de Verenigde Staten en vooral bekend als voormalig presentator van actualiteitenprogramma Nieuwsuur en het spraakmakende interviewprogramma College Tour. Daarnaast is hij presentator van het programma Buitenhof. Aan congressen, seminars en andere zakelijke events neemt hij regelmatig deel als spreker, presentator of dagvoorzitter, zo ook tijdens het congres 1001 Voorbeelden Juiste zorg op de juiste plek van de Federatie Medisch Specialisten.
 
Robert Sie
Dr. Robert Sie is als anesthesioloog/pijnspecialist werkzaam bij Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp en het Amsterdam UMC. Hij is vicevoorzitter van de Federatie Medisch Specialisten en voorzitter van de Raad Beroepsbelangen. Bovendien is hij mede-initiatiefnemer van het zelfstandig behandelcentrum StimClinics. 
Paul Smit
Filosoof & cabaretier Paul Smit is een van de meest gevraagde sprekers van Nederland. Hij combineert humor en inhoud en gaat in op thema’s als samenwerking, innovatie, beïnvloeding & verandering. Paul studeerde af op de 'Evolutie van het menselijk bewustzijn' en schreef tien boeken over filosofie, psychologie en neurowetenschap. 
Adriaan Brouwer
Adriaan (45) is coach en (interim) manager. Op het moment is hij als lid van het managementteam van directie Zorgverzekeringen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onder andere verantwoordelijk voor het beleid rondom de Juiste Zorg op de Juiste Plek (www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl). Hiervoor heeft Adriaan onder andere bij DG Mededinging van de Europese Commissie gewerkt, meest recent in het veld van marktordening en markttoezicht van geneesmiddelenmarkten. In zijn vrije tijd is Adriaan fervent kitesurfer en backcountry skiër.
 
Josefien Kursten
Josefien Kursten is sinds 2016 directeur Regulering van de Nederlandse Zorgautoriteit en daarmee verantwoordelijk voor de bekostiging van alle zorg die valt binnen de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg. Ze was hiervoor werkzaam als manager bij de NZa en in diverse functies binnen verschillende ministeries (Verkeer en Waterstaat en Economische Zaken). Josefien studeerde algemene economie aan de Tilburg University. 
Geranne Engwirda
Geranne Engwirda is sinds oktober 2015 lid van de Raad van Bestuur van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Een groot topklinisch ziekenhuis met als speerpunten Hart& Vaat en Oncologie. Daarvoor was zij werkzaam als bestuurder van ’s Heeren Loo Zorggroep in Amersfoort. Ook heeft zij gewerkt in de Universitair Medische Centra van Rotterdam en Utrecht en bij de Federatie van de UMC’s. Geranne is toezichthouder bij de Fontys Hogeschool.
Dianda Veldman
Dianda Veldman is sinds 2015 als directeur/bestuurder het boegbeeld van Patiëntenfederatie Nederland. Van 2007 tot 2015 was Dianda Veldman directeur/bestuurder van Rutgers, kenniscentrum seksualiteit voor Nederland en ontwikkelingslanden. Ze is lid van de Raad van Toezicht van VeiligheidNL, kenniscentrum letselpreventie en was eerder toezichthouder bij o.a. de Hartstichting en in de jeugdzorg.

 

Mirjam van ‘t Veld
Mirjam is vanaf 1 juli 2021 de voorzitter van de Landelijke Huisartsen Vereniging. Naast haar werk als bestuurder is zij onder meer voorzitter van de raad van toezicht van Jantje Beton en voorzitter van BPD Cultuurfonds. Tot 1 juli 2021 was zij voorzitter van de raad van bestuur van Ziekenhuis Gelderse Vallei. Mirjam van ’t Veld is vanaf haar 33e actief als bestuurder. Eerst als wethouder bij de gemeente Amersfoort en later als burgemeester van Maarssen, waarnemend burgemeester van Stichtse Vecht, burgemeester van Stichtse Vecht en burgemeester van Amstelveen.
 
Ruben Wenselaar  

Ruben Wenselaar is voorzitter van de Raad van Bestuur van Menzis. Hij studeerde bedrijfseconomie en belastingrecht. Na zijn studie bedrijfseconomie werkte Ruben bij PricewaterhouseCoopers, DAF NV, Fuji Photo Film BV en uitvoeringsinstelling Cadans in management- en directiefuncties op het vlak van financiën, ICT en HR. In 2002 werd Ruben directievoorzitter van Amicon zorgverzekeraar. In 2004 trad hij toe tot de Raad van Bestuur van Menzis, dat ontstond na de fusie van Amicon met Geové. Vanaf 1 april 2015 is Ruben Wenselaar voorzitter van de Raad van Bestuur van Menzis. Ruben is lid van het ZN-bestuur, vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van de Hogeschool Arnhem- Nijmegen en lid van de adviesraad Topsector Life Science & Health.
 


 
Paul Bresser
Paul Bresser is longarts en Chief Medical Information Officer (CMIO) in het OLVG. Hij is voorzitter van de ‘Commissie Innovatie’ van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) en lid van de stuurgroep van de Vliegwiel-coalitie digitale transformatie in de zorg. Hij houdt zich al vele jaren bezig met de digitale zorgtransformatie van chronische longzorg, e-coaching ten behoeve van patiënten met COPD en astma.

 
Ingrid Wegman
Ingrid Wegman is verpleegkundig specialist (VS) longgeneeskunde met aandachtsgebieden astma, COPD en interstitiële longziekten. Zij is sinds 2006 werkzaam in het OLVG en sinds 2017 VS. Van het begin af aan is zij betrokken geweest bij het op afstand coachen van COPD- en astmapatiënten en zij ervaart dagelijks positieve effecten van digitale zorg. 

 
Liane Tan
Dr. Liane Tan is sinds 10 jaar kno-arts, opleider in ziekenhuis Tergooi en voormalig bestuurslid van de KNO-vereniging. Zij is mede-auteur van het visiedocument KNO-zorg in een Vergrijzende Samenleving (2019). Als voormalig commissielid Capaciteitsplanning en dankzij haar huidige functies als voorzitter Speerpuntencommissie en Kerngroeplid Slaapgeneeskunde, beschikt zij binnen de KNO-vereniging over een breed netwerk. Communicatie, verbinden en toekomstgericht samenwerken staan bij haar hoog in het vaandel. 

 
Miranda van de Stolpe
Miranda van de Stolpe is coördinator voor doktersassistenten van de polikliniek KNO in het Tergooi ziekenhuis. Zij is bereid en enthousiast om uit te leggen hoe deze nieuwe werkwijze impact heeft gehad op hun werk en de samenwerking met de medisch specialist en patiënten.
Annemarie van Bellegem
Annemarie van Bellegem is kinderarts sociale pediatrie bij het Amsterdam Universitair Medisch Centrum. Tijdens haar subspecialisatie heeft zij zich met name verdiept in de zorg voor mensen met eetstoornissen. Ze is voorzitter van de NVK-werkgroep Eetstoornissen (opgericht in 2016) en actief lid van K-EET, landelijke Keten aanpak eetstoornissen bij jongeren.

 
Miranda Fredriks 
Dr. Miranda Fredriks is kinder- en jeugdpsychiater en sinds 2016 hoofd van de Medisch Psychiatrische Unit-Kind & Jeugd in Amsterdam UMC, locatie AMC. Voorheen werkte ze bij het WAKZ/LUMC en Curium als kinderarts in opleiding en vervolgens als consultatief kinder- en jeugdpsychiater. Ze studeerde geneeskunde aan de VU en specialiseerde zich in UMC Utrecht en Bascule (nu Levvel) tot resp. psychiater en kinder- en jeugdpsychiater. Ze promoveerde in 2002 op de Vierde Landelijke Groeistudie bij Kindergeneeskunde in Leiden.

 
Marian Majoie
Prof. dr. Marian Majoie is neuroloog in het MUMC en in Kempenhaege, het expertisecentrum voor epileptologie, slaapgeneeskunde & neurocognitie. In haar rol als hoogleraar focust zij zich op de ontwikkeling van neurologen (in opleiding) en andere professionals op het gebied van epilepsie. In deze hoedanigheid werkt zij ook aan de ontwikkeling van een landelijk kennisnetwerk Epilepsie onder neurologie. Marian is actief lid van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie, waar zij onder andere voorzitter is van de werkgroep Epilepsie en de richtlijnenwerkgroep cluster epilepsie van de Nederlandse Vereniging van Neurologie.
 

 
Ewout Baerveldt 
Ewout Baerveldt is sinds 2014 dermatoloog en verbonden aan het IJsselland Ziekenhuis. Zijn aandachtsgebied betreft vooral inflammatoire huidziekten. Daarnaast is hij bij de NVDV als voorzitter betrokken bij de herziening van de richtlijn psoriasis, biedt hij als vast panellid advies aan huisartsen binnen het Prisma-project van Siilo, en is hij deelnemer bij het project Zinnige Zorg Eczeem en Psoriasis project van het Zorginstituut. Samen met Stichting Koel is hij betrokken bij de oprichting van het concept TrackCura.
Adrie Evertse
Adrie Evertse is vanaf 1984 gevestigd als huisarts in Oud-Beijerland, waar hij tot op heden nog altijd met veel plezier werkt in de praktijk. Hij was tot 2021 directeur van de Stichting KOEL: regionale ondersteuningsstructuur voor huisartsen in de regio Zuid-Holland Zuid. Hij was de oprichter van Leerpunt Koel, leverancier van geaccrediteerde nascholing voor professionals en organisaties in de eerste lijn.

 
Lucas Boersma
Prof. dr. Lucas Boersma is cardioloog in het St. Antonius ziekenhuis en hoogleraar aan het Amsterdam Universitair Medisch Centrum. Hij bekleedt de leerstoel innovatieve transkatheterbehandeling voor hartritmestoornissen. Prof. dr. Boersma leidde de projectgroep Kennisagenda Cardiologie 2019 en is voorzitter van de commissie Wetenschap en Innovatie van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie. Een belangrijk thema binnen deze commissie is zorgevaluatie. 

 

Rachid Mahdad
Rachid Mahdad is als orthopedisch chirurg werkzaam in het Alrijne ziekenhuis en het Park Medisch Centrum met aandachtsgebied heup- en knieartrose. In het Alrijne ziekenhuis is hij vakgroepvoorzitter en RvE voorzitter van de afdeling orthopedie. Daarnaast is hij lid van de commissie kwaliteit van de Nederlandse Orthopedische Vereniging.
Remco Djamin
Dr. Remco Djamin is sinds 1997 werkzaam als longarts in het Amphia Ziekenhuis te Breda met als belangrijkste aandachtsgebied COPD. In 2017 is hij gepromoveerd op het voorkomen van longaanvallen. Sinds de oprichting in 2015 tot 1 april 2021 bekleedde hij het voorzitterschap van het Medisch Specialistisch Bedrijf Amphia (MSB-A). Vanuit die functie is hij tevens lid van de bestuursraad (MSB-A bestuur en Raad van Bestuur).
Olof Suttorp
Olof Suttorp MD MBA is sinds 1 juli 2008 voorzitter van de Raad van Bestuur van ziekenhuisorganisatie Stichting Amphia in Breda. Daarnaast is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van Merem behandelcentra. Sinds 2016 is hij ook lid Raad van Toezicht bij GGZ-Oost Brabant. Hij heeft verder nevenfuncties als lid adviesraad Master of Health Administration TIAS Business School, lid wetenschappelijke adviesraad Hartstichting. Sinds november 2017 is Suttorp vicevoorzitter Strategisch Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). Van 2009 tot 2013 was Suttorp vicevoorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. En tot 2012 was hij lid van de adviesraad Erasmus MC Zorgacademie. Eerder was hij onder meer bestuursvoorzitter van het Spaarne ziekenhuis en Directeur Medische Zaken in het Academisch Ziekenhuis Leiden (nu Leids Universitair Medisch Centrum – LUMC), bestuurslid STZ en lid van de maatschappelijke adviesraad van onderzoeksinstituut NIVEL.
 
Gert-Jan Milhous
Gert-Jan is sinds 2018 werkzaam als cardioloog in het Admiraal de Ruyterziekenhuis. Sinds 2020 is hij daar ook voorzitter van de medische staf. Hiervoor heeft hij gewerkt in het RIVAS in Gorinchem, waar hij nauw betrokken is geweest bij de implementatie van het project Kwaliteit als Medicijn. In zijn huidige rol als stafvoorzitter is hij nauw betrokken bij projecten voor juiste zorg op de juiste plek.
Jan-Jaap Visser
Jan-Jaap Visser is als radioloog en Chief Medical Information Officer (CMIO) verbonden aan het Erasmus MC in Rotterdam. Hij is daarnaast hoofd van de IT op de afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde en heeft een aanstelling als universitair docent Value-based imaging. Hij is verbonden aan meerdere commissies binnen de Nederlandse Vereniging voor Radiologie en de European Society for Radiology. Jan-Jaap onderschrijft het grote belang van het beschikbaar zijn van de juiste (beeld)informatie op het juiste moment voor de juiste zorgverlener.
 
Erik Zwarter
Erik Zwarter is informatiemanager Transmurale Zorg en eHealth, tevens programmamanager Digitale Uitwisseling in de regio Zuid Holland Zuid. Hij werkt ruim 15 jaar in het Erasmus MC in verschillende rollen. Als technisch bedrijfskundige werkt hij aan generieke oplossingen op het snijvlak van organisatie, processen en technologie.

 

Lukas Dekker
Prof. dr. Lukas Dekker werkt als cardioloog-elektrofysioloog in het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven. Daarnaast is hij hoogleraar op de faculteiten Electrical Engineering en Biomedical Technology bij de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Ook is hij mede-oprichter en bestuurslid van 2 grote samenwerkingsverbanden in de regio Eindhoven: het Nederlands Hart Netwerk (NHN; samenwerkingsverband tussen alle huisartsen en 4 regionale ziekenhuizen op gebied van hartzorg), en het Eindhoven MedTech Innovation Center (e/MTIC; research-samenwerking TU/e, Philips en Catharina Ziekenhuis (hartzorg), Maxima Medisch Centrum (geboortezorg) en Kempenhaeghe (slaap). Naast de behandeling van mensen met ritmestoornissen richt hij zich op de ontwikkeling en implementatie van technologische innovaties om tot betere uitkomsten en lagere kosten te komen in de hartzorg.
 
Frederique Hafkamp
Dr. Frederique Hafkamp is binnen de medische psychologie opgeleid als science-practitioner en werkt als postdoc-onderzoeker en projectleider bij het Nederlands Hart Netwerk; een samenwerkingsverband tussen zorgverleners uit de eerste, tweede en derde lijn. Zij richt zich voornamelijk op de netwerken hartfalen en kleplijden, waarin samen met hulpverleners uit de gehele zorgketen gewerkt wordt aan een optimalisatie van het zorgproces.
Irene van Liempt
Irene is al ruim 15 jaar werkzaam als oogarts in het Amphia Ziekenhuis te Breda met aandachtsgebied kinderoogheelkunde, voorsegmentschirurgie en macula-aandoeningen. Daarnaast is zij voorzitter van de beroepsbelangenvereniging het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap. Haar bijzondere interesse gaat uit naar de zorg voor de toekomst. Zeker bij het vakgebied oogheelkunde waarin niet alleen een toename is te zien van oudere patiënten, maar ook van meer complexe aandoeningen en behandelingen.
 
Stephanie Daleweij
Stephanie Daleweij is sinds 2,5 jaar innovatiemanager bij Coöperatie VGZ. Samen met zorgaanbieders werkt zij aan het realiseren van zinnige zorg voor de patiënt. Haar missie is vernieuwende initiatieven ophalen en breed verspreiden onder zo veel mogelijk zorgaanbieders zodat de zorg toegankelijk en betaalbaar blijft.
Dieneke van Asselt
Dr. Dieneke van Asselt is klinisch geriater en opleider in het Radboudumc. Zij is nauw betrokken bij de ontwikkeling en uitrol van de module voor Transmuraal Intraprofessioneel Leren Samenwerken. Met een promovenda onderzoekt ze hoe studenten geneeskunde en aios tijdens de medische vervolgopleiding het beste opgeleid kunnen worden voor de nieuwe werkelijkheid van geïntegreerde zorg.
 
Natasja Looman
Natasja Looman is psycholoog en werkt als promovendus en projectleider Interprofessioneel Opleiden in het Radboudumc. Binnen haar onderzoek richt ze zich op het intraprofessioneel leren & samenwerken van (eerste- en tweedelijns) aios op klinische afdelingen, zowel binnen als buiten COVID-tijd. Hierbij heeft Natasja speciale aandacht voor de invloed van hiërarchie, psychologische veiligheid en machtsdynamieken op het transmuraal leren samenwerken tussen eerste- en tweedelijns aios. Natasja is tevens (co-)voorzitter van de landelijke werkgroep Interprofessional Collaboration & Education van de Nederlandse Vereniging van Medisch onderwijs (NVMO). Daarnaast is ze mede-eigenaar van een organisatie in coaching & training.
 
Angelique Schoemakers
Drs. Angelique Schoemakers is coördinerend senior inspecteur bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en team coördinator van het team netwerkzorg bij de afdeling Netwerkzorg en Preventie. Het team netwerkzorg ontwikkelt toezicht gericht op zorgnetwerken en op regionale samenwerking en afstemming van zorgaanbieders.
 
Willeke Helthuis-Oude Groote Beverborg
Willeke is coördinerend specialistisch inspecteur bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, afdeling medisch specialistische zorg, team ziekenhuizen. Binnen team ziekenhuizen houden de inspecteur/accounthouders toezicht op de kwaliteit en veiligheid van zorg in ziekenhuizen, waarbij de laatste jaren meer aandacht is voor netwerkzorg.
 
Marcel Dijkgraaf
Marcel Dijkgraaf houdt zich bezig met de evaluatie van zowel innovatieve zorg als routinezorg in het ziekenhuis. De focus ligt op doelmatige en betaalbare diagnostiek en therapie, binnen het streven naar veilige en zinnige zorg voor de patiënt. Met publiek geld is onderzocht of cardiologen misschien onnodig snel cardioverter-defibrillatoren implanteren om plotseling overlijden te voorkomen. Marcel Dijkgraaf was bij het onderzoek betrokken en zal laten zien welke afwegingen te maken zijn bij het eventueel aanscherpen van de indicatie.