17 mei 2017

Conferentie Transmurale antistolling

DOMUS MEDICA, UTRECHT

Sinds het verschijnen van het rapport ‘Keten trombosezorg niet sluitend’ (IGZ, 2010) is er veel gebeurd. Zo is de (herziene) ‘Landelijke Standaard Keten Antistollingsbehandeling’ (LSKA 2.0) tot stand gekomen, verscheen de Leidraad begeleide introductie NOAC’s en de nieuwe richtlijn Antitrombotisch beleid. Recent bracht het NHG zijn standpunt rondom anticoagulantia naar buiten en is een consultkaart over dit onderwerp opgeleverd.

De totstandkoming en implementatie van de Landelijke Standaard Keten Antistolling wordt sinds 2011 begeleid door de Stuurgroep Keten Antistollingsbehandeling waarin veel beroepsverenigingen onder leiding van de FNT participeren. Daarnaast is de implementatie onderdeel van de afspraken die de Federatie Medisch Specialisten heeft gemaakt heeft met het ministerie van VWS om doelmatig voorschrijven en goede trombosezorg te bevorderen.

Toepassen in de praktijk

De vraag is nu: hoe laten we de LSKA en de gerelateerde instrumenten landen in de praktijk? Hoe passen we ze op een effectieve manier toe? Hiervoor is de inzet van tal van partijen en professionals nodig. Op 17 mei gaan wij graag daarover met u in gesprek. Onder begeleiding van de dagvoorzitters Menno Huisman en Hugo ten Cate gaan wij graag met u aan de slag om de volgende stap te zetten op het gebied van goede zorg en patiëntveiligheid in relatie tot stolling en antistolling in al haar facetten.

Bekijk het volledige programma (pdf)

Wanneer

woensdag 17 mei van 13.30 tot 17.00 uur

Voor wie

Casemanagers antistolling, medisch specialisten, patiëntenorganisaties, stollingscommissies in ziekenhuizen, apothekers, (kader)huisartsen, trombosediensten, tandartsen, NFU, NVZ, STZ , overheid en toezichthouders.

Aanmelden

Aanmelden kan via het aanmeldformulier. Kosten voor deelname aan deze conferentie bedragen 25 euro. Accreditatie is aangevraagd. 

Meer weten

Debby Tennekes via d.tennekes@kennisinstituut.nl of tel (030) 28 23 680.

Een initiatief van de Federatie van Medisch Specialisten, de Stuurgroep keten Antistollingsbehandeling en de Federatie van Nederlandse Trombosediensten.