26 sep 2017

Bijeenkomst Platform Europa

Park Berg & Bosch, Bilthoven

Europese ontwikkelingen zijn van groot belang voor de manier waarop in Nederland medisch specialisten hun beroep uit kunnen oefenen. Daarom nemen vanuit de Federatie Medisch Specialisten en diverse wetenschappelijke verenigingen mensen deel aan overleggen op Europees niveau. Om deze vertegenwoordiging nog effectiever te maken, heeft de Federatie vorig jaar het Platform Europa opgericht. Dit platform heeft tot doel om informatie uit te wisselen, ervaringen te delen, discipline overstijgende kwesties te bespreken en biedt de mogelijkheid om te netwerken. 

Programma:
Op het programma staan onder andere twee interessante sprekers:

  • Désirée Hoefnagel (Sr. beleidsadviseur Europese Zaken, Ministerie van VWS) zal ingaan op de consequenties van de invoering van een Europese proportionaliteitstoets voor de eisen voor toegang tot het beroep van medisch specialist.
  • Angelique Goverde (Gynaecoloog, UMCU) is voorzitter van de Standing Committee for Training and Assessment (SCTA) van de European Board & College of Obstetrics and Gynaecology (EBCOG) en zal het met u hebben over de uitdagingen van het opstellen en implementeren van een Europees curriculum.

Daarnaast zullen de highlights van de agenda van de UEMS Council in oktober voorbijkomen en wordt u op de hoogte gebracht van de laatste stand van zaken rond een eventueel Nederlands lidmaatschap van EACCME, de Europese organisatie voor accreditatie van bij- en nascholing.

De bijeenkomst van het Platform Europa vindt plaats op dinsdag 26 september 2017, van 18.30 tot 20.30 uur bij Sportzorg Nederland (Bergzaal) in Bilthoven (Park Berg & Bosch, Prof. Bronkhorstlaan 26, 3723 MB Bilthoven).

Doelgroep:
De bijeenkomst is bedoeld voor alle leden van wetenschappelijke verenigingen die namens hun organisatie actief zijn op Europees gebied.

Aanmelden:
Heeft u nog geen uitnodiging voor deze bijeenkomst ontvangen, maar behoort u wel tot de doelgroep? Dan kunt zich aanmelden via deze link.
Wanneer u meer informatie wilt over het Platform Europa, kunt u contact opnemen met Janwillem van den Berg, Coördinator Europa vanuit de Federatie, via europa@demedischspecialist.nl.

2018
In 2018 zullen de bijeenkomsten van het Platform Europa plaatsvinden op:

  • 3 april 2018
  • 25 september 2018